Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


З дисципліни: філософія. укладач/розпорядник: Запорожченко О
Тестові завдання

укладач/розпорядник: Запорожченко О. В.,

 

1. Визначальною ознакою релігійного світогляду є:

O заперечення людської свободи, віра в те, що всі вчинки визначені Богом

O віра в єдиного Бога-творця

O віра в надприродні, потойбічні сили, що впливають на хід подій в світі

O зневажливе відношення до досягнень науки, заперечення їх достовірності

2. Суть основного питання філософії традиційно полягає в:

O сенсі життя

O співвідношенні природного і соціального світів

O відношенні свідомості до матерії, ідеального та матеріального

O рушійних силах розвитку суспільства

3. Для ідеалізму характерне твердження:

O первинна свідомість, матерії, що не залежить від свідомості не існує

O первинною є свідомість, а матерії взагалі не існує

O матерія і свідомість – дві першооснови, що існують незалежно одна від іншої

O первинною є духовна реальність, а матеріальний світ є вторинним

4. Для дуалізму характерним є тезис:

O первинна свідомість, матерії що незалежна від свідомості не існує

O матерія та свідомість нерозривно пов’язані

O будь що в світі має дуальну природу

O матерія і свідомість – дві першооснови, що існують незалежно

5. З твердженням: «Мислення є таким же продуктом діяльності мозку, як жовч – продуктом діяльності печінки» погодився б представник:

O метафізичного матеріалізму

O діалектичного матеріалізму

O наукового матеріалізму

O вульгарного матеріалізму

6. Заперечують можливість пізнання світу:

O ідеалісти

O догматисти

O позитивісти

O агностики

7. Напрям західноєвропейської філософії, що заперечує пізнавальну цінність філософії, наявність у неї власного предмету:

O філософія життя

O прагматизм

O неотомізм

O позитивізм

8. Закон в індійській релігії і релігійній філософії, що визначає характер нового народження, перевтілення:

O карма

O сансара

O жень

O мокша

9. Ім'я, що означає, просвітлений, пробуджений:

O Лао-цзи

O Нагарджуна

O Бхагаван

O Будда

10. Ім'я засновника буддизму:

O Сидхартха

O Будда

O Далай-Лама

O Махавіра

11. Центральне поняття буддизму і джайнізму, що означає вищий стан, мету людських прагнень:

O сансара

O нірвана

O жень

O дао

12. Поняття старокитайської філософії, що позначає чоловіче активне начало:

O Янь

O Інь

O Жень

O Дао

 

 

13. Поняття давньокитайської філософії, що означає жіноче пасивне начало:

O Прана

O Інь

O Янь

O Пуруша

14. Уявлення про «благородного мужа» як ідеальної особи розробив:

O Конфуцій

O Лао-Цзи

O Сидхартха Гаутама Будда

O Сократ

15. У філософії Геракліта слово Логос позначає світовий закон, світовий порядок, якому підпорядковане все, що існує. Яке поняття китайської філософії має той же сенс:

O Жень

O Інь

O Дао

O Лі

16. До староіндійських філософських текстів відносяться:

O Упанішади

O Дао-де-цзин

O Лунь-Юй

O Книга мертвих

17. Китайський філософ, засновник даосизму:

O Лао-цзи

O Конфуцій

O Дао-цзи

O Мен-цзи

18. Основним принципом ранньої античної філософії був:

O гуманізм

O антропоцентризм

O космоцентризм

O теоцентризм

19. Основна проблема, що вирішувалася філософами Мілетської школи:

O проблема пізнаваності світу

O проблема первинності матерії або духу

O проблема субстанції

O проблема походження світу

20. Тезис, що належить Фалесу:

O «Все тече»

O «У одну річку не можна увійти двічі»

O «Першооснова світу – вогонь»

O «Початок всіх речей -- вода»

21. Анаксимен за першооснову всіх речей приймав:

O Повітря

O Вогонь

O Число

O Воду

22. Положення: «Число є суть і сенс всього, що є в світі», належить:

O Протагору

O Евкліду

O Піфагору

O ДекартуНе нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных