Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Що з нижче перечисленого не є формою суспільної свідомості?
O Філософія

O Мораль

O Релігія

O Наука

223. Ідеологія – це:

O Концептуальне вираження інтересів тієї або іншої групи людей

O Сукупність індивідуальних с відомостей

O Система поглядів на світ в цілому

O Наука про найбільш загальні закони розвитку природи і суспільства

 

224. Ідеологія відноситься до:

O Наукової сфери

O Матеріально-виробничої сфери

O Духовної сфери

O Соціальної сфери

225. Сукупність суспільних відчуттів, емоцій, настроїв:

O Суспільне буття

O Суспільна психологія

O Суспільна ідеологія

O Суспільна свідомість

226. Феномен, до якого відноситься дане визначення: «Сукупність матеріальних і духовних цінностей, а також способів їх творення, трансляції від одного покоління до іншого»:

O практика

O культура

O техніка

O цивілізація

227. До найважливіших функцій культури не можна віднести:

O Адаптивну (захисну) функцію

O Деструктивну функцію

O Функцію транслювання цінностей

O Виховну функцію

228. Не є проблемою філософії історії:

O Проблема виникнення суспільства

O Проблема структури суспільства

O Проблема рушійних сил суспільного розвитку

O Проблема типологізації суспільств

229. Формаційний підхід до проблеми історичного розвитку суспільства стверджує, що:

O Світова історія являє собою послідовну зміну суспільних устроїв, що ґрунтуються на способі виробництва (рабовласницьке суспільство, феодальне, капіталістичне тощо)

O Розвиток різних цивілізацій настільки самобутньо, що їх не можна навіть порівнювати один з одним

O Історія має загальний сенс, суть якого полягає в тезі: «Кожен народ, кожна держава самі повинні визначати свою долю»

O Формування історії відбувається циклічно, в ній є свої зльоти і падіння

230. Формаційного підходу до аналізу суспільного розвитку дотримувався:

O П. Сорокін

O В. Ленін

O О. Шпенглер

O А. Тойнбі

231. Згідно …… підходу, єдиної історії людства не існує, є лише історія локальних культур:

O Формаційному

O Культурологічному

O Марксистському

O Цивілізаційному

232. Згідно з О.Шпенглером, цивілізація – це:

O Епоха «цвітіння», найвищого розквіту культури

O Синонім духовної культури

O Завершуюча стадія в розвитку культури

O Період виникнення, зародження культур

233. Проблеми війни і миру, демографічна, екологічна носять назву:

О Народних

О Національних

О Глобальних

О Локальних

234 Зростаюча взаємозалежність різних регіонів світу:

О Інституціалізація

О Дивергенція

О Технологізація

О…ГлобалізаціяНе нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных