Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ.




Основні характеристики освітньої політики:

• Політика - це більше, ніж текст.Багато аспектів освітньої полі ти ки не відображаються в офіційних політичних документах. Політичний документ - це, як правило, продукт тривалих і часто складних обговорень і компромісів з боку різних зацікавлених грум. Щоб мати всеосяжне уявлення про політичні проблеми, треба знати, як читати між рядками документа. Іншими словами, треба брати до уваги контекст і передісторію прийняття політич­них рішень в освіті.

• Політика має багато вимірів.Політику розробляють заці-кшІІІсні групи, які різняться наявністю влади і впливовістю. Тому освітня політиканагадує пиріг з багатьма різними інгредієнтами, де інтереси різних груп представлені не однаково.

• Політика ґрунтується на певних цінностях.В основі по­літики певні цінності. Політичні рішення можуть представляти цінності, які поділяє більшість суспільства, цінності основних зацікавлених груп або тих, хто безпосередньо приймає рішення. В будь-якому випадку складно уявити політичне рішення, яке не ґрунтується на цінностях.

• Політика існує в контексті. Політика не може бути ство­рена з чистого аркуша, без урахування обставин, в яких вона впроваджуватиметься. Треба брати до уваги загальний контекст

творення політики: історичний, соціальний, економічний, етніч­ний, релігійний та ін.

• Політичні рішення - державна справа.Освітня політика належить до сфери суспільної політики. Держава повинна пред­ставляти інтереси суспільства. Однак це не завжди так. Відноси­ни між державою і приватним сектором є досить складними. Незважаючи на це, держава в усіх країнах несе відповідальність за розробку і впровадження національної освітньої політики.

•Освітня політикавзаємодіє з політикою в інших галу­зях.Соціальні політики взаємопов'язані. Освітня політика зазви­чай залежить від державної політики в таких сферах, як еко­номіка, фінанси, міжнародні відносини і навіть оборона. У краї­нах Центральної та Східної Європи освіту нерідко визначають як пріоритетну сферу. Хоча насправді економічні, фінансові, адмі­ністративні та інші мотиви домінують над освітніми цілями. То­му для тих, хто формує освітню політику, необхідно стежити за подіями у пов'язаних політичних сферах.

• Впровадження політики ніколи не буває прямим.Усу­переч поширеній думці, ґрунтовний політичний документ — це тільки початок, а не кінець довгого шляху. Впровадження політи­ки - найважливіша стадія всього політичного процесу. Політика не може бути впроваджена прямо, шляхом віддання наказів і роз­поряджень. Потрібна напружена і часто болюча робота зі всіма гравцями на освітній арені.

•Політика має навмисні та ненавмисні наслідки.Більш складний — політичний процес, складніше передбачити всі мож­ливі насідки. Ті, хто приймає політичні рішення, повинні бути готовими до протистояння неочікуваним труднощам і зіткнення з непередбачуваними проблемами.




Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных