Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Перелік використаних джерел. 1. Бальжик І.А. Відносини держави і церкви: дис
1. Бальжик І.А. Відносини держави і церкви: дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / І.А. Бальжик. – Одеса, 2007. – 135 с.

2. Бачинин В.А. Морально-правовая философия / В.А. Бачинин. – Харьков: Консум, 2000. – 208 с.

3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания: Пер. с анг. / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. – 333 с.

4. Библия. – К.: Украинское библейское общество, 2004. – 58 с.

5. Биков О.М. Особливості взаємовідносин держави і церкви в країнах з монорелігійним складом населення / О.М. Биков // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 47-52.

6. Богініч О.Л. Релігійні норми в системі нормативного регулювання суспільних відносин / О.Л. Богініч // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 21-26.

7. Виговський Л.А. Трансформація функціональності релігійного комплексу як реалізація його суспільних адаптаційних можливостей / Л.А. Виговський // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. – 2009. – № 4. – С. 8-12.

8. Головченко В.В. Право в житті людини / В.В. Головченко. – К., 2005. – 184 с.

9. Гражданское общество: Истоки и современность / науч. ред. И.И. Кальной, И.Н. Лопушанский. – СПб., 2003. – 296 с.

10. Дмитрик І.В. Філософсько-правовий вимір свободи совісті як відображення кореляції релігії і права / І.В. Дмитрик // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 514-519.

11. Жицінський Ю. Бог постмодерністів / Ю. Жицінський. – Львів, 2004. – 283 с.

12. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584с.

13. Йозеф кардинал Ратцінгер, Тарнісіо Бертоне. Миряни і політика / Йозеф кардинал Ратцінгер, Тарнісіо Бертоне // Арка. – 2003. – № 1. – С. 14-17.

14. Клочков В.В. Религия, государство и право / В.В. Клочков. – М.: Мысль, 1976. – 287 с.

15. Козловски П. Общество и государство: Неизменный дуализм / П. Козловски. – М., 1998. – 234 с.

16. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права / А.А. Козловський. – Чернівці, 1999. – 295 с.

17. Максимов С.И. Правовая реальность: Опыт философского осмысления / С.И. Максимов. – X., 2002. – 151 с.

18. Мінка П.П. Проблеми правового регулювання відносин між державними органами та релігійними організаціями / П.П. Мінка // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 126-130.

19. Місевич С.В. Джерела канонічного права / С.В. Місевич. – Одеса, 2005. – 19 с.

20. Обер Жан-Марі. Моральне богослов'я / Жан-Марі Обер; [пер. з італ. д-ра М.І. Любачівського]; [2-ге вид., випр.]. – Львів: СТРІМ, 1997. – 307 с.

21. Оніщенко Н.М. Проблеми поняття, сутності та природи права / Н.М. Оніщенко // Юрист України. – 2011. – № 2. – С. 5-10.

22. Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени / Х. Ортега-и-Гассет // Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – 408 с.

23. Основы социальной концепции Украинской Православной Церкви. – К.: Інформ.-издат. центр УПЦ, 2002. – 80 с.

24. Павлов А.С. Курс церковного права / А.С. Павлов. – СПб.: Лань, 2002. – 384 с.

25. Пайда Ю.Ю. Характеристика релігійних норм як різновиду соціальних норм / Ю.Ю. Пайда // Митна справа. – 2011. – № 6. – С. 741-747.

26. Папаян Р. Христианские корни современного права / Р. Папаян. – М.: НОРМА, 2002. – 219 с.

27. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского: пер. с сербс. – СПб., 1911. – Т. 1. – С. 93-94.

28. Рощина Л.О. Держава і церква в умовах формування громадського суспільства в Україні / Л.О. Рощина // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – № 3. – С. 64-69.

29. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник / О.Ф. Скакун. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 520 с.

30. Спиридонов Л.И. Теория государства и права: учебник / Л.И. Спиридонов. – М., 1995. – 553 с.

31. Теліпко В.Е. Загальна теорія держави і права. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 576 с.

32. Федоренко Т.М. Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі / Т.М. Федоренко. – К., 2001. – 300 с.

33. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / А. Фергюсон; [пер. с англ.]; под ред. М.А. Абрамова. – М., 2000. – 562 с.

34. Цыпин В. Каноны и церковная жизнь / В. Цыпин // Православная беседа. – 2000. – № 1. – 18 с.

35. Цыпин В. Отдайте всякому должное. Концепция права в свете христианской антропологии / В. Цыпин // Православная беседа. – 2002. – № 5. – С. 2-7.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных