Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Адам және жануарлар физиологиясы пәні, мақсаты мен міндеттері
Физиология (грекше φυσις, physis, "табиғат,тек-тамыр"; және λόγος, logos, "ғылым") тірі ағзаның механикалық, физикалық және биохимиялық функциясының ілімі.

Әдетте физиология өсімдік физиологиясы және адам мен жануар физиологиясы деп бөлінеді. Дегенмен қандай да болмасын ағза қарастырылу үстінде болса да, физиологияның принциптері жалпыға ортақ. Мысалы, ашытқы жасушасын зерттегенде алынған физиология мәліметтері адам жасушасына да қатысты болуы мүмкін.[1]

Адам және жануарлар физиологиясы пәні — эксперименттік ғылым саласы. Адам ағзасының процестердің пайда болуы мен даму заңдылықтарын оқып, үйрену үшін лекцияларда алған теориялық білімдерін практикалық сабақтарда көзбен көріп, оймен бекітіп отыру қажет.

Аталған жүмысқа жаңадан бірқатар эксперименттік тақырыптар енгізіліп, бүрынғы жүмыстар қазіргі оқу бағдарламасынын. талабына сөйкес қайта қаралып, өңдеуден өтті.

Мүнымен қатар, жаңа оқу бағдарламасындағы кейбір өзгерістер, медицина мен биология саласындағы қазіргі кезеңдегі жетістіктер, оқу процесін барынша жетілдіру мен оқуды оптимизациялауға бағытталған педагогикалық жөне психологиялық талаптар нсгізінде үсынылып отырған оқу қүралының мазмүнына біраз өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп отыр.

Заман талабына сөйкес жоғары білімі бар білікті маман кадрлардың алдына қойылатын талаптар олардан организм тіршілігіндегі физиологиялық заңдылықтар мен қоршаған орта факторларының әсерлерінен туындайтын морфо-функциональдық ауытқуларды терең, жан-жақты зерттеп, білуді міндеттейді. Осыған байланысты адам мен жануарлар организміндеріндегі жүріп жатқан физиологиялық процестерді жүйелі түрде жене оларды езара байланыста талдау жасай білу — келешек мамандардың ғылыми-материалистік көзқарастарының қалыптасуында маңызды роль атқаратындығы сөзсіз.

зерттеу объектілері ретінде жануарлармен қатар адамдар енгізіліп отыр. Физиологиядан практикалық сабақтарды осылай өткізу қазіргі физиологияның талабы мен деңгейіне сөйкес келеді. Физиологиядан өтілетін практикалық сабақтардың негізгі міндеті - организм функцияларын статистика түрғысынан емес, динамика түрғысынан қарау, соған сәйкес зерттеу жүмыстарын жүргізу. Осы таланқа сай барлық жүмыстар қайта қаралып, қосымша функциялық жүйелер қызметі енгізіліп отыр.

Оқыту дәріс, лабораториялық сабақ, СМЖӨЖ, СӨЖ түрінде өтеді. Сабақты бақылау – жазба жұмыстары, өзіндік жұмыстарды тексері түрінде өтеді.

Практикалық сабақтарда:

- сұрау

- пікірталас;

- көрнекі құралдармен жұмыс жасау (кестелермен жұмыстану, микроскоппен жұмыс, дайын микропрепараттарды қарастыру, микропрепараттарды дайындау видиофилмдер мен электронды оқулықтар қарау).

 

Пререквизиттер:

Қарастырылып отырған пәнді тиімді игеру жолында студенттердің мектеп бағдарламасы бойынша оқытылған алғашқы фундаментальді білімдері болу қажет. Бұл алдымен: Ағза ұлпалары, оның түрлері, адам анатомиясы , маңызы туралы алғашқы түсініктерболуы қажет.

Постреквизиттер:

Аталып отырған пәнді оқу нәтижесінде студенттерде «Адам және жануарлар физиологиясы » пәніне арналған типтік бағдарламада көрсетілген білім, білік, дағды қалыптасады.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных