Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 2. Риторика і мистецтво презентації
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Професійна комунікація

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

І рівень

За формою представлення мовних засобів розглядають такі види спілкування:

1. Вербальне, невербальне, комбіноване.

2. Усне, письмове, друковане.

3. Міжособистісне, групове, публічне.

4. Особистісно зорієнтовані, соціально зорієнтовані.

Відповідь:2

За мірою офіційності виокремлюють такі види спілкування:

1. Ділове і розважальне.

2. Короткотривале і довготривале.

3. Офіційне і неофіційне.

4. Вербальне і невербальне.

Відповідь:3

Спілкуючись із колегами на конференціях, на вечірках, доречно скористатися:

1. Громадською.

2. Інтимною.

3. Особистою.

4. Соціальною дистанцією.

Варіант: 3

 

Спілкуючись із рідними, коханими, друзями, доречно скористатися:

1. Громадською.

2. Інтимною.

3. Особистою.

4. Соціальною дистанцією.

Варіант: 2

 

Спілкуючись із малознайомими людьми, доречно скористатися:

1. Громадською.

2. Інтимною.

3. Особистою.

4. Соціальною дистанцією.

Варіант: 4

 

Якщо спілкувальники конфліктують, то вони сидять:

1. По діагоналі.

2. Під кутом один до одного.

3. З однієї сторони столу.

4. Навпроти.

Варіант: 4

 

Незалежна позиція спілкувальників визначається тоді, якщо вони сидять:

1 По діагоналі.

2. Під кутом один до одного.

3. З однієї сторони столу.

4. Навпроти.

Варіант: 1

За звичайної розмови спілкувальники сидять:

1. По діагоналі.

2. Під кутом один до одного.

3. З однієї сторони столу.

4. Навпроти.

Варіант: 2

 

Зустрічаючись, першим подає руку:

1. Молодший – старшому.

2. Жінка – чоловікові.

3. Студент – викладачеві.

4. Підлеглий – керівникові.

Варіант: 2

 

Прощаючись, першим подає руку:

1. Молодший – старшому.

2. Жінка – чоловікові.

3. Студент – викладачеві.

4. Підлеглий – керівникові.

Варіант: 1

 

Спілкуючись із діловим партнером, варто:

1. Опускати очі.

2. Дивитися вгору.

3. Дивитися один одному у вічі.

4. Розглядати інтер’єр кабінету.

Варіант: 3

 

Спілкуючись із підлеглими, керівник повинен використовувати жести:

1. Високого.

2. Середнього.

3. Низького.

4. Поважного

рівнів жестикуляції.

Варіант: 2

 

Умовні знаки вітання, прощання, подяку, заклику до дії – це:

1. Жести-символи.

2. Механічні жести.

3. Ритмічні жести.

4. Емоційні жести.

Відповідь: 1

 

Жести, не пов’язані зі змістом промови, – це:

1. Жести-символи.

2. Механічні жести.

3. Ритмічні жести.

4. Емоційні жести.

Відповідь: 2

 

Рухи м’язів обличчя, що виражають почуття, настрій, психічний стан людини, – це:

1. Поза.

2. Жести.

3. Візуальний контакт.

4. Міміка.

Відповідь: 4

 

Діловий погляд спрямований на таку ділянку тіла людини:

1. Лінія очей.

2. Лінія від середини чола до середини очей.

3. Трикутник між очима і грудьми.

4. Ділянка обличчя і шиї.

Відповідь: 2

 

Ділове спілкування – це:

1. Двосторонній процес, що репрезентує спільну мовленнєву діяльність, особливу форму контактів його суб’єктів, які представляють певну організацію, установу, компанію тощо.

2. Вид мовленнєвої діяльності, активний процес відбору звукових сигналів у комунікації.

3. Процес спілкування людей, які належать до різних національних лінгвокультурних спільнот.

4. Соціальний різновид мовлення, який використовується у межах певної професійної групи людей.

Відповідь:1

Метою ділового спілкування є:

1. Представлення певної організації, підприємства, установи, компанії тощо.

2. Задоволення комунікантами своїх побутових потреб спілкування.

3. Організація, регулювання, оптимізація професійної, наукової, комерційної чи іншої діяльності.

4. Підтримка розмови в побутових ситуаціях, отримання розуміння та зворотного контакту зі співрозмовником.

Відповідь:3

 

Виберіть правильний варіант характеристики ділового спілкування:

1. Неофіційний статус об’єктів.

2. Нерегламентованість.

3. Нівелювання особливостей партнера як особистості.

4. Наявність певного офіційного статусу об’єктів.

Відповідь:4

 

Виберіть правильний варіант характеристики ділового спілкування:

1. Неофіційний статус об’єктів.

2. Регламентованість, тобто підпорядкованість загальноприйнятим правилам.

3. Непередбачуваність ділових контактів.

4. Спрямування на проблеми, що хвилюють внутрішній світ співрозмовників.

Відповідь:2

 

Виберіть правильний варіант характеристики ділового спілкування:

1. Взаємоузгодженість рішень та подальша організація співпраці партнерів.

2. Відсутність регламентованості.

3. Нівелювання особливостей партнера як особистості.

4. Непередбачуваність ділових контактів.

Відповідь:1

ІІ рівень

Міміка – це рухи м’язів обличчя, що виражають:

1. Почуття.

2. Тональність мовлення.

3. Настрій.

4. Інтонацію.

Відповідь: 1, 3

 

До кінетичних засобів комунікації належать:

1. Темп мовлення.

2. Міміка.

3. Жести.

4. Тональність.

Відповідь: 2, 3

 

До ритміко-інтонаційних засобів комунікації належать:

1. Темп мовлення.

2. Візуальний контакт.

3. Жести.

4. Тональність.

Відповідь: 1, 4

 

Проксеміка – це:

1. Ритміко-інтонаційні засоби мовлення.

2. Відстань між мовцями.

3. Жести мовців.

4. Конфігурація, яку утворюють співрозмовники.

Відповідь: 2, 4

 

Залежно від уміння послуговуватися мовними нормами розглядають такі види спілкування:

1. Ініціативне і вимушене.

2. Етикетне і неетикетне.

3. Ділове і розважальне.

4. Нормативне і ненормативне.

Відповідь:2, 4

З урахування специфіки каналів спілкування виокремлюють:

1. Нормативне мовлення.

2. Ненормативне мовлення.

3. Мовлення безпосереднього спілкування.

4. Мовлення опосередкованого спілкування.

Відповідь:3, 4

Чоловічому стилю спілкування притаманні такі риси:

1. Образність мовлення.

2. Схильність до стереотипів спілкування.

3. Самовпевненість.

4. Сентиментальність.

Відповідь:2, 3

 

Під час розмови жінки здебільшого:

1. Уникають прямого погляду.

2. Відверто дивляться у вічі співрозмовника.

3. Контролюють і керують перебігом розмови.

4. Починають і підтримують розмову.

Відповідь:2, 4

Для чоловічого письмового мовлення характерні такі ознаки:

1. Частотне використання іменників і прикметників.

2. Частотне використання займенників та часток.

3.Підрядний зв’язок у реченнях.

4. Зворотній порядок слів.

Відповідь:1, 3

Для чоловічої поведінки характерні такі жести:

1. Сплескування руками.

2. Хватання за волосся.

3. Стукання кулаком по столі.

4. Почісування потилиці.

Відповідь:3,4

Для жіночої поведінки характерні такі жести:

1. Тупання ногою.

2. Погроза кулаком.

3. Закривання обличчя руками.

4. Потирання рук.

Відповідь:1, 3

ІІІ рівень

За організаційним аспектом професійної взаємодії виокремлюють такі форми спілкування:

1. Індивідуальні бесіди.

2. Групові бесіди.

3. Особистісно зорієнтовані.

4. Соціально зорієнтовані.

5. Телефонні розмови.

6. Збори.

7. Наради.

Відповідь:1, 2, 5, 6, 7

Залежно від функції та змісту повідомлення розрізняють такі види мовного спілкування:

1. Наукове.

2. Побутове.

3. Письмове.

4. Естетичне.

5. Офіційно-ділове.

6. Усне.

7. Друковане.

Відповідь:1, 2, 4, 5

Установіть відповідність між функціями спілкування та їх тлумаченням:

Функції спілкування Тлумачення
Контактна А обмін емоціями
Спонукальна Б заохочення адресата до певних дій
Інформаційна В створення атмосфери обопільної готовності передавати і сприймати інформацію та підтримувати зв’язок до завершення акту спілкування
Емотивна Г обмін інформацією, запитаннями і відповідями

Відповідь:1В, 2Б, 3Г, 4А

 

Установіть відповідність між критеріями класифікації спілкування та їх різновидами:

Критерії класифікації спілкування Різновиди
За способом організації А побутове, наукове, офіційно-ділове, естетичне
За формою втілення мовних засобів Б стихійне, організоване
За функцією та змістом повідомлення В монологічне, діалогічне, полілогічне
За стосунками комунікантів Г дружнє, антагоністичне, офіційне

Відповідь: 1Б, 2В, 3А, 4Г

 

Установіть відповідність між різновидами жестів та їх тлумаченням:

Різновиди жестів Тлумачення
Вказівні А дублюють інтонацію, виокремлюють певні частини висловлювання, підкреслюють логічний наголос, сповільнення чи прискорення темпу мовлення
Ритмічні Б передають найрізноманітніші відтінки почуттів: подив, радість, захоплення, роздратування
Емоційні В відтворюють предмети, тварин, інших людей
Зображувальні Г вирізнення якогось предмета з-поміж однорідних

Відповідь:1Г, 2А, 3Б, 4В

Установіть відповідність між різновидами кінетичних невербальних засобів та їх тлумаченням:

Кінетичні невербальні засоби Тлумачення
Міміка А мимовільна або зумисна постава тіла, яку приймає людина
Поза Б стиль пересування
Жести В експресивні рухи м’язів обличчя, що виражають психічний стан, почуття, настрій людини в певний момент часу
Хода Г виражальні рухи рук, що передають внутрішній стан людини

Відповідь:1В, 2А, 3Г, 4Б

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації

І рівень

Риторика – це:

1. Наука про правильну вимову та наголошування слів.

2. Емоційне ствердження чи заперечення якогось факту.

3. Теорія ораторського мистецтва.

4. Відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому.

Відповідь:3

Автором першої теорії ораторського мистецтва – „Риторика” був:

1. Арістотель.

2. Цицерон.

3. Феофан Прокопович.

4. Михайло Ломоносов.

Відповідь:1

Жанри публічного виступу залежно від змісту, призначення, способу проголошення й обставин спілкування вирізняють такі:

1. Доведення, теза, аргумент.

2. Інформація, звіт, рапорт, заява.

3. Доповідь, промова, виступ, повідомлення.

4. Резюме, відгук, анотація, тези.

Відповідь:3

Виберіть правильний варіант характеристики доповіді:

1. Доповідь – це непідготовлений виступ, що виголошується під час зборів.

2. Доповідь – це усний підготовлений виступ з інформацією про певну актуальну тему, звернений до широкого загалу.

3. Промова й доповідь – це синоніми.

4. Доповідь – це найпоширеніша форма публічного виступу, важливий елемент системи зв’язків із громадськістю, яка порушує проблеми, що потребують розв’язання.

Відповідь:4

Основні різновиди доповіді:

1. Інформаційна, розважальна, вітальна, побутова.

2. Академічна, судова, церковна, суспільно-побутова.

3. Політична, ділова, звітна, наукова.

4. Агітаційна, ювілейна, суспільна, університетська.

Відповідь:3

Виберіть правильний варіант характеристики промови:

1. Промова – це непідготовлений виступ, що народжується під час мітингу.

2. Промова – це усний підготовлений виступ з інформацією, яка має вплинути на розум, почуття й волю слухачів.

3. Промова й доповідь – це синоніми.

4. Промова – це текст, що стосується обмеженого кола осіб й охоплює невелику кількість питань.

Відповідь:2

 

Основні різновиди промови:

1. Колективна, індивідуальна, особиста, групова.

2. Академічна, судова, церковна, побутова.

3. Політична, ділова, звітна, наукова.

4. Розважальна, інформаційна, агітаційна, вітальна.

Відповідь:4

 

Виберіть правильний варіант характеристики виступу:

1. Виступ, як і лекція, характеризується попередньою підготовленістю з чітко продуманими проблемами.

2. Виступ характеризується емоційністю, а тому він ніяк не пов’язаний з проблемами, висвітленими в доповіді.

3. Виступ відрізняється від лекції спонтанністю, лаконічністю і непідготовленістю. Він торкається тільки кількох проблем, висвітлених у доповіді, тому будується як набір реплік.

4. Виступ краще будувати як остаточний висновок із доповіді, що акцентує увагу присутніх на основних проблемах.

Відповідь:3

Перший етап підготовки публічного виступу – це:

1. Складання його тез.

2. Визначення організатором теми й формулювання основних завдань оратора.

3. Авторське визначення його теми, мети, предмету й завдань для будування його каркасу у вигляді письмових тез.

4. Складання його плану.

Відповідь:3

 

Головне завдання доповідача у вступній частині виступу:

1. Висловити радість.

2. Відрекомендуватися.

3. Коротко викласти суть проблеми.

4. Привернути й утримати увагу аудиторії.

Відповідь:4

Частина промови, в якій оратор послідовно розвиває свою думку, веде слухачів до розуміння основної ідеї промови, застосовує різноманітні докази правильності положень, які він висуває, ілюструє їх прикладами, цифрами, наочністю – це:

1. Експозиція.

2. Вступ.

3. Основна частина.

4. Висновки.

Відповідь: 3

 

Дискусія - це:

1. Широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання, висловлення різних думок з приводу певного питання.

2. Емоційне ствердження чи заперечення якогось факту.

3. Міркування, в якому доводиться як істинність, так і хибність певного судження.

4. Спеціально організоване спілкування з аудиторією, мета якого переконати або спонукати її до певних дій.

Відповідь:1

Учасник дискусії, що висунув і відстоює певну тезу, ідею або концепцію – це:

1. Опонент.

2. Пропонент.

3. Софіст.

4. Критик.

Відповідь:2

 

Доказ, у якому безпосередньо обґрунтовують істинність тези, називають:

1. Вірогідний.

2. Невірогідний.

3. Прямий.

4. Непрямий.

Відповідь:3

 

Структурний компонент презентації, покликаний встановити миттєвий контакт з аудиторією, створити атмосферу доброзичливості, утримувати увагу та спонукати інтерес до теми – це:

1. Експозиція.

2. Вступ.

3. Основна частина.

4. Висновок.

Відповідь:1

Рекомендована частка для вступу в презентації:

1. 5-10%.

2. 15-20%.

3. 25%.

4. 50%.

Відповідь:1

Основні типи презентації за цільовим критерієм:

1. Інтерактивна, автоматична, за сценарієм.

2. Інформаційна, спонукальна, переконлива.

3. Політична, ділова, звітна, наукова.

4. Розважальна, агітаційна, вітальна.

Відповідь:2

Запитання, на яке можна відповісти однозначно, наприклад, „так/ні”, називається:

1. Закрите.

2. Відкрите.

3. Альтернативне.

4. Риторичне.

Відповідь:1

Запитання, що зазвичай починається словами чому, навіщо, у який спосіб, яка ваша думка з цього приводу тощо і вимагає розгорнутої відповіді, називається:

1. Закрите.

2. Відкрите.

3. Підтверджувальне.

4. Риторичне.

Відповідь:2

Запитання, на яке ніхто не знає відповіді або її й зовсім не існує, на взірець: Хто винен? Що робити? Куди йдемо? – називається:

1. Закрите.

2. Відкрите.

3. Альтернативне.

4. Риторичне.

Відповідь:4

ІІ рівень

Поняття „ораторське мистецтво”, або „красномовство”, має такі значення:

1. Вид громадсько-політичної та професійної діяльності, мета якої – інформувати та переконувати аудиторію засобами живого слова.

2. Процес відтворення письмового тексту чи усного вислову засобами іншої мови.

3. Високий ступінь майстерності публічного виступу, мистецьке володіння словом.

4. Розділ лінгвістики, що вивчає зв’язок мови з життям народу, відбиття в мові фольклору та міфів, матеріальної і духовної культури етносу.

Відповідь:1, 3

У вступі публічного виступу варто уникати таких висловлювань:

1. Перепрошую, що займаю Ваш час…

2. Тема вирізняється актуальністю...

3. Основне було сказане попереднім доповідачем...

4. Специфіка теми виступу полягає в тому, що…

Відповідь: 1, 3

У вступі публічного виступу варто уникати таких висловлювань:

1. Мета мого виступу…

2. Ось тут, як Ви чули, багато говорили і...

3. Основне було сказане попереднім промовцем...

4. Особливість теми виступу в тому, що…

Відповідь:2, 3

Види штучного вступу публічного виступу:

1. Пояснення теми виступу.

2. Афоризм.

3. Легенда.

4. Пояснення причини виступу.

Відповідь:2, 3

Види штучного вступу публічного виступу:

1. Проблемне питання.

2. Апеляція до інтересу аудиторії.

3. Історичний огляд.

4. Пояснення мети виступу.

Відповідь:1, 2

Види штучного вступу публічного виступу:

1. Казка.

2. Аналогія.

3. Історичний огляд.

4. Пояснення теми виступу.

Відповідь:1, 2

Види природного вступу публічного виступу:

1. Пояснення теми виступу.

2. Використання наочного матеріалу.

3. Презентація однодумців.

4. Гумор.

Відповідь:1, 3

Види природного вступу публічного виступу:

1. Притча.

2. Пояснення мети виступу.

3. Покликання на авторитети.

4. Історичний огляд.

Відповідь:2, 4

Підтверджувальні запитання (техніка Сократа) передбачають використання таких стандартних зв’язок:

1. Правильно?

2. Яка Ваша думка з цього приводу?

3. Чи не так?

4. Що Ви могли б запропонувати?

Відповідь:1, 3

Підтверджувальні запитання (техніка Сократа) передбачають використання таких стандартних зв’язок:

1. Правда ж?

2. Яке Ваше бачення цієї проблеми?

3. Чому так склалося?

4. Ви погоджуєтеся?

Відповідь:1, 4

Підтверджувальні запитання (техніка Сократа) передбачають використання таких стандартних зв’язок:

1. Що робити?

2. Дійсно?

3. Що Ви пропонуєте?

4. Справді?

Відповідь:2, 4

Відкриті запитання зазвичай починають словами:

1. Чому…?

2. Яка Ваша думка з цього приводу?

3. Чи не правда?

4. Дійсно?

Відповідь:1, 2

Відкриті запитання зазвичай починають словами:

1. Навіщо…?

2. Справді?

3. Чи не так?

4. У який спосіб…?

Відповідь:1, 4

Риторичними називають запитання на зразок:

1. Справді?

2. Хто винен?

3. Дійсно?

4. Що робити?

Відповідь:2, 4

Риторичними називають запитання на зразок:

1. Ви погоджуєтеся з висловленою тезою?

2. Що робити?

3. Куди йдемо?

4. Чи не правда?

Відповідь:2, 3

Навідні запитання зазвичай формулюють так:

1. Так, Ви думаєте, що було б доцільно..?

2. Справді?

3. Чи віддаєте Ви перевагу..?

4. Чи не правда?

Відповідь:1, 3

Закритими називають запитання на зразок:

1. Ви навчаєтеся в Луцьку?

2. Чому Ви обрали для навчання ВНУ?

3. Ви проходили зовнішнє тестування з іноземної мови?

4. У який спосіб можна вдосконалити систему зовнішнього тестування випускників шкіл?

Відповідь:1, 3

Закритими називають запитання на зразок:

1. Ви навчаєтеся на державній формі?

2. Навіщо Ви здобуваєте вищу освіту?

3. Що Ви могли б запропонувати для вдосконалення системи комп’ютерного тестування?

4. Ви проходили зовнішнє тестування з історії України?

Відповідь:1, 4

Відкритими називають запитання на зразок:

1. Ви навчаєтеся на стаціонарі?

2. Чому Ви обрали цей напрям підготовки?

3. Що Ви могли б запропонувати для вдосконалення системи оцінювання якості знань?

4. Ви проходили зовнішнє тестування з хімії?

Відповідь:2, 3

Відкритими називають запитання на зразок:

1. Ви стрибали з парашутом?

2. Ви піднімалися на Говерлу?

3. Чому активний відпочинок ефективніший від пасивного?

4. Яка Ваша думка щодо екстремального відпочинку?

Відповідь:3, 4

Розташуйте в логічній послідовності етапи підготовки публічного виступу:

1. Складання тез виступу.

2. Добір теоретичного та практичного матеріалу.

3. Написання остаточного тексту виступу.

4. Складання плану.

5. Обдумування та формулювання теми, визначення низки питань, виокремлення принципових положень.

Відповідь:5, 2, 4, 1, 3

Розташуйте в логічній послідовності структурні компоненти презентації:

1. Резюме.

2. Основна частина.

3. Експозиція.

4. Вступ.

5. Висновок.

Відповідь:3, 4, 2, 1, 5

ІІІ рівень

Жанри публічного виступу залежно від змісту, призначення, способу проголошення й обставин спілкування є такі:

1. Доповідь.

2. Інформація.

3. Повідомлення.

4. Промова.

 

5. Виступ.

6. Виклад.

Відповідь:1, 3, 4, 5

Доповідь як найпоширеніша форма публічного виступу має такі різновиди:

1. Політична.

2. Судова.

3. Ділова.

4. Звітна.

5. Релігійна.

6. Наукова.

Відповідь: 1, 3, 4, 6

Промова залежно від мети спілкування має такі різновиди:

1. Інформаційна.

2. Вітальна.

3. Політична.

4. Звітна.

5. Агітаційна.

6. Розважальна.

Відповідь:1, 2, 5, 6

Основні рівні вступної частини публічного виступу:

1. Структурний.

2. Логічний.

3. Змістовий.

4. Виховний.

5. Педагогічний.

6. Психологічний.

Відповідь:1, 3, 6

Види природного вступу публічного виступу:

1. Притча.

2. Афоризм.

3. Пояснення мети, теми.

4. Проблемне питання.

5. Презентація однодумців.

6. Історичний огляд.

Відповідь:3, 5, 6

Структура доведення складається з:

1. Вступу.

2. Тези.

3. Резюме.

4. Проблемного питання.

5. Аргументів.

6. Демонстрації.

Відповідь:2, 5, 6

Риторичними називають запитання на зразок:

1. Хто винен?

2. Чи не так?

3. Дійсно?

4. Чи не правда?

5. Що робити?

6. Куди йдемо?

Відповідь:1, 5, 6

Закритими називають запитання на зразок:

1. Ви навчаєтеся у СНУ?

2. Чому Ви обрали для навчання СНУ?

3. Ви проходили зовнішнє тестування з української мови та літератури?

4. Яка Ваша думка щодо доцільності запровадження зовнішнього тестування випускників шкіл?

5. Навіщо Вам потрібна вища освіта?

6. Ви отримуєте стипендію?

Відповідь:1, 3, 6

Закритими називають запитання на зразок:

1. Як Вас звати?

2. Скільки іспитів Ви складаєте на цій сесії?

3. Ви проходили попереднє тестування з української мови за професійним спрямуванням?

4. Яка Ваша думка щодо доцільності запровадження комп’ютерного тестування як форми іспитів?

5. Чому, на Ваш погляд, провідні внз України надають перевагу комп’ютерному тестуванню?

6. Що Ви могли б запропонувати для підвищення ефективності навчання студентів Вашого факультету?

Відповідь:1, 2, 3

Відкритими називають запитання на зразок:

1. До якої групи слов’янських мов належить українська мова?

2. Хто був зачинателем нової української літературної мови?

3. Які заходи Ви могли б запропонувати для утвердження державного статусу української мови?

4. Яка Ваша думка щодо здійснюваної мовної політики в Україні?

5. Кому належать такі рядки про мову: „Ну що б, здавалося слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б’ється – ожива, Як їх почуєш!”?

6. У який спосіб можна покращити якість мовлення українських телеканалів?

Відповідь:3, 4, 6

Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням:

Поняття Тлумачення
Доповідь А заздалегідь підготовлений публічний виступ на певну актуальну тему, звернений до широкого загалу
Промова Б невеликий публічний виступ із певної теми
Виступ В публічне виголошення промови з одного чи декількох питань
Повідомлення Г широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання
    Ґ найпоширеніша форма публічного виступу, важливий елемент системи зв’язків із громадськістю, яка порушує проблеми, що потребують розв’язання

Відповідь: 1Ґ, 2А, 3В, 4Б

Установіть відповідність між різновидом доповіді та її метою, завданням:

Різновид доповіді Мета та завдання
Політична А узагальнити наукову інформацію, досягнення, відкриття та результати наукових досліджень
Ділова Б повідомити про роботу, виконану особою чи колективом за певний період
Звітна В обговорити публічно яке-небудь спірне питання, висловивши різні думки
Наукова Г повідомити про шляхи розв’язання окремих виробничих питань життя і діяльності певного колективу, організації
    Ґ з’ясувати сутність, причини, наслідки певної політичної події, розкрити шляхи розвитку суспільства

Відповідь:1Ґ, 2Г, 3Б, 4А

Установіть відповідність між рівнем вступної частини публічного виступу та його метою, завданням:

Рівень Мета та завдання
Структурний А викласти суть проблеми, навівши докази, пояснення міркування відповідно до попередньо визначеної структури виступу
Змістовий Б повідомити тему та мету виступу
Психологічний В з’ясувати, в чому актуальність та особливість теми, значення її для аудиторії, стисло викласти історію питання
    Г створити атмосферу доброзичливості та зацікавлення

Відповідь:1Б, 2В, 3Г

Установіть відповідність між структурним елементом публічного виступу та його метою, завданням:

Структурний елемент Мета та завдання
Вступ А викласти суть проблеми, навівши докази, пояснення міркування відповідно до попередньо визначеної структури виступу
Основна частина Б привернути й утримати увагу аудиторії
Висновки В повторити основну думку, підсумувати сказане
    Г відповісти на запитання аудиторії

Відповідь:1Б, 2А, 3В

 

Установіть відповідність між видом презентації та її характеристикою:

Вид презентації Характеристика
Презентація за сценарієм А презентація, яку створюють автоматично під час виступу на певну актуальну тему, щоб урізноманітнити форми впливу на аудиторію
Інтерактивна презентація Б закінчений інформаційний продукт, перенесений на відеоплівку, дискету, компакт-диск і розісланий потенційним споживачам з метою виявлення їхньої зацікавленості
Автоматична презентація В традиційна презентація зі слайдами, доповнена засобами показу кольорової графіки й анімації з виведенням відеоматеріалу на великий екран або монітор; озвучує матеріал зазвичай сам ведучий
    Г презентація, в основі якої діалог користувача з комп’ютером: користувач вирішує, який матеріал для нього важливий, і вибирає на екрані потрібний об’єкт – видається інформація, на яку є запит

Відповідь: 1В, 2Г, 3Б

Установіть відповідність між засобом спростування тези та характеристикою його змісту:

Засіб спростування Зміст
Критика аргументів А відкидання фактів, встановлення хибності (або суперечності) наслідків, що випливають із тези
Спростування тези Б доведення хибності або неспроможності аргументів
Виявлення неспроможності демонстрації В встановлення помилок у формі самого доведення
    Г доведення істинності висунутих пропонентом положень

Відповідь:1Б, 2А, 3В

Установіть відповідність між тактикою аргументаційної стратегії в дискусії та її змістом:

Тактика аргументаційної стратегії Зміст
Тактика контрастивного аналізу А має на меті об’єктивно оцінити предмет і мотивувати запропоновану оцінку
Тактика вказівки на перспективу Б ґрунтується на прийомі зіставлення (фактів, подій, результатів, прогнозів тощо)
Тактика обґрунтованих оцінок В зосереджена на широкому використанні в ораторському виступі системи невербальних засобів спілкування
    Г спрямована на висловлення стратегічної мети, позиції та намірів мовця

Відповідь:1Б, 2Г, 3А

Установіть відповідність між різновидом слухання та його змістом:

Різновид слухання Зміст
„Псевдослухання” А зосередження лише на деяких деталях повідомлення, найбільш важливих або цікавих для слухача, за цих умов не вимальовується загальна картина
„Агресивне слухання” Б психофізичний процес закріплення, збереження та відтворення інформації
„Вибіркове слухання” В прагнення якомога швидше висловити власні погляди і судження, не беручи до уваги позицію співрозмовника
    Г імітація уваги до співрозмовника

Відповідь:1Г, 2В, 3А

Установіть відповідність між технікою активного слухання та її змістом:

Техніка слухання Зміст
З’ясування А коротке відтворення основного змісту, сутності повідомлення співрозмовника
Дослівне повторювання Б підсумовування почутого; використовується, якщо під час виступу увага переключається на інше питання
Перефразовування В відсутність дій слухача, що інформували б про те, чи сприйняли та зрозуміли повідомлення
Резюмування Г відтворення частини висловлення партнера або всієї його фрази
    Ґ звернення до співрозмовника за уточненнями, постановка відкритих запитань

Відповідь:1Ґ, 2Г, 3А, 4Б

Установіть відповідність між видом запитання та його характеристикою:

Вид запитання Характеристика
Закрите А застосовується віддзеркалення запитання співрозмовника
Відкрите Б запитання, на яке можна відповісти однозначно, наприклад: „так/ні”
Альтернативне В запитання, відповідь на яке вже закладено в самому запитанні, або ж відповідь не потрібна
Риторичне Г запитання, на яке важко відповісти одним словом, воно вимагає розгорнутої відповіді
    Ґ запитання, яке потребує розгорнутої відповіді, але при цьому пропонують варіанти відповіді

Відповідь:1Б, 2Г, 3Ґ, 4В


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных