Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 3. Культура усного фахового спілкування
І рівень

Спілкування – це:

1. Один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування та встановлення контактів між людьми.

2. Не тільки все те, що створено руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного.

3. Найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.

4. Спільне обговорення членами колективу важливих питань і прийняття рішень у всіх сферах громадського й політичного життя.

Відповідь: 1

Бесіда – це:

1. Спілкування між двома чи кількома особами з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем.

2. Обговорення певного питання з метою з’ясування позицій сторін або підписання угоди.

3. Зібрання членів якої-небудь організації, що проводяться з метою спільного обміну думками з певного питання, яке хвилює громадськість.

4. Спільне обговорення членами колективу важливих питань і прийняття рішень у всіх сферах громадського й політичного життя.

Відповідь: 1

 

Ділова бесіда – це:

1. Спілкування між особами з метою встановлення ділових стосунків, вирішення ділових проблем або вироблення правильного підходу до них.

2. Обговорення якого-небудь питання, полеміка.

3. Обговорення певного питання з метою з’ясування позицій сторін або підписання угоди.

4. Обговорення якого-небудь питання, дискусія на з’їздах, зборах, засіданнях у суді тощо.

Відповідь: 1

Співбесіда з роботодавцем – це:

1. Спілкування між особами з метою встановлення ділових стосунків.

2. Обговорення певного питання з метою з’ясування позицій сторін або підписання угоди.

3. Обговорення якого-небудь питання, полеміка.

4. Спеціальна бесіда, під час якої оцінюють претендента на вакантну посаду.

Відповідь: 4

Ситуації згоди відповідає така етикетна мовна формула:

1. Дрібниці! Що сталося, то сталося!

2. Даруйте, але мені треба подумати!

3. Воно ніби переконливо, проте варіант розв’язання проблеми потребує доопрацювання.

4. Безперечно! Цей варіант розв’язання проблеми найбільш оптимальний.

Відповідь: 4

Різновиди бесіди:

1. Колективні, виховні, установчі.

2. Відкриті, закриті, урочисті.

3. Оперативні, проблемні, інструктивні.

4. Індивідуальні, групові.

Відповідь: 4

Культура усного мовлення насамперед полягає в тому, щоб:

1. Досконало знати мовні норми.

2. Послідовно дотримуватись мовних норм.

3. Вивчати мовні норми.

4. Використовувати мовні варіанти.

Відповідь: 2

Стандартна послідовність фраз у розмові з незнайомою людиною:

1. Вітання, вибачення, прохання, подяка, прощання.

2. Вітання, знайомлення, прохання, прощання.

3. Вітання, комплімент, прохання, прощання.

4. Вітання, прохання, знайомлення, прощання.

Відповідь: 1

Порушенням мовної норми є така словесна формула знайомлення:

1. Будьмо знайомі!

2. Дозвольте відрекомендуватися!

3. Пробачте, а Ви хто (будете)?

4. Скажіть, будь ласка, як Вас звати.

Відповідь: 3

Щоб досягти успіху під час бесіди, необхідно:

1.Ретельно готуватися до неї; основну увагу зосереджувати на власному „я”; говорити швидко.

2.Ретельно готуватися до неї; враховувати погляди співрозмовника; бути тактовним.

3.Ретельно готуватися до неї; висловлювати думки точно, логічно; постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.

Відповідь: 2

Техніка спілкування – це:

1. Сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії.

2. Сукупність мовних засобів, зумовлених змістом, метою висловлювання.

3. Сукупність загальновизнаних правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.

4. Сукупність стійких мовних формул і виразів, що вживаються з метою встановлення контакту, підтримки спілкування в доброзичливій тональності.

Відповідь: 1

Якщо телефонуєте Ви, то:

1. Насамперед запитайте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди.

2. Насамперед запитайте прізвище, ім’я, по батькові свого співрозмовника.

3. Насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, а також своє прізвище, ім’я та по батькові.

4. Насамперед повідомте про мету свого дзвінка.

Відповідь: 3

Під час прийому відвідувачів керівник повинен дотримуватися такого правила користування телефонами:

1. Службові проблеми треба вирішувати одразу, тому телефон не можна вимикати.

2. Користування телефонами здійснюється в обмеженому режимі.

3. Телефони мають бути відімкнені або переключені на секретаря.

4. Вимкнути мобільний телефон і відповідати на дзвінки стаціонарним телефоном.

Відповідь: 3

Під час прийому відвідувачів керівник повинен дотримуватися такого правила:

1. Спілкування має бути коректним, ввічливим на будь-яких етапах і за будь-якого результату.

2. Тональність спілкування залежить від співрозмовника.

3. Спілкування має бути коректним, але ввічливість залежить від поведінки співрозмовника.

4. Тональність спілкування залежить від комунікативної ситуації.

Відповідь: 1

Під час ділової телефонної розмови правильна така модель поведінки:

1. Необхідно швидко викласти суть справи, тому темп має бути підвищеним, а вимова емоційною.

2. Вимова має бути чіткою, повідомлення стислими, але з наявністю пауз, діалог ввічливим і без зайвої емоційності.

3. Вимова, поведінка, тон – усе залежить від власної посади.

4. Вимова, поведінка, тон – усе залежить від посади співрозмовника.

Відповідь: 2

Ваш мобільний телефон задзвонив під час важливої наради. Ви повинні:

1. Відповісти, тому що це діловий дзвінок.

2. Вийти з приміщення, щоб переговорити з особою, яка зателефонувала.

3. Зразу ж вимкнути телефон і вибачитися перед присутніми.

4. Вибачитися перед присутніми і швидко з’ясувати важливість дзвінка.

Відповідь: 3

Під час ділової бесіди керівник повинен дотримуватися такого правила:

1. Не починати розмову з критики, щоб не перетворювати продуктивний діалог на принизливий для підлеглого монолог.

2. Продуктивність розмови залежить від активного наступу керівника на підлеглого.

3. Ефективність розмови залежить від уміння керівника критикувати і пропонувати власне бачення ситуації.

4. Розмову можна починати з критики, якщо виникла необхідність зробити зауваження, але завершити бесіду потрібно похвалою.

Відповідь: 1

Невербальні засоби комунікації справляють втричі сильніший вплив, ніж слова, тому під час ділового спілкування необхідно:

1. Якомога більше жестикулювати.

2. Пам’ятати про тактовність та обережність щодо використання жестів.

3. Якомога менше жестикулювати, не користуватися посмішкою і мімікою.

4. Якомога більше жестикулювати, розмовляти підвищуючи силу голосу.

Відповідь: 2

Якщо телефонують Вам, то:

1. Запитайте прізвище, ім’я та по батькові свого співрозмовника, якщо він не відрекомендувався.

2. Привітайтеся, назвіть своє прізвище, ім’я та по батькові.

3. Зніміть слухавку й назвіть організацію, яку Ви представляєте.

4. Запитайте, хто і в якій справі телефонує.

Відповідь: 3

Якщо до телефону підійшов не той, хто Вам треба, Ви повинні:

1. Покласти слухавку та ще раз зателефонувати.

2. З’ясувати причину своєї невдачі.

3. Перепросити і звернутися з проханням покласти слухавку.

4. Попросити вибачення і звернутися з проханням покликати потрібну Вам людину.

Відповідь: 4

Правильно поєднано складений числівник з іменником у рядку:

1. Сто двадцять чотири учасники.

2. Сто двадцять чотири учасника.

3. Сто двадцять чотири учасників.

4. Сто двадцять чотири учасник.

Відповідь: 1

ІІ рівень

Форми усного фахового спілкування:

1. Співбесіда з роботодавцем.

2. Рецензія.

3. Анотація.

4. Проблемні (дисциплінарні) бесіди.

Відповідь: 1, 4

Послідовність ведення службової телефонної розмови:

1. Повідомлення мети розмови.

2. Момент налагодження контакту.

3. Обговорення повідомленої інформації.

4. Завершення розмови.

Відповідь: 2, 1, 3, 4

 

Основні правила поведінки під час бесіди такі:

1. Розмовляйте емоційно й голосно, щоб Вас почули.

2. Постійно перебивайте співрозмовника, щоб встигнути все сказати.

3. Уважно слухайте запитання, не перебиваючи співрозмовника.

4. Говоріть тільки те, що стосується теми.

Відповідь: 3, 4

Відповідають правилам етикету такі фрази з телефонної розмови:

1. Алло! А Федора Петровича можна?

2. Вибачте, з ким я розмовляю?

3. А Федора Петровича нема?

4. Відрекомендуйтесь, будь ласка. Федір Петрович у своєму кабінеті.

Відповідь: 2, 4

Наголошений перший склад у таких словах:

1. Приятель.

2. Новий.

3. Вимога.

4. Подруга.

Відповідь: 1, 4

Наголошений третій склад у таких словах:

1. Одинадцять.

2. Вісімдесят.

3. Податковий.

4. Завдання.

Відповідь: 1, 3

Наголошений другий склад у таких словах:

1. Вимога.

2. Чотирнадцять.

3. Колесо.

4. Завдання.

Відповідь: 1, 4

Правильні такі форми кличного відмінка:

1. Друже Михайле.

2. Сергіє Валентиновичу.

3. Андрію Віталійовичу.

4. Оксано Петрівна.

Відповідь: 1, 3

Нормативні такі мовні конструкції:

1. Виступ Віктора Козаченко.

2. Зустріч з Миколою Петренко.

3. Коментар Ігоря Кравченка.

4. На думку Андрія Шевченка.

Відповідь: 3, 4

Нормативні такі мовні конструкції:

1. Праці з історії медицини.

2. Праці по історії медицини.

3. Управління по фізичній культурі і спорту.

4. Управління фізичної культури і спорту.

Відповідь: 1, 4

Нормативні такі мовні конструкції:

1. Виступив краще всіх.

2. Виступив краще за всіх.

3. Понад сімсот кілометрів.

4. Понад семисот кілометрів.

Відповідь: 2, 3

 

Щоб досягати мети спілкування, необхідно керуватися такими правилами:

1. Уважно слухати співрозмовника.

2. Довго і заплутано викладати суть справи.

3. Говорити тільки те, що стосується теми.

4. Відповідати надто емоційно й голосно.

Відповідь: 1, 3

Спрощення відбувається лише у вимові, але не передається на письмі:

1. Шіс(т)надцять.

2. Студен(т)ський.

3. Проїз(д)ний.

4. Швидкіс(т)ний.

Відповідь: 1, 2

Правильно утворені найменування по батькові у таких рядках:

1. Ілліч, Сергійович; Іллівна, Сергіївна.

2. Ільїч, Сергієвич; Ільївна, Сергієвна.

3. Вітальєвич, Ігоревич; Вітальївна, Ігоревна.

4. Віталійович, Ігорович; Віталіївна, Ігорівна.

Відповідь: 1, 4

 

Правильно утворені такі чоловічі найменування по батькові:

1. Георгієвич.

2. Львович.

3. Лазаревич.

4. Савич.

5. Андрієвич.

6. Левович.

Відповідь: 2, 4

 

Правильно утворені такі жіночі найменування по батькові:

1. Георгієвна.

2. Левівна.

3. Лазаревна.

4. Савівна.

5. Сергієвна.

6. Андріївна.

Відповідь: 4, 6

 

Власна назва Бондар Василь Андрійович має такі правильні відмінкові форми:

1. Р. в.: Бондара Василя Андрійовича.

2. Д. в.: Бондарю (-еві) Василеві (-ю) Андрійовичу.

3. О. в.: Бондаром Васильом Андрійовичем.

4. М. в.: (у, на, при) Бондареві (-ю) Василю (-еві) Андрійовичу.

Відповідь: 2, 4

 

Нормативні такі мовні конструкції:

1. Добре засвоїти теоретичний матеріал.

2. Ознайомити присутніх з інформацією.

3. Діяти згідно закону “Про мови”.

4. Запрошення вислати по пошті.

Відповідь: 1, 2

ІІІ рівень

Відповідають правилам ведення діалогу під час ділової бесіди такі фрази:

1. Олександре, чи подали на конференцію тему Вашого наукового повідомлення?

2. Ой, знаєте… Я вчора допізна засидівся в університетській бібліотеці.

3. Тоді сьогодні ж відправте електронною поштою заявку про участь у конференції.

4. Добре, Михайле Петровичу. Дякую Вам за пораду.

Відповідь: 1, 3, 4

За способом взаємодії між комунікантами виділяють такі види мовлення:

1. Естетичне.

2. Монологічне.

3. Діалогічне.

4. Полілогічне.

5. Ініціативне.

6. Вимушене.

Відповідь: 2, 3, 4

 

Установіть відповідність між формами усного спілкування та їх змістом:

Форма спілкування Зміст
  Ділова бесіда А спеціальна бесіда, під час якої керівник оцінює претендента на вакантну посаду
  Співбесіда з роботодавцем Б спілкування між особами з метою встановлення ділових стосунків, вирішення ділових проблем або вироблення правильного підходу до них
  Телефонна розмова В розмова двох осіб, які прагнуть (обоє або один з них) до досягнення певної мети
  Індивідуальна бесіда Г різновид усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками (відсутність невербальних засобів спілкування, обмеженість у часі тощо)
    Ґ мовлення однієї людини, розраховане на пасивне й опосередковане сприйняття адресатом

Відповідь: 1Б, 2А, 3Г, 4В

 

Установіть відповідність між видами усного мовлення та їх змістом:

Вид усного мовлення Зміст
  Діалог А внутрішня розмова адресата під час сприйняття ним монологу адресанта
  Монолог Б обмін висловленнями-репліками між адресантом і адресатом
  Внутрішній діалог В розмова між декількома особами
  Полілог Г мовлення однієї людини, розраховане на пасивне й опосередковане сприйняття адресатом
    Ґ різновид усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками (відсутність невербальних засобів спілкування, обмеженість у часі тощо)

Відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В

Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням:

Поняття Тлумачення
  Комунікація А словесне, мовне спілкування
  Комунікативна компетенція Б обмін інформацією за допомогою поглядів, міміки, жестів і т. ін.
  Вербальне спілкування В система знань, умінь і навичок, потрібних для ефективного спілкування
  Невербальне спілкування Г спілкування, що ґрунтується на взаєморозумінні; повідомлення інформації від однієї людини до іншої або кількох інших
    Ґ різновид усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками (відсутність невербальних засобів спілкування, обмеженість у часі тощо)

Відповідь: 1Г, 2В, 3А, 4Б

Установіть відповідність між етапами службової телефонної розмови та фразами:

Етап телефонної розмови Фраза
  Момент налагодження контакту А У зв’язку з закінченням контракту та виходом на пенсію необхідно подати такі документи…
  Повідомлення мети розмови Б Добрий день, Галино Архипівно. Вас турбує заступник начальника відділу кадрів Олег Іванович.
  Обговорення повідомленої інформації В Отже, протягом тижня потрібно принести необхідні документи. До зустрічі.
  Завершення розмови Г Так, необхідно подати всі довідки, які засвідчують трудовий стаж.
    Ґ Привіт! Ой, вибачте, Галино Архипівно, я обізнався. Якраз Ви мені й потрібні.

Відповідь: 1Б, 2А, 3Г, 4В

 

Установіть відповідність між словами та їх наголошеними складами:

Наголошений склад Слова
  Перший А комунікація, комунікант, література, теоретичний
  Другий Б монолог, каталог, одинадцять, податковий
  Третій В колесо, докази, приятель, подруга
  Четвертий Г питання, вимоги, легкий, суспільний
    Ґ каталог, колесо, помилки, спілкування

Відповідь: 1В, 2Г, 3Б, 4А

Установіть відповідність між ступенями порівняння прикметників і словами:

Ступінь порівняння Прикметник
  Проста форма вищого ступеня А найактивніший, найуспішніший, найцікавіший, наймудріший
  Складена форма вищого ступеня Б найбільш переконливий, найменш складний, найбільш цікавий, найменш активний
  Проста форма найвищого ступеня В більш виразний, менш зручний, більш тактовний, менш активний
  Складена форма найвищого ступеня Г цікавіший, зручніший, дужчий, набагато дорожчий
    Ґ щонайголосніший, більш цікавий, якнаймудріший, щонайдорожчий

Відповідь: 1Г, 2В, 3А, 4Б

Установіть відповідність між формами усного фахового спілкування та їх критеріями виокремлення:

Критерії виокремлення Форма усного спілкування
  За способом взаємодії між комунікантами А індивідуальні (спілкуються двоє), колективні
  За кількістю учасників Б монологічне, діалогічне, полілогічне
  З урахування каналів комунікації В побутове, наукове, фахово-ділове
  Залежно від функції та змісту повідомлення Г безпосереднє, опосередковане
    Ґ етикетне, неетикетне

Відповідь: 1Б, 2А, 3Г, 4В

 

Установіть відповідність між словами та їх наголошеними складами:

Наголошений склад Слова
  Перший А уболівальник, літературний, комунікація
  Другий Б вірші, друзі, приятелі, колесо
  Третій В колеса, виразний, казковий, завдання
  Четвертий Г запитання, каталог, лікарі, доброта
    Ґ помилки, долина, подруги, естетичний

Відповідь: 1Б, 2В, 3Г, 4А

Установіть відповідність між формами власної назви та їх відмінками:

Відмінок Форма власної назви
  Родовий і знахідний А Книшем Ігорем Савичем
  Місцевий Б Книшу (-еві) Ігорю (-еві) Савичу
  Давальний В Книша Ігоря Савича
  Орудний Г (у, на) Книшу (-еві) Ігорю (-еві) Савичу
    Ґ Ігоре Савичу (Книш)

Відповідь: 1В, 2Г, 3Б, 4А

 

Установіть відповідність між етикетними ситуаціями та мовними формулами:

Етикетна ситуація Мовні формули
  Згода і підтвердження А Вибачте, але ні; нас це не влаштовує
  Заперечення і відмова Б Вибачте, я переб’ю Вас, Ви відійшли від теми
  Корекція розмови В Продовжуйте, будь ласка, ми Вас уважно слухаємо
  Стимулювання розмови Г Це справді так, ми в цьому впевнені.
    Ґ Вибачте за прикре непорозуміння

Відповідь: 1Г, 2А, 3Б, 4В

Щоб досягти успіху під час бесіди, необхідно:

1. Ретельно готуватися до бесіди.

2. Постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.

3. Негативно оцінювати співрозмовника як особистість і фахівця.

4. Вміти слухати співрозмовника, враховувати його погляди, думки та аргументи.

5. Висловлювати свої думки точно, логічно, переконливо.

6. Різко прискорювати темп бесіди.

7. Бути уважним і тактовним до співрозмовника.

8. Створювати атмосферу довіри, доброзичливості.

Відповідь: 1, 4, 5, 7, 8

 

Щоб співбесіда була ефективною, необхідно керуватися такими правилами:

1. Зберіть якомога більше інформації про установу, в яку вас запрошують на співбесіду.

2. Особливо не переймайтесь своїм зовнішнім виглядом.

3. Подбайте про діловий стиль одягу.

4. Розрахуйте так свій час, щоб ви прийшли за 15 хвилин до початку співбесіди.

5. Пізніше приготуєте копії дипломів, резюме та інші необхідні документи.

6. Заздалегідь приготуйте копії дипломів, резюме та інші необхідні документи.

7. Складіть список очікуваних запитань та підготуйте на них відповіді.

Відповідь: 1, 3, 4, 6, 7

 

Щоб досягти успіху під час співбесіди з роботодавцем, необхідно:

1. Ретельно готуватися до співбесіди.

2. Подбати про діловий стиль одягу.

3. Відповідати на запитання точно, логічно, переконливо.

4. Постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.

5. Не перебиваючи, уважно слухати запитання.

6. Пам’ятати про звичайні правила ввічливості.

7. Не слухати запитань, а розповідати про щось своє.

8. Ставити багато запитань.

Відповідь: 1, 2, 3, 5, 6

До усного ділового спілкування ставлять такі вимоги:

1. Логічність.

2. Стислість.

3. Відповідність між змістом і мовними засобами.

4. Виразність дикції.

5. Вживання діалектизмів та жаргонізмів.

6. Насиченість фразеологізмами.

Відповідь: 1, 2, 3, 4

Для ділового телефонного спілкування найбільш прийнятні такі правила:

1. Не перетворювати розмову на монолог, а вчасно робити паузи, щоб надати можливість висловитися співрозмовнику.

2. Спілкування може утруднюватися через навколишні шуми, а тому говорити у слухавку потрібно голосніше та емоційніше.

3. На анонімний дзвінок можна не відповідати й покласти слухавку.

4. Занадто довгі розмови послаблюють інтерес та увагу, тому оптимальна тривалість телефонної розмови – 5 хв.

5. Не бійтесь показувати свою роздратованість.

6. Сміливо демонструйте свої переваги над співрозмовником.

7. Говорити треба спокійно, виразно, зрозуміло, переконливо.

Відповідь: 1, 3, 4, 7

Для ділового телефонного спілкування найбільш прийнятні такі фрази:

1. Добрий день. Будь ласка, покличте до телефону Миколу Павловича.

2. Зачекайте, будь ласка, хвилиночку, я зараз передам йому слухавку.

3. Дуже прошу, запросіть до телефону Марію Петрівну.

4. На жаль, Марія Петрівна вийшла, повернеться о 14 годині.

5. Мені терміново потрібна Галина Василівна.

6. Це туристичне агентство? Мені треба чути Володимира Олександровича.

7. Добрий день. Це туристичне агентство? Будь ласка, покличте до телефону Володимира Олександровича.

Відповідь: 1, 2, 3, 4, 7

Нормативні такі мовні конструкції:

1. Усім відоме її відношення до журналістів.

2. Виборна посада.

3. Я рахую, що все буде добре.

4. Самий високий показник.

5. Діяти згідно з наказом.

6. Одне з найбільш визначних досягнень.

7. Товари дешевші імпортних.

Відповідь: 2, 5, 6

Нормативні такі мовні конструкції:

1. Усім добре відоме її ставлення до журналістів.

2. Соціальне положення погіршується.

3. Я вважаю, що все буде добре.

4. Діяти відповідно до наказу.

5. Дозволити як виняток.

6. Говорити на українській мові.

7. Необхідно прийняти міри.

Відповідь: 1, 3, 4, 5

Для ділового спілкування найбільш прийнятні такі звертання:

1. Володимире Петровичу!

2. Шановна Олесю Василівно!

3. Петрусю, привіт!

4. Шановне товариство!

5. Молодче бравий!

6. Вельмишановний Миколо Сергійовичу!

7. Парубче моторний!

8. Сину!

9. Маріє Іванівно!

10. Товаришко мила!

Відповідь: 1, 2, 4, 6, 9

Для фахово-ділового спілкування найбільш прийнятні такі звертання:

1. Шановні колеги!

2. Дядьку Василю!

3. Товаришу капітане (капітан)!

4. Шановні члени комісії!

5. Оксано Сергіївно!

6. Дочко Василино!

7. Вельмишановний голово комісії!

8. Тату!

9. Хлопче кучерявий!

10. Мамо люба!

Відповідь: 1, 3, 4, 5, 7


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных