Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
І рівень

Дайте визначення документа:

1. Друкована стандартна форма ділового паперу з реквізитами, що містить постійну інформацію.

2. Матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

3. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.

4. Матеріальний носій інформації.

Відповідь: 2

Вкажіть, як називається група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок:

1. Бланк.

2. Формуляр-зразок.

3. Штамп.

4. Гриф затвердження.

Відповідь: 3

З’ясуйте, як називається сукупність послідовно об'єднаних змістом і побудованих за правилами мовної системи речень:

1. Бланк.

2. Текст документа.

3. Назва виду документа.

4. Заголовок до тексту.

Відповідь: 2

 

Назвіть документ, який пишуть від першої особи:

1. Протокол.

2. Довідка.

3. Автобіографія.

4. Характеристика.

Відповідь: 3

Дайте визначення звіту:

1. Документ, який містить рішення щодо законів, указів, постанов і складається на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ та окремих осіб.

2. Документ, у якому подано інформацію про хід і результати роботи нарад, засідань.

3. Документ, який містить повідомлення про виконану роботу за певний період часу.

4. Інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб.

Відповідь: 3

 

Укажіть, якими за формою бувають звіти:

1. Прості й складні.

2. Місячні, квартальні, річні.

3. Статистичні (цифрові) й текстові.

4. Періодичні та разові.

Відповідь: 3

У тексті резюме зазначають такі відомості:

1. Мета складання документа.

2. Покликання на розпорядчий чи нормативний документ.

3. Ухвала.

4. Призначення на посаду.

Відповідь: 1

Укажіть назву документа, в якому коротко викладають особисті, освітні та професійні відомості про особу з метою зацікавити потенційних роботодавців:

1. Довідка.

2. Доповідна записка.

3. Резюме.

4. Заява.

Відповідь: 3

 

Дайте визначення заяви:

1. Документ, що фіксує домовленість між двома або кількома партнерами.

2. Документ, яким інформують керівника установи чи структурного підрозділу про явища і факти, виконану роботу, ситуацію, що склалася.

3. Документ, у якому фіксують хід і результати роботи нарад, засідань, зборів, конференцій, а також зазначають місце, час і мету їх проведення.

4. Документ, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси.

Відповідь: 4

Назвіть заяви за місцем виконання:

1. Внутрішні та зовнішні.

2. Службові та особисті.

3. Індивідуальні та стандартні.

4. Секретні та несекретні.

Відповідь: 1

 

Зазначте, що подають до тексту у складних заявах:

1. Резолюцію.

2. Гриф затвердження.

3. Список додатків.

4. Засвідчення підпису.

Відповідь: 3

Встановіть, що зазначають у реквізиті адресант у зовнішній заяві:

1. Адресу.

2. Додаткову інформацію про організацію.

3. Гриф затвердження.

4. Дату та місце народження.

Відповідь: 1

Визначте, як називається документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи:

1. Заява.

2. Резюме.

3. Автобіографія.

4. Характеристика.

Відповідь: 4

Зазначте, яку інформацію вказують у заголовку характеристики:

1. Домашню адресу.

2. Прізвище, ім’я, по батькові; дату народження; освіту; національність.

3. Склад сім'ї.

4. Додаткову інформацію про організацію.

Відповідь: 2

 

За призначенням характеристики бувають:

1. Атестаційні, виробничі, рекомендаційні.

2. Вихідні й вхідні.

3. Стандартні й індивідуальні.

4. Розпорядчі та організаційні.

Відповідь: 1

 

Зазначте рядок, у якому всі документи довідково - інформаційні:

1. Резюме, лист, наказ, розписка.

2. Характеристика, автобіографія, доповідна записка, розпорядження.

3. Довідка, доповідна записка, протокол, звіт.

4. Договір, доручення, акт, оголошення.

Відповідь: 3

 

З'ясуйте, як називається документ колегіальних органів, у якому фіксують хід і результати роботи нарад, засідань, зборів, конференцій тощо:

1. Протокол.

2. Акт.

3. Звіт.

4. Довідка.

Відповідь: 1

Укажіть, якими бувають протоколи відповідно до обсягу зафіксованої інформації:

1. Стислими (короткими), повними, стенографічними.

2. Стандартними й індивідуальними.

3. Службовими й особистими.

4. Чинними й нечинними.

Відповідь: 1

 

Дайте визначення довідки:

1. Документ, який містить повідомлення про певну подію, захід, пропозиції тощо.

2. Документ, який містить відомості про результати виконання роботи за певний період часу (плану, завдання, доручення, підготовки і проведення заходів тощо) і подається керівникові структурного підрозділу.

3. Документ, що описує і засвідчує факти, події життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств та подається на запит до іншої установи.

4. Документ, який оформляється на вимогу керівника установи чи структурного підрозділу і містить пояснення про певні дії особи.

Відповідь: 3

ІІ рівень

За походженням виділяють такі види документів:

1. Вхідні.

2. Вихідні.

3. Службові.

4. Особисті.

Відповідь: 3, 4

За місцем виникнення виділяють такі види документів:

1. Внутрішні.

2. Зовнішні.

3. Вхідні.

4. Вихідні.

Відповідь: 1, 2

 

За напрямком виділяють такі види документів:

1. Вхідні.

2. Вихідні.

3. Службові.

4. Особисті.

Відповідь: 1, 2

За формою виділяють такі види документів:

1. Стандартні.

2. Індивідуальні.

3. Службові.

4. Особисті.

Відповідь: 1, 2

За ступенем гласності виділяють такі види документів:

1. Стандартні.

2. Індивідуальні.

3. Секретні.

4. Для загального користування.

Відповідь: 3, 4

За складністю виділяють такі види документів:

1. Стандартні.

2. Індивідуальні.

3. Прості.

4. Складні.

Відповідь: 3, 4

Від першої особи пишуться такі документи:

1.Протокол.

2. Заява.

3. Автобіографія.

4.Характеристика.

Відповідь: 2, 3

У тексті резюме зазначають такі відомості:

1. Мета складання документа.

2. Розмір заробітної плати.

3. Моральні риси особи.

4. Досвід роботи.

Відповідь: 1, 4

Особовий листок з обліку кадрів заповнюють:

1. Під час переведення на іншу посаду.

2.Під час звільнення працівника.

3. Для участі в певному конкурсі.

4.Під час оформлення на роботу.

Відповідь: 3, 4

До трудової книжки вносяться такі відомості:

1. Прізвище, ім'я, по батькові працівника.

2.Рік народження.

3.Про стягнення.

4. Дата народження.

Відповідь: 1, 4

У розпорядчій частині наказу щодо особового складу зазначають:

1.Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку поширюється дія наказу.

2. Назва відповідної посади.

3.Дата підписання наказу.

4.Підстави зарахування, переведення, звільнення.

Відповідь: 1, 2

За формою звіти бувають такі:

1. Прості.

2. Складні.

3. Статистичні.

4. Текстові.

Відповідь: 3, 4

За формою резюме бувають такі:

1. Прості.

2. Складні.

3. Індивідуальні.

4. Стандартні.

Відповідь: 3, 4

У тексті характеристики зазначають такі відомості:

1. Мета складання документа.

2. Дата початку роботи чи навчання особи.

3. Рівень професійної майстерності.

4. Дата складання документа.

Відповідь: 2, 3

Розрізняють такі види реквізитів:

1. Стандартні.

2. Постійні.

3. Змінні.

4. Текстові.

Відповідь: 2, 3

У текстовій частині резюме зазначаються:

1. Оцінка трудової діяльності працівника.

2. Моральні риси.

3. Досвід роботи.

4. Професійні уміння і навички.

Відповідь: 3, 4

У текстовій частині характеристики зазначаються:

1. Оцінка трудової діяльності працівника.

2. Моральні риси.

3. Досвід роботи.

4. Права і обов’язки працівника.

Відповідь: 1, 2

У тексті контракту зазначають:

1. Компетенцію і права працівника.

2. Відповідальність сторін.

3. Досвід роботи.

4. Професійні уміння і навички.

Відповідь: 1, 2

До листів, що потребують відповіді, належать:

1. Листи-прохання.

2. Листи-попередження.

3. Листи-звернення.

4. Листи-відмови.

Відповідь: 1, 3

До листів, що не потребують відповіді, належать:

1. Листи-пропозиції.

2. Листи-нагадування.

3. Листи-запити.

4. Гарантійні листи.

Відповідь: 2, 4

Від першої особи пишуться такі документи:

1. Характеристика.

2. Заява.

3. Автобіографія.

4. Довідка.

Відповідь: 2, 3

У тексті резюме обов’язково зазначають такі відомості:

1. Мета складання документа.

2. Розмір заробітної плати.

3. Наявність водійських прав.

4. Досвід роботи.

Відповідь: 1, 4

Державними стандартами передбачено вживання реквізитів адресат та адресант у таких документах:

1 Автобіографії.

2.Резюме.

3. Заяві.

4. Доповідній записці.

Відповідь: 3, 4

ІІІ рівень

Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням:

Поняття Тлумачення
  Документ А аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію
  Формуляр Б матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу
  Формуляр-зразок В окремий елемент документа
  Реквізит Г модель побудови однотипних документів, яка встановлює сукупність реквізитів, властивих документу, розміщених у певній послідовності
    Ґ сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку

Відповідь: 1Б, 2ґ, 3Г, 4В

Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням:

Поняття Тлумачення
  Бланк А аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію
  Штамп Б головний елемент документа, який є джерелом певної інформації, це повідомлення, яке складається з кількох чи багатьох речень, характеризується змістовою й структурною завершеністю
  Текст В група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок
  Оригінал Г модель побудови однотипних документів, яка встановлює сукупність реквізитів, властивих документу, розміщених у певній послідовності
    Ґ основний вид документа, перший і єдиний його примірник

Відповідь: 1А, 2В, 3Б, 4ґ

Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням:

Поняття Тлумачення
  Заява А розпорядчий документ, який регламентує призначення, переміщення, звільнення працівника, відрядження, відпустки, різні заохочення, нагороди, стягнення
  Характеристика Б обов’язковий документ особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії
  Автобіографія В документ, у якому зафіксовано відомості про стаж роботи, нагороди, заохочення працівника
  Трудова книжка Г документ, у якому в офіційній формі викладено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи
    Ґ документ, адресований установі чи вповноваженій особі, у якому викладається певне прохання з його коротким обґрунтуванням

Відповідь: 1ґ, 2Г, 3Б,4В

Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням:

Поняття Тлумачення
  Наказ щодо особового складу А документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян, різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств
  Контракт Б документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає
  Довідка В документ, який містить повідомлення про виконану роботу за певний період часу
  Резюме Г правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності
    Ґ розпорядчий документ, який регламентує призначення, переміщення, звільнення працівника, відрядження, відп у стки, різні заохочення, нагороди, стягнення

Відповідь: 1ґ, 2Г, 3А, 4Б

Установіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням:

Поняття Тлумачення
  Звіт А угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповноваженим ним органом
  Прес-реліз Б правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності
  Трудовий договір В коротке повідомлення для преси про певну важливу подію
  Протокол Г документ, який містить повідомлення про виконану роботу за певний період часу
    ґ документ колегіальних органів, у якому фіксують хід і результати роботи нарад, засідань, зборів, конференцій, а також зазначають місце, час і мету їх проведення

Відповідь: 1Г, 2В, 3А, 4ґ

Установіть відповідність між критеріями класифікації та видами документів:

Критерій класифікації Вид документа
  За найменуванням А внутрішні та зовнішні
  За походженням Б вхідні йвихідні
  За місцем виникнення В заяви, листи, телеграми, довідки, службові записки, інструкції, протоколи та ін.
  За призначенням Г організаційно-розпорядчі, довідково-інформаційнії обліково-фінансові, господарсько-договірні, щодо особового складу
    Ґ службові (офіційні) й особисті

Відповідь: 1В, 2ґ, 3А, 4Г

Установіть відповідність між критеріями класифікації та видами документів:

Критерій класифікації Вид документа
  За напрямком А стандарті (типові) й індивідуальні (нестандартні)
  За формою Б секретні йнесекретні
  За терміном строками виконання В оригінали, копії
  За ступенем гласності Г звичайні безстрокові, термінові й дуже термінові
    Ґ вхідні й вихідні

Відповідь: 1ґ, 2А, 3Г,4Б

Установіть відповідність між критеріями класифікації та видами документів:

Критерій класифікації Вид документа
  За стадіями створення А оригінали, копії
  За строками зберігання Б оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці
  За технікою відтворення В постійного, тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років) зберігання
  За носієм інформації Г рукописні й відтворені механічним способом
    Ґ стандарті (типові) й індивідуальні (нестандартні)

Відповідь: 1А, 2В, 3Г, 4Б

 

Установіть відповідність між текстами документів і документами:

Текст документа Документ
  Заява А Іванченко Олесь Васильович; м. Київ, вул. Володимирська, 15, кв. 23; тел. 250-65-14; 0953500995
  Наказ з кадрових питань Б має високий фаховий рівень, виявляє творчу активність у створенні науково-методичних розробок
  Автобіографія В призначити Шутейка Василя Володимировича на посаду вчителя історії Київської ЗОШ № 15 з 1 вересня 2009 року з тижневим навантаженням 18 годин, встановити посадовий оклад в сумі 1200 гривень
  Резюме Г прошу надати мені відпустку за власний рахунок з 15 грудня 2008 р. до 17 січня 2009 р.
    Ґ я, Данилко Андрій Антонович, народився 1 грудня 1987 року в м. Луцьку

Відповідь: 1Г, 2В, 3ґ, 4А

Установіть відповідність між текстами документів і документами:

Текст документа Документ
  Характеристика А Грицюта М.Т. внесла пропозицію поділити студентів на підгрупи і чітко визначити кожному завдання
  Протокол Б Лучко Олена Сидорівна (1975 р.н., паспорт серії АС № 25345) мешкає в м. Харкові з 5 травня 1985 року за адресою: вул. Обсерваторна, буд. 10, кв. 15
  Звіт В Має високий фаховий рівень, виявляє творчу активність у створенні науково-методичних розробок
  Довідка Г Педагогічну практику проходила в гімназії № 21 м. Луцька
    Ґ Прошу призначити мене на посаду менеджера з реклами з 15 грудня 2005 року

Відповідь: 1В, 2А, 3Г, 4Б

Установіть відповідність між текстами документів і документами:

Текст документа Документ
  Заява А Журавльова Олена Сидорівна (1970 р.н., паспорт серії АС № 25345) мешкає в м. Києві з 5 травня 1985 року за адресою: вул. Обсерваторна, буд. 10, кв. 15
  Наказ з кадрових питань Б Педагогічну практику проходила в гімназії № 14 м. Луцька
  Довідка В Призначити Соловйову Валентину Петрівну на посаду заступника головного бухгалтера підприємства “Укрзахідпродукт“ з 15 вересня 2009 року, встановити посадовий оклад в сумі 1800 гривень
  Автобіографія Г Прошу призначити мене на посаду менеджера з реклами з 15 грудня 2005 року
    Ґ Я, Мірошник Галина Дмитрівна, народилася 25 листопада 1975 року у м. Бровари Київської області

Відповідь: 1Г, 2В, 3А, 4ґ

Установіть відповідність між документами і їх формулярами:

Документ Формуляр
  Прес-реліз А назва виду документа, текст, дата, підпис
  Резюме Б назва виду документа, прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, фотографія того, хто заповнює документ, відомості про наукові ступені, вчені звання, якими мовами володіє, трудова діяльність, державні нагороди, вітчизняні, зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки, відомості про родину, паспортні дані, домашня адреса, особистий підпис, дата заповнення
  Звіт В назва виду документа, заголовок, текст, підпис, дата, печатка
  Особовий листок з обліку кадрів Г назва виду документа, заголовок, місце складання, дата, текст з переліком повноважень і зобов’язань сторін, юридичні адреси сторін, підписи, печатка установи
    Ґ назва виду документа, адресат, заголовок, мета, текст, дата розсилання, підпис, контакти

Відповідь: 1ґ, 2А, 3В, 4Б

 

Установіть відповідність між документами і їх формулярами:

Документ Формуляр
  Заява Наказ А назва виду документа; текст, в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце народження; відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися), відомості про громадську роботу, короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти); дата написання, підпис
  Контракт Б назва виду документа, заголовок, текст, дата, підпис керівника установи, печатка
  Автобіографія В назва виду документа, назва місця видання наказу, номер, дата, заголовок, текст, підстава для складання, підпис керівника підприємства (установи)
  Характеристика Г назва виду документа, дата й місце підписання, орган, що наймає працівника, посада, прізвище, ім’я, по батькові того, кого наймають, текст, підписи сторін, печатка
    Ґ адресат, адресант, назва виду документа, текст, додаток, дата, підпис

Відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б

 

Установіть відповідність між документами і їх формулярами:

Документ Формуляр
  Заява А назва виду документа, назва місця видання наказу, номер, дата, заголовок, текст, підстава для складання, підпис керівника підприємства (установи)
  Наказ Б назва виду документа, місце укладання документа, дата
  Трудовий договір В назва виду документа, заголовок, місце складання, дата, текст з переліком повноважень і зобов’язань сторін, юридичні адреси сторін, підписи, печатка установи
  Контракт Г назва виду документа, дата й місце підписання, орган, що наймає працівника, посада, прізвище, ім’я, по батькові того, кого наймають, текст, підписи сторін, печатка
    Ґ адресат, адресант, назва виду документа, текст, додаток, дата, підпис

Відповідь: 1ґ, 2А, 3В, 4Г

 

Установіть відповідність між документами і їх формулярами:

Документ Формуляр
  Трудова угода А назва виду документа, номер, заголовок, дата, текст, підписи
  Протокол Б назва виду документа, місце укладання документа, дата
  Службова записка В назва виду документа, заголовок, місце складання, дата, текст з переліком повноважень і зобов’язань сторін, юридичні адреси сторін, підписи, печатка установи
  Рапорт Г адресат, назва виду документа, текст, відмітка про наявність додатків, підпис, дата
    Ґ адресат, адресант, назва виду документа, заголовок, текст, дата, підпис

Відповідь: 1Б, 2А, 3 Ґ,4Г

Установіть відповідність між документами і заголовками до них:

Документ Заголовок
  Протокол А про надіслання списку будівельних матеріалів
  Характеристика Б про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу за 2010/2011 навчальний рік доцента кафедри української мови Ткачук М. І.
  Наказ В про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” у вищих навчальних закладах
  Звіт Г засідання кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки
    ґ атестаційна характеристика Орловського Захара Кузьмича, головного бухгалтера планового відділу Харківського тракторного заводу, 1975 р.н., українця, освіта вища

Відповідь: 1Г, 2ґ, 3В, 4Б

 

Установіть відповідність між різновидом службового листа і його змістом:

Різновид листа Зміст
  Лист-запит А пишуть для підтвердження певних умов, зобов’язань
  Рекомендаційний лист Б містить прохання надати докладну інформацію про певні товари, послуги або уточнити вже наявну інформацію про фірму, банк тощо
  Гарантійний лист В містить відомості, про які попередньо було зроблено запит
  Супровідний лист Г містить позитивний або негативний відгук про особу чи організацію, установу
    Ґ додається до основного документа (накладної, рахунка-фактури, каталогу, проспекту, прейскуранта, буклетів тощо)

Відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4ґ

 

Установіть відповідність між різними типами листів та їх текстами:

Тип листа Текст
  Лист-повідомлення А будемо Вам щиро вдячні, якщо Ви надішлете нам докладні характеристики всіх товарів цієї групи
  Гарантійний лист Б у зв’язку з початком будівництва нового корпусу університету, запланованого на 2009-2010 рр., надсилаємо Вам список потрібних нам будівельних матеріалів
  Лист-запит В просимо виготовити візитні картки для керівників структурних підрозділів нашої компанії за встановленим зразком у кількості 50 шт. для кожного керівника. Оплату гарантуємо
  Лист-підтвердження Г підтверджуємо одержання Вашого листа від 26.01.2010 № 105/02-17 зі списком потрібних Вам будівельних матеріалів, що додається до нього
    Ґ хочемо повідомити Вас, що виробництво замовлених Вами товарів розпочалось і ми будемо готові відвантажити їх… (термін)

Відповідь: 1ґ, 2В, 3А, 4Г

 

Установіть відповідність між різними типами листів та їх текстами:

Тип листа Текст
  Супровідний лист А були б дуже вдячні, якби Ви погодилися змінити ці умови оплати на відкритий рахунок з оплатою один раз на квартал
  Лист-прохання Б висловлюємо щиру подяку за пропозицію взяти участь у будівництві готельного комплексу
  Лист-відповідь на прохання В дозвольте нагадати Вам, що термін подання звіту з науково-дослідної і методичної роботи університету за 2009-2010 навчальний рік завершується 30 червня 2010 року
  Лист-нагадування Г дозвольте представити Вам пані… (Прізвище, ім’я, по батькові), яка бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора відділу реклами
    Ґ у зв’язку з початком будівництва нового корпусу університету, запланованого на 2009-2010 рр., надсилаємо Вам список потрібних нам будівельних матеріалів

Відповідь: 1ґ, 2А, 3Б, 4В

 

Установіть відповідність між різними типами листів та їх текстами:

Тип листа Текст
  Рекомендаційний лист А були б дуже вдячні, якби Ви погодилися змінити ці умови оплати на відкритий рахунок з оплатою один раз на квартал
  Лист-подяка Б дозвольте представити Вам пані… (Прізвище, ім’я, по батькові), яка бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора відділу реклами
  Лист-вибачення В запевняємо, що в майбутньому докладемо всіх зусиль, щоб уникнути таких неприємних недоглядів
  Лист-вітання Г прийміть найщирішу вдячність за фінансову допомогу, яку Ви надали нашому видавництву
    Ґ прийміть наші найщиріші вітання з нагоди 25-річного ювілею Вашої компанії

Відповідь: 1Б, 2Г, 3В, 4ґ

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных