Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем
І рівень

Обговорення певного питання з метою з’ясування позицій сторін або підписання угоди – це:

1. Збори.

2. Нарада.

3. Перемовини.

4. Дебати.

Відповідь:3

 

Зустріч, зібрання членів якої-небудь організації, що проводиться з метою спільного обміну думками з певного питання, яке хвилює громадськість, – це:

1. Збори.

2. Нарада.

3. Перемовини.

4. Дискусія.

Відповідь:1

Спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень у всіх сферах громадського й політичного життя, форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної кількості учасників, дієва форма залучення членів трудового колективу до розв’язання завдань – це:

1. Збори.

2. Нарада.

3. Перемовини.

4. Дебати.

Відповідь:2

 

Діалогічний метод творчої діяльності групи осіб, побудований на публічному, відкритому, доброзичливому обговоренні актуального, але спірного питання і спрямований на певний позитивний результат – це:

1. Збори.

2. Нарада.

3. Перемовини.

4. Дискусія.

Відповідь:4

Зіткнення різних думок, під час якого кожна зі сторін відстоює тільки свою позицію з метою виправдання своїх думок, спростування думок опонента та одержання додаткової інформації, – це:

1. Дискусія.

2. Нарада.

3. Перемовини.

4. Суперечка.

Відповідь:4

Суперечка – це:

1. Організована форма дискусії, інколи – із заздалегідь визначеними ролями.

2. Обговорення якого-небудь питання, полеміка.

3. Зіткнення різних думок, під час якого кожна зі сторін відстоює тільки свою позицію.

4. Обговорення певного питання з метою з’ясування позицій сторін або підписання угоди.

Відповідь:3

Збори – це:

1. Обговорення певного питання з метою з’ясування позицій сторін або підписання угоди.

2. Зустріч, зібрання членів якої-небудь організації, що проводиться з метою спільного обміну думками з певного питання, яке хвилює громадськість.

3. Публічний спір на наукову, літературну тощо тему.

4. Широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання.

Відповідь:2

Дискусія – це:

1. Публічний спір на наукову, літературну тощо тему.

2. Публічне, відкрите, доброзичливе обговорення актуального, але спірного питання, спрямоване на певний позитивний результат.

3. Обговорення певного питання з метою з’ясування позицій сторін або підписання угоди.

4. Зіткнення різних думок, під час якого кожна зі сторін відстоює тільки свою позицію.

Відповідь:2

Перемовини – це:

1. Обговорення певного питання з метою з’ясування позицій сторін або підписання угоди.

2. Публічне, відкрите, доброзичливе обговорення актуального, але спірного питання, спрямоване на певний позитивний результат.

3. Обговорення якого-небудь питання, полеміка.

4. Розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем.

Відповідь:1

Роз’яснювальна нарада має на меті:

1. Передати учасникам певні знання й підвищити їх фаховий рівень.

2. Переконати учасників у доцільності, правильності стратегій та дій керівника.

3. Розробити шляхи та методи розв’язання проблем.

4. Скоординувати роботу підрозділів організації.

Відповідь:2

Навчальна нарада має на меті:

1. Передати учасникам певні знання й підвищити їх фаховий рівень.

2. Переконати учасників у доцільності, правильності стратегій та дій керівника.

3. Розробити шляхи та методи розв’язання проблем.

4. Скоординувати роботу підрозділів організації.

Відповідь:1

Диспетчерська нарада має на меті:

1. Передати учасникам певні знання й підвищити їх фаховий рівень.

2. Переконати учасників у доцільності, правильності стратегій та дій керівника.

3. Розробити шляхи та методи розв’язання проблем.

4. Отримати інформацію про поточний стан справ, проаналізувати її та прийняти рішення.

Відповідь:4

Оптимальна кількість учасників наради:

1. 5-7 осіб.

2. 10-12 осіб.

3. 15-20 осіб.

4. 20-30 осіб.

Відповідь:2

Метод колективного продукування великої кількості нових ідей і варіантів вирішення складних, творчих завдань, які недоступні розуму та зусиллям однієї людини, за короткий проміжок часу, – це:

1. „Дерево рішень”.

2. „Мозковий штурм”.

3. Дискусія в стилі ток-шоу.

4. Дебати.

Відповідь:2

Стандартну візитну картку зазвичай виготовляють розміром:

1. 4х8 см.

2. 5х8 см.

3. 5х9 см.

4. 5х10 см.

Відповідь:3

Ділову візитну картку зазвичай виготовляють з такого матеріалу:

1. Кольорового (на вибір) матового картону.

2. Білого тонкого матового картону.

3. Білого тонкого глянцевого картону.

4. Кольорового тонкого пластику.

Відповідь:2

Стандартна візитна картка містить таку інформацію:

1. Назва установи, прізвище, ім’я, по батькові, посада, службова адреса, телефон.

2. Прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання.

3. Прізвище, ім’я, по батькові, номери службових і домашніх телефонів.

4. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, назва організації.

Відповідь:1

Представницька візитна картка містить таку інформацію:

1. Назва установи, прізвище, ім’я, по батькові, посада, службова адреса, телефон.

2. Прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання.

3. Прізвище, ім’я, по батькові, номери службових і домашніх телефонів.

4. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, назва організації.

Відповідь: 4

Візитна картка неофіційних намірів містить таку інформацію:

1. Назва установи, прізвище, ім’я, по батькові, посада, службова адреса, телефон.

2. Прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання.

3. Прізвище, ім’я, по батькові, номери службових і домашніх телефонів.

4. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, назва організації.

Відповідь:2

Сімейна візитна картка містить таку інформацію:

1. Прізвище та ім’я кожного з членів подружжя, номери службових і домашніх телефонів.

2. Прізвище, ім’я, по батькові кожного з членів подружжя та місце проживання.

3. Прізвище, ім’я, по батькові кожного з членів подружжя, номер телефону.

4. Прізвище, ім’я, по батькові чоловіка, номер телефону.

Відповідь:3

ІІ рівень

Дослідники розрізняють такі підходи до проведення перемовин:

1. Конфронтаційний.

2. Ворожий.

3. Дружній.

4. Партнерський.

Відповідь:1, 4

Перемовини за кількістю учасників класифікують на такі:

1. Односторонні.

2. Двосторонні.

3. Багатосторонні.

4. Усесторонні.

Відповідь:2, 3

Перемовини за повторюваністю класифікують на такі:

1. Разові.

2. Щоквартальні.

3. Щорічні.

4. Постійні.

Відповідь:1, 4

Перемовини за характером класифікують на такі:

1. Юридичні.

2. Документальні.

3. Офіційні.

4. Неофіційні.

Відповідь:3, 4

Під час проведення перемовин за наявності „гострих кутів” рекомендовано уникати таких виразів:

1. Безумовно.

2. Мені здається.

3. Тільки так.

4. Можливо.

Відповідь:1, 3

Під час проведення перемовин за наявності „гострих кутів” варто надавати перевагу таким виразам:

1. Остаточно.

2. Це буде кращий варіант.

3. Безумовно.

4. Мені здається.

Відповідь:2, 4

За негативного результату перемовин на завершальній стадії варто вдатися до таких дій:

1. Зберегти суб’єктивний контакт із партнером.

2. Підсумувати ті розділи, де не було досягнуто позитивних результатів.

3. Відмовитися від підсумовування тих розділів, де не було досягнуто позитивних результатів.

4. Відмовитися від будь-яких ділових контактів із цим партнером у майбутньому.

Відповідь:1, 3

За позитивного результату перемовин на завершальній стадії варто вдатися до таких дій:

1. Стисло повторити основні положення, які розглядали під час обговорення, схарактеризувавши позитивні.

2. Обговорити перспективу нових зустрічей.

3. Відмовитися від підсумовування тих розділів, де не було досягнуто позитивних результатів.

4. Зберегти суб’єктивний контакт із партнером.

Відповідь:1, 2

Збори за складом учасників поділяються на такі:

1. Відкриті.

2. Таємні.

3. Закриті.

4. Неофіційні.

Відповідь:1, 3

Рішення, що ухвалюється під час зборів, складається з таких частин:

1. Констатування.

2. Пояснення.

3. Погодження.

4. Ухвалення.

Відповідь:1, 4

Наради за ступенем підготовленості поділяються на такі:

1. Офіційні.

2. Неофіційні.

3. Заплановані.

4. Позапланові.

Відповідь:3, 4

Наради за технікою проведення поділяються на такі:

1. Наради за методом „мозкової атаки”.

2. „Наради без наради”.

3. Наради за методом „дерева рішень”.

4. Наради в стилі ток-шоу.

Відповідь:1, 2

Під час наради голова має дотримуватися таких рекомендацій:

1. Дякувати кожному промовцеві за виступ.

2. Дякувати тільки тим промовцям, які підтримали позицію голови.

3. Називати тільки прізвище та посаду тих, хто виступає.

4. Називати не тільки прізвище того, хто виступає, а й ім’я, по батькові, посаду.

Відповідь:1, 4

Визначаючи порядок денний наради, варто дотримуватися таких правил:

1. Першим до порядку денного вносять питання, з якого не передбачається гостра полеміка.

2. Першими до порядку денного вносять спірні питання.

3. Формулювання питань повинно бути чітким і зрозумілим для всіх учасників наради.

4. Питання формулюють детально, орієнтуючись на фахівців.

Відповідь:1, 3

Оперативна (диспетчерська) нарада характеризується такими особливостями проведення:

1. Точно визначений час і день, що дає змогу учасникам підготуватися.

2. Не потребує попередньої підготовки учасників.

3. Тривалість – 2-3 год.

4. Відносно нетривала – 20-30 хв.

Відповідь: 1, 4

Процес „мозкового штурму” передбачає такі стадії:

1. Внесення якомога більшої кількості ідей або рішень проблеми.

2. Фіксування ідей на спеціально підготовлених бланках для подальшого вивчення керівником.

3. Виступ учасників із доповідями щодо обговорюваної проблеми.

4. Аналіз і відбір кращих і найбільш придатних для подальшого опрацювання ідей.

Відповідь:1, 4

Розташуйте в логічній послідовності етапи зборів як форми прийняття колективного рішення:

1. Ухвалення рішення.

2. Підготовка зборів.

3. Обговорення проблеми.

4. Висвітлення проблеми та її обґрунтування.

Відповідь:2, 4, 3, 1

 

Розташуйте в логічній послідовності етапи проведення „наради без наради”:

1. Кожен учасник повинен виробити свій погляд і письмово викласти його на бланку, один з учасників обговорення збирає заповнені бланки, вивчає пропозиції та приймає остаточне рішення.

2. Керівник формулює у письмовому вигляді проблему, яка вимагає прийняття колективного рішення.

3. Добираються необхідна інформація і вихідні матеріали для розв’язання проблеми, складається список осіб, які можуть взяти участь в обговоренні; їм надсилають бланки з формулюванням проблеми.

Відповідь:2, 3, 1

 

Для ділової візитної картки характерні такі особливості оформлення:

1. Шрифт має бути таким, щоб добре читався, інформація подається стисло, але зрозуміло.

2. Шрифт строго регламентований, інформація подається якомога детальніше.

3. Текст зазвичай друкується двома мовами: українською та російською.

4. Текст традиційно друкується державною мовою тієї країни, яку представляє її власник.

Відповідь: 1, 4

 

Правила користування діловими візитними картками передбачають такі рекомендації:

1. Візитними картками обмінюються відразу ж після того, як особи були представлені одна одній.

2. Візитними картками традиційно обмінюються наприкінці зустрічі, якщо про це попросить співрозмовник.

3. Отримавши візитну картку, її відразу ховають, адже вивчати її зміст перед співрозмовником неввічливо.

4. Отримавши візитну картку, спочатку ознайомлюються з її текстом, а тоді ховають, але в жодному разі не можна її згинати.

Відповідь:1, 4

ІІІ рівень

Перемовини виконують такі функції:

1. Інформаційно-комунікативну.

2. Організаційну.

3. Досягнення домовленостей.

4. Регулювання, контроль, координація дій.

5. Пізнавальну.

6. Стратегічну.

Відповідь:1, 3, 4

Перемовини за змістом розрізняють:

1. Наукові.

2. Організаційні.

3. Політичні.

4. Економічні.

5. Технічні.

6. Особисті.

Відповідь:3, 4, 6

У результаті перемовин сторони можуть прийняти такі різновиди рішень:

1. Конструктивне.

2. Деструктивне.

3. Пропагандистське.

4. Виховне.

5. Заспокійливе.

6. Паритетне.

Відповідь: 1, 2, 3, 5

Стратегії ведення перемовин:

1. Протистояння крайніх позицій сторін.

2. Прогнозування ситуації та намагання переконати будь-що опонентів.

3. Розв’язання проблем з урахуванням їхнього змісту, інтересів сторін та отримання обґрунтованого результату, що не залежить від волі жодної зі сторін.

4. Розуміння сторонами необхідності пошуку прийнятного для обох сторін рішення.

Відповідь:1, 3, 4

Принципи ведення перемовин:

1. Розмежування суті проблеми та стосунків учасників.

2. Визначення інтересів сторін.

3. Не обговорювати дискусійні моменти.

4. Розгляд взаємовигідних варіантів.

5. Застосування об’єктивних критеріїв.

6. Застосування суб’єктивних критеріїв.

Відповідь:1, 2, 4, 5

Наради за метою й завданням класифікують на такі різновиди:

1. Навчальна.

2. Роз’яснювальна.

3. Проблемна.

4. Виховна.

5. Методична.

6. Координаційна.

7. Оперативна.

8. Інформаційна.

Відповідь:1, 2, 3, 6, 7, 8

Наради за способом проведення класифікують на такі різновиди:

1. Диктаторська.

2. Автократична.

3. Демократична.

4. Сегрегативна.

5. Дискусійна.

6. Довільна.

Відповідь: 1, 2, 4, 5, 6

Підготовка наради як перший етап організації ділової наради передбачає такі дії:

1. Планування.

2. Підготовка доповіді та проекту рішення.

3. Критика внесених учасниками пропозицій.

4. Підготовка документів і приміщення.

5. Відповіді доповідача на запитання.

6. Підготовка учасників до наради.

Відповідь:1, 2, 4, 6

Нарада, проведена методом „мозкової атаки”, має такі особливості:

1. Її присвячують тільки одній проблемі.

2. На ній обговорюють декілька проблем.

3. Критика внесених учасниками пропозицій заборонена.

4. Дозволено критикувати внесені пропозиції.

5. Усі пропозиції фіксують на дошці або плакаті.

6. Усі пропозиції фіксують на спеціально підготовлених бланках.

Відповідь:1, 3, 5

Дискусія як метод вирішення проблеми має такі особливості:

1. Її предметом не може бути другорядне, випадкове для конкретної аудиторії питання.

2. Її предметом цілком може бути другорядне, випадкове для конкретної аудиторії питання.

3. Вона передбачає об’єктивне й доброзичливе обговорення питання з повагою як до прихильників, так і до опонентів.

4. Вона завжди передбачає в результаті переможців і переможених.

5. Під час дискусії можна перебивати того, хто виступає, адже це дезорієнтує опонентів.

6. Під час дискусії не можна перебивати того, хто виступає, робити зауваження щодо особистісних якостей учасників.

Відповідь:1, 3, 6

У дебатах розрізняють такі зустрічні методи:

1. Заспокійливий протест.

2. Умовне схвалення.

3. Тактика ігнорування.

4. Відкладна тактика.

5. Повторення.

6. Обговорення.

7. Повідомлення.

8. Підміна понять.

Відповідь:1, 2, 3, 4, 5, 8

Установіть відповідність між формами ділового спілкування та їх змістом:

Форма спілкування Зміст
Перемовини А спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень у всіх сферах громадського й політичного життя
Дебати Б розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем
Бесіда В публічне обговорення якого-небудь спірного питання
Нарада Г обговорення певного питання з метою з’ясування позицій сторін або підписання угоди
    Ґ обговорення якого-небудь питання, полеміка

Відповідь:1Г, 2Ґ, 3Б, 4А

Установіть відповідність між формами ділового спілкування та їх різновидами:

Форма спілкування Різновиди
Збори А колективні, виховні, установчі
Нарада Б закриті, відкриті, урочисті
Бесіда В оперативні, проблемні, інструктивні
    Г індивідуальні, групові

Відповідь:1Б, 2В, 3Г

Установіть відповідність між формами ділового спілкування та етапами їх проведення:

Форма спілкування Етапи проведення
Перемовини А відкриття, виголошення доповіді, відповіді на запитання, обговорення доповіді
Дебати Б визначення місця й часу, встановлення контакту, формування мети, обмін думками та пропозиціями, закінчення розмови
Бесіда В формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми, обмін аргументами й запитаннями із залу, останнє слово промовців
Нарада Г представлення, чітке формулювання теми та стисле викладення проблеми, підсумовування сказаного, відповіді на питання слухачів
    Ґ аналіз ситуації, визначення позицій та можливих варіантів розв’язання проблем, їх аргументація; безпосереднє обговорення; підсумовування та виконання досягнутих домовленостей

Відповідь:1Ґ, 2В, 3Б, 4А

Установіть відповідність між різновидом наради та її метою, завданням:

Вид наради Мета та завдання
Інформаційна А скликають для отримання інформації про поточний стан справ, її аналіз і прийняття рішень, її проводять у точно визначений час
Диспетчерська Б проводять із метою обговорення якого-небудь питання, з’ясування позицій сторін, залучення на свій бік якомога більшої кількості людей
Проблемна В організовують безпосередні виконавці з метою ознайомлення учасників із новими завданнями, положеннями, відомостями, що стосуються управлінської вертикалі чи горизонталі
    Г проводять у невеликому колі компетентних і висококваліфікованих фахівців із метою прийняття найоптимальнішого рішення з обговорюваних питань шляхом голосування

Відповідь:1В, 2А, 3Г

Установіть відповідність між різновидом наради та її метою, завданням:

Вид наради Мета та завдання
Навчальна А скоординувати роботу підрозділів організації
Роз’яснювальна Б передати учасникам певні знання й у такий спосіб підвищувати їх фаховий рівень
Координаційна В переконати учасників у доцільності, правильності та вчасності стратегій та дій керівника
    Г проводять у невеликому колі компетентних і висококваліфікованих фахівців із метою розроблення шляхів і методів розв’язання проблем

Відповідь:1Б, 2В, 3А

Установіть відповідність між різновидом наради та способом її проведення:

Вид наради Спосіб проведення
Диктаторська А керівник сам визначає тих, хто має виступити, тобто тих, кого він бажає вислухати
Автократична Б обмінюються думками працівники, професійні обов’язки яких тісно пов’язані; нарада відбувається без голови та порядку денного, на ній не приймають рішень
Сегрегативна В перебіг наради передбачає запитання керівника та відповіді учасників, за дозволом керівника допускаються виступи; кількість учасників обмежена
    Г право голосу має тільки керівник, який викладає свої погляди, видає наказ чи вказівку; зберігається ієрархія працівників; кількість учасників нерегламентована

Відповідь:1Г, 2В, 3А

Установіть відповідність між етапами дебатів і їх метою та завданням:

Етапи дебатів Мета та завдання
Перший етап А кожному з опонентів надається можливість висловитися, наголосити на суті свого виступу, визначити хибну аргументацію опонента
Другий етап Б кожен учасник висловлюється тільки з вказаної проблеми, основою кожного виступу є конструктивна пропозиція, критика внесених пропозицій заборонена
Третій етап В кожен із опонентів викладає власний погляд чітко і зрозуміло впродовж обмеженого часу, наводячи переконливі аргументи, які стосуються суті й демонструють причинно-наслідкові зв’язки
    Г доповідачам дозволено перебивати одне одного, використовуючи зустрічні методи, а також передбачені запитання із залу

Відповідь:1В, 2Г, 3А

Установіть відповідність між зустрічними методами дебатування та їх змістом:

Метод Зміст
Підміна понять А заперечуючи опонентові, ви змінюєте його аргументи
Повторення Б ви знаєте, що є певний сенс в аргументах опонента, але зараз вони недоречні, можливо, вони знадобляться згодом
Відкладна тактика В ви нехтуєте реакцією опонента і поверхово розглядаєте його заперечення, водночас наводите переконливі аргументи „за”
Тактика ігнорування Г щоб переконати присутніх, ви повторюєте свої аргументи, послуговуючись різними мовними засобами
    Ґ ви обґрунтовуєте неприйнятність того твердження, що захищалось опонентом

Відповідь:1А, 2Г, 3Б, 4В

Установіть відповідність між видом візитної картки та інформацією:

Вид візитної картки Інформація
Стандартна картка А прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання
Картка неофіційних намірів Б назва установи, прізвище, ім’я, по батькові, посада, службова адреса, телефон
Сімейна картка В прізвище, ім’я, по батькові, посада, назва організації
Представницька картка Г назва організації, поштова адреса, телефон
    Ґ прізвище, ім’я, по батькові кожного з членів подружжя, номер телефону

Відповідь:1Б, 2А, 3Ґ, 4В


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных