Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Складні випадки слововживання.
Досконале володіння державною мовою професійного спрямування – важлива умова формування особистості майбутнього молодшого спеціаліста, становлення його високодуховного, національно зорієнтованого світогляду, запорука професійної кар’єри, перед основа фахової компетенції.

До складних випадків слововживання відносять:

1 Багатозначні слова.

2 Пароніми та омоніми у мові фаху.

3 Синонімічний вибір слова.

4 Словники синонімів та паронімів: правила користування.

5 Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні.

Лексика мови постійно змінюються, бо змінюється саме життя. Це спричиняє, з одного боку, появу нових слів, а з другого, викликає певні зміни в лексичному значенні здавна вживаних у мові слів. Наприклад, слово корінь: 1) у медицині корінь зуба; 2) корінь дерева та ін..

У кожній мові є слова, що мають тільки одно лексичне значення. Це слова однозначні. Крім однозначних слів, у мові є слова багатозначні. Такі слова мають 2, 3, 4 і більше лексичних значень. Наприклад, «Словник української мови» фіксує 30 значень дієслова «іти», 6 значень прикметника «легкий».

Конкретне значення багатозначного слова виявляється в контексті, тобто в сполученні його з іншими словами. Правильно побудований контекст усуває багатозначність слова. В кожному окремому контексті багатозначне слово вживається з якимсь одним значенням.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных