Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ДӘРІСТЕРДІҢ, ОСӨЖ, СӨЖ және ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ-ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Апта №   Бөлім Тақырып Өткізілу түрі және ұзақтығы
Дәрістер Тәж. саб. ОСӨЖ СӨЖ
1-2 Тірі ағзада жүретін процестер– физикалық-химиялық интерпретация.      
3-4 Сулы ерітінділер. Тірі ағза сұйықтықтарындағы тепе-теңдік.      
5-6 Элементтер-органогендер. «Өмір металдары». Көміртек – органикалық қосылыстар негізі. Тірі және өлі табиғат арасындағы шекара қай жерде?      
11-12 Атомдардың өзара әсері және биологиялық маңызды молекулаларда олардың берілу тәсілдері. Органикалық реакциялар мен реагенттердің типтері      
14-16 Тіршілік процесіне қатысатын гетерофункционалды қосылыстар      
1-2 Химиялық реакциялар термодинамикасы мен кинетикасының негіздері. Бейтараптау реакциясының түзілу жылуын тәжірибелік жолмен анықтау. Реакция жылдамдығына әр түрлі факторлардың әсері      
1-2 Тірі жүйе термодинамикасының негіздері. Биохимиялық реакцияларкинетикасы. Химиялық және биохимиялық процестердің сандық сипаттамасы      
Ерітінділер: құрамын өрнектеу тәсілдері және коллигативтік қасиеттері. Концентрлі ерітіндіден сұйылтылған ерітінді дайындау      
Ерітінді құрамының және оның коллигативті қасиеттерінің сандық сипаттамалары. Гипо-, гипер- және изотонды ерітінділер. Осмос, гемолиз, плазмолиз      
Атом құрылысы. Химиялық байланыстың табиғаты. Комплексті қосылыстар. Комплексті қосылыстардың медициналық– биологиялық рөлі      
Протолиттік тепе-теңдік және процестер. Ерітінді рН-н колориметрлік әдіс арқылы тәжірибелік жолмен анықтау. Ерітінділердің буферлік сиымдылығын анықтау      
Күшті және әлсіз электролиттердің сулы ерітінділерінің рН-н есептеу. Ағзаның буферлік жүйелері: құрылымы, әсер ету механизмі. Ацидоз. Алколоз      
7-8 Беттік құбылыстар және дисперстік жүйелер. Мыс және темір иондарын хроматографиялық бөлу. Қағаз хроматографиясы әдісімен темір иондарын сапалы анықтау. Коллоидты ерітінділерді тәжірибелік жолмен алу және олардың кейбір қасиеттерін зерттеу      
7-8 Жылжымалы және жылжымайтын бөлу беттері аралығындағы адсорбция. Коллоидты ерітінділерді алу тәсілдері, олардың қасиеттері және оларды тазарту әдістері. Мицелланың құрылысы. Диализ.      
Биогендіs-, p-, d- элементтер: олардың қосылыстарының медициналық- биологиялық маңызы      
Тотығу-тотықсыздану процестері. Асқазан сөлін потенциометрлік титрлеу      
1-9 Аралық бақылау №1      
12-13 Көмірсутек гомофункционалды туындыларының реакцияға қабілеттілігі. Спирттердің, фенолдардың, аминдердің, альдегидтердің, кетондардың және карбон қышқылдарының сапалы реакциялары      
10-11 Органикалық қосылыстардың жіктелуі, изомериясы және номенклатурасы. Көмірсутектердің реакцияға қабілеттілігі      
Тіршілік процесіне қатысатын гетерофункционалды қосылыстар      
Биополимер ерітінділерінің физикалық-химиялық қасиеттерінің ерекшеліктері. Ақуыздардың жалпы қасиеттері. Жоғары молекулалы заттардың ісіну процесін эксперименталды түрде анықтау. Пептидтер мен ақуыздарға сапалы реакциялар.      
α-аминқышқылдарының биологиялық маңызды қасиеттері. Пептидтер      
α-аминқышқылдары: жіктелуі, құрылысы, номенклатурасы.      
Моносахаридтер: құрылысы, стереоизомериясы, цикло-оксотаутомерия, химиялық қасиеттері, биологиялық рөлі. Фелинг, Троммер, Селиванов реакциялары. Крахмалға түсті реакция      
Олиго-және полисахаридтер. Тотықсызданатын және тотықсызданбайтын дисахаридтер. Гомо-және гетерополисахаридтер: құрылысы, биологиялық рөлі      
Биологиялық маңызды гетероциклді қосылыстар. Зәр қышқылы мен оның тұздарының ерігіштігін зерттеу. Алкалоидтарды тұндыру реакциялары      
Нуклеозидтер, нуклеотидтер. Нуклеин қышқылдарының біріншілік құрылымы      
Сабындалатын липидтер. Стериндер, стеридтер, стероидтар және олардың туындылары. Майларға реакциялар. Қанықпаған жоғары май қышқылдарын ашу реакциялары      
  Аралық бақылау №2      
Барлығы

 

ПӘННІҢ ТАРАУЛАРЫ

№ пп Пәннің тараулары
Химиялық термодинамика
Химиялық кинетика және катализ
Ерітінділер туралы ілім
Буферлік ерітінділер
Химиялық байланыстың табиғаты. Комплексті қосылыстар
Биогенді элементтер
Беттік құбылыстардың физикалық-химиялық негізі
Дисперсті жүйелердің физикалық-химиялық қасиеттері
Тотығу-тотықсыздану процестері
Органикалық қосылыстардың жіктелуі. Номенклатура. Изомерия. Атомдардың өзара әсері және биологиялық маңызды молекулаларда олардың берілу тәсілдері. Органикалық реакциялардың типі мен механизмі бойынша жіктелуі
Көмірсутектердің реакцияға қабілеттілігі. Радикалды орын басу реакциялары. Электрофильді орынбасу және қосып алу реакциялары
Органикалық қосылыстардың қышқылдығы мен негіздігі. Қаныққан көміртегі атомындағы нуклеофильді орынбасу реакциялары
Карбонильді қосылыстардың нуклеофильді реакциялардағы реакциялық қабілеттері
Тіршілік процесіне қатысатын гетерофункционалды қосылыстар
Моносахаридтер. Дисахаридтер. Полисахаридтер
Сабынданатын және сабынданбайтын липидтер
Биологиялық маңызды гетероциклді қосылыстар
Жоғары молекулалы қосылыстар

3. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР:

1. Студент СӨЖ тақырыптары бойынша конспект дайындайды.

2. СӨЖ тақырыптары бойынша студент оқытушының тапсырмаларын орындауы, оларды талаптарға сай көркемдеуі және көрсетілген мерзімде оқытушыға тапсыруы, сонымен қатар оқытушының сұрақтарына жауап беруге, ұқсас тапсырмаларды орындауы тиіс.

3. 4 тақырып бойынша студент оқытушының тапсырмасы бойынша талаптарға сай кроссворд құрастыруы керек.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных