Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Методичні рекомендації до виробничої ситуації №1
Рух робочої сили характеризується коефіцієнтами прийому на роботу, звільнення, плинності, стабільності, загального обороту.

Коефіцієнти прийому на роботу (Кп) і звільнення (К3) визначаються співвідношенням чисельності прийнятих (звільнених) працівників та середньоспискової їх чисельності (Чсер).

Коефіцієнти плинності, або надмірного обороту Кпл розраховуються як відношення чисельності працівників, вибувших і звільнених без поважних причин і за власним бажанням, у зв'язку з невідповідністю займаній посаді та за порушення трудової дисципліни (не враховуються звільнені через призов до армії, перехід на навчання, вихід на пенсію, переведення за розпорядженням вищих організацій), до середньоспискової чисельності працівників:

Кз = Чз / Чсер

Кп = Ч п / Чсер

Кпл = Чпл / Чсер

Для наочності коефіцієнти наводяться у відсотках. Коефіцієнти загального обороту (Кзо) розраховують як відношення суми чисельності новоприйнятих на роботу працівників і тих, що вибули, до середньоспискової чисельності.

Коефіцієнт стабільності — це коефіцієнт, обернений коефіцієнту плинності. Він визначається діленням чисельності працівників, які не звільнялися з роботи, на середньоспискову чисельність.

У нормальних умовах коефіцієнти прийому і звільнення працівників становлять, відповідно, 0,03 і 0,04, або 3 і 4 %, а коефіцієнт плинності дорівнює нулю.

Показники руху працівників установи слід аналізувати в цілому та диференційовано — за категоріями працівників, за професійними та кваліфікаційними групами. Інформацію можна отримати за даними обліку чисельності працівників. У процесі аналізу причин руху працівників (особливо звільнення) проводиться їх групування на виправдані та негативні, встановлюється частота випадків звільнення за причинами та їх питома вага у загальній кількості звільнень.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных