Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Методичні рекомендації до виробничої ситуації №10
Одним із завдань бібліотеки є популяризація книжкової продукції серед населення. Показниками рівня проведення цієї роботи є питома вага читачів у загальній чисельності населення району обслуговування та середня кількість книговидач у розрахунку на одного жителя району обслуговування за рік. До уваги беруться також рівень роботи бібліотеки з розвитку інтересу читачів до книги, активність читачів у використанні книжкового фонду бібліотеки та стабільність читацького активу, який характеризується показниками читаності та відвідуваності. Читаність — це середня кількість книговидач на одного читача за рік. Показник читаності визначає, з одного боку, рівень обслуговування читачів бібліотекою, її можливості щодо задоволення духовних потреб населення, а з іншого — рівень культури читачів, їх інтерес до книги. Рівень відвідуваності, що визначається як середня кількість відвідувань одного читача за рік, характеризує активність читачів.

Виробничі ситуації та ситуаційні вправи

 

Ситуація 1.

Дати характеристику руху кадрів у науковій установі згідно наведеної таблиці. Відповідь обґрунтуйте.

Таблиця 1

Рух працівників науково-дослідного інституту

 

Показник Значення показника
абсолютне, осіб відносне, %
Середньоспискова чисельність працівників
Прийнято працівників 13,8
Звільнено працівників — усього 11,7
Із них: — з поважних причин 4,9
— з негативних причин 6,7
у тому числі: у зв'язку з невідповідністю займаній посаді 1,5
за порушення трудової дисципліни 0,9
за власним бажанням 4,3

 

Ситуація 2.

Зробити аналіз вікової структури активної частини основних засобів науково-дослідного інституту згідно наведеної таблиці. Відповідь обґрунтуйте.

 

Таблиця 2

 

Вікова структура активної частини основних засобів науково-дослідного інституту

 

Вікова група за терміном експлуатації Комп'ютерна техніка та її комплектуючі Обчислювальна техніка Інші машини та обладнання Разом Питома вага, %
До 5 років 48,90
Від 5 до 10 років 25,61
Від 10 до 15 років 17,36
Понад 15 років 8,13
Усього
Питома вага, % 46,9 6,8 46,3

 

Ситуація 3.

Зробити аналіз зміни рівня матеріалоспоживання лікарні згідно наведеної таблиці. Відповідь обґрунтуйте.

Таблиця 3

 

Матеріалоспоживання лікарні

 

Показник Попередній рік Звітний рік Зміна (+; -)
Використання матеріалів на потреби установи, тис. грн 537,9 + 33,9
Середньорічна кількість ліжок + 7
Матеріалоспоживання, грн на 1 ліжко 1380,8 1445,9 + 65,1

 

 

Ситуація 4.

Зробити аналіз забезпеченості лікарні матеріальними запасами та оцінити виконання плану по­стачання за обсягом і складом згідно наведеної таблиці. Відповідь обґрунтуйте.

Таблиця 4

Витрачання матеріалів лікарнею (тис.грн.)

№ облікової групи Показник За планом Фактично Відхилення (+;-)
Матеріали для навчальних і наукових цілей
Продукти харчування + 10
Медикаменти та перев'язувальні матеріали -7
  Господарчі матеріали та канцелярські товари       -18
Будівельні матеріали для поточного та капітального ремонтів
Паливо, горючі та мастильні матеріали + 5
Тара
Усього матеріалів і продуктів харчування - 10

 

Ситуація 5.

Визначити правильність виконання завдання з розвитку мережі в лікарні. У процесі аналізу необхідно перевірити обґрунтованість приросту ліжкового фонду з урахуванням установлених нормативів обслуговування населення та таких даних: кількість днів функціонування одного ліжка (К) — 240 днів; середній термін перебування хворого на лікуванні (Д) — 15 днів; рівень госпіталізації (Г) — 250 випадків на 1000 осіб; контингент обслуговування — чисельність населення (Н) — 60000 жителів та даних таблиці. Відповідь обґрунтуйте.

 

 

Таблиця 5

Розвиток лікарняної мережі

Показник Кількість ліжок
на початок року на кінець року
очікувана фактична за планом фактична
Кількість ліжок усього
У тому числі: хірургічні ліжка терапевтичні ліжка неврологічні ліжка        

 

Ситуація 6.

Розглянути приклад розрахунку коефіцієнта ритмічності відвідувань поліклініки за даними таблиці та визначити чи мають місце порушення нормативного режиму роботи щодо прийому хворих.

Таблиця 6

Показники ритмічності відвідувань поліклініки

День тижня За планом (норматив) Фактично Фактична кількість відвідувань у межах нормативу (плану) Коефіцієнт ритмічності
Кількість відвідувань Питома вага, % Кількість відвідувань Питома вага, %
Понеділок 20,0 10,8 0,5
Вівторок 20,0 21,6 1,0
Середа 20,0 28,7 1,0
Четвер 20,0 27,2 1,0
П'ятниця 20,0 11,7 0,54
Субота            
Усього за тиждень 28 680 26 500 23 173 0,81

 

Ситуація 7.

Проаналізувати рівень закріплення обслуговування хворих за лікарями згідно наведеної таблиці. Відповідь обґрунтуйте.

 

Таблиця 7

 

Рівень закріплення обслуговування хворих за лікарями

 

Вид лікарняних відвідувань Усіма лікарями по­ліклініки У тому числі лікарями своєї дільниці Рівень закріплення обслуговування хворих, %
Лікарняні відвідування, всього 252 960 231 952 91,69
У тому числі:      
а) у лікаря на прийомі 235 060 222 680 94,77
із них:      
— перші відвідування 90 560 85 430 94,3
— повторні відвідування 144 500 137 250 94,98
б) лікарем хворого вдома 17 900 51,79

 

Ситуація 8.

Проаналізуватистан шкільної мережі згідно наведеної таблиці. Відповідь обґрунтуйте.

Таблиця 8

Аналізу стану шкільної мережі

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення (+; -)
За планом За звітом від минулого року від плану
Кількість класних кімнат + 5
Кількість навчальних кабінетів + 1 - 1
Кількість учнівських місць + 50
Кількість виробничих майсте­рень
Кількість груп подовженого дня + 3 - 1
Змінність роботи школи (коефіцієнт змінності) 1,2 - 0,2
Чисельність учнів, які займа­ються в другу зміну - 190

Ситуація 9.

Оцінити зміни обсягу роботи дошкільних закладів районузгідно наведеної таблиці. Відповідь обґрунтуйте.

Таблиця 9

Аналіз мережі дошкільних закладів

№ рядка Показник За планом Фактично Відхилення (+;-)
Середньорічна кількість дитячих місць + 40
Середньоспискова чисельність дітей, осіб + 20
Середньорічна кількість дитячих груп + 3
Кількість днів відвідування, дитино-дні 207 500 204 450 -3050
Середня наповнюваність дитячих груп, осіб (рядок 1 : рядок 3) 25,8 24,1 -1,7
Рівень укомплектованості дитячих місць, % (рядок 2 : рядок 1) 97,6 -2,4
Середньорічна кількість днів відвідування однією дитиною, дитино-дні (рядок 4 : рядок 2) 259,4 249,3 -10,1
Середня зайнятість дитячого місця протягом року, днів (рядок 4 : рядок 1) 259,4 243,3 -16,1

 

Ситуація 10.

Оцінити зміни обсягу роботи бібліотеки згідно наведеної таблиці. Відповідь обґрунтуйте.

Таблиця 9

Аналіз роботи бібліотеки

№ рядка Показник Попередній рік Звітний рік Зміни (+; -)
абсолютні у %
Книжковий фонд біб­ліотеки, тис. екз. + 30 + 6
Чисельність читачів, осіб 13 200 14 000 + 800 + 6,1
Кількість книговидач 294 000 325 000 + 31 000 + 10,5
Кількість відвідувань 198 000 217 000 + 19 000 + 9,6
Чисельність дорослого населення (контингент обслуговування), осіб 37 600 38 300 + 700 -1,9
Рівень охоплення населення послугами бібліотеки, % (рядок 2: рядок 5 х 100) 35,1 36,5 + 1,4 +4,0
Середня кількість книговидач на одного жителя району обслуговування (рядок 3 : рядок 5) 7,8 8,5 + 0,7 + 9
Читаність (рядок 3 : рядок 2) 22,3 23,2 + 0,9 + 4
Відвідуваність (рядок 4 : рядок 2) 15,5 + 0,5 + 3,3
Книгозабезпеченість населення (рядок 1 : рядок 6) 14,2 14,5 + 0,3 + 2,1

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных