Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Розрахунок інтерференційної картини від двох джерел
Розглянемо два когерентні джерела світла S 1 i S 2, розміщені на відстані d одне від одного і на відстані l від екрану Е, причому ld (Рис. 4.13а). Позначимо на екрані точку О, яка розміщена симетрично відносно джерел. Тоді проекції джерел світла на екран будуть знаходитись на однакових відстанях d/ 2 від цієї точки.

Розглянемо на екрані довільну точку А, яка освітлюється обома джерелами одночасно, і знайдемо різницю ходу D променів від джерел до цієї точки. Для спрощення розрахунків будемо вважати, що показник заломлення середовища дорівнює 1. Тоді оптична різниця ходу дорівнює геометричній.

З прямокутних трикутників за теоремою Піфагора знайдемо квадрати відстаней точки А від джерел S 1 i S 2:

де х – відстань точки А від точки симетрії О. Будемо вважати, що lх.

Звідси знайдемо:

r 22r 12 = (r 2r 1)(r 2 + r 1) = 2 xd (4.34)

 

 

Отже, оптична різниця ходу:

. (4.35)

За умов ld і lх буде виконуватись наближене співвідношення . Звідси знайдемо:

. (4.36)

Як було визначено вище, умовою інтерференційних максимумів та мінімумів є співвідношення (4.32) і (4.33):

D max = ± ml,

D min = ±(2 m + 1) l/2.

Координати максимумів та мінімумів можна визначити з останніх трьох співвідношень:

(4.37)

. (4.38)

Таким чином, на екрані буде спостерігатись система темних і світлих смуг, тобто інтенсивність світла буде змінюватись вздовж осі х періодично (див. Рис. 4.13 б).

Відстань між сусідніми максимумами (або мінімумами) називається шириною інтерференційної смуги. Цю величину можна знайти з останніх співвідношень:

. (4.39)

Якщо S 1 і S 2 – дві довгі паралельні щілини, то інтерференційна картина на екрані має вигляд паралельних темних і світлих смуг шириною D х. Вимірюючи D х при відомих l i d, можна експериментально визначити довжину хвилі світла за допомогою формули (4.39). Вперше такі вимірювання були здійснені за допомогою методів Юнга і Френеля, які будуть розглянуті у наступній лекції.

“Дифракція світла”

План лекції:

1. Методи спостереження інтерференції

2. Принцип Гюйгенса-Френеля.

3. Зони Френеля

4. Дифракція Фраунгофера на щілині.

5. Дифракційна гратка

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных