Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Загальний огляд правових інструментів спільної аграрної політики Співтовариства
 

Упродовж десятиліть функціонування спільної аграрної по- літики Співтовариства було утворено систему спільної органі- зації сільськогосподарських ринків, побудованих за галузевою ознакою3 . Спільна організація ринку сільськогосподарської продук- ції — це особливий правовий режим, встановлений правом Спів- товариства для окремих видів сільськогосподарської продукції, яки й передбача є запровадженн я єдини х дл я всьог о Спів - товариств а правил виробництв а і торгівлі ними . Кожни й з організаційно відокремлених сільськогосподарських ринків регу- люється спеціальними правовими приписами, які спираються на ст. 34 Договору про Співтовариство. Специфіц і окремих

 

1 Див.: Об'єднан і справи 9/9 7 і 118/97, Raija-Liisa Jokeia and Laura Pitkaranta

(1998) ECR 6267.

2 Див.: Справа 107/80, Giacomo Cattaneo Adorno v. Commission of the European

Communities (1981) EC R 1469.

3 Див.: Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A. Polskie prawo rolne na tie ustawodawstwa Unii Europejskiej. — Warszawa, 1999. — C. 206.

 


 

 

видівсільськогосподарсько ї продукції , що утворюют ь свої ринки, підпорядковані механізми їх функціонування, а також важелі правового й економічного впливу.

Поміж різнорідних інструментів внутрішнього регулювання сільськогосподарських ринків у Співтоваристві важливе місце посідають1:

а) ціноутворення на сільськогосподарську продукцію;

б) різні види обмеження обсягів сільськогосподарського ви- робництва (зокрема, квотування виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції);

в) премії і доплати;

г) інтервенційні закупівлі сільськогосподарської продукції;

д) фінансування складського зберігання сільськогосподарської продукції.

Що стосується регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією з державами, які не є членами ЄС, важливе зна - чення мають також такі інструменти, як: 1) дотування експорту;

2) митна політика; 3) кількісні контингенти (обмеження імпорту);

4) нетарифні засоби охорони Внутрішнього ринку сільсько- господарської продукції Співтовариства.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных