Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Адміністративні обмеженн я обсягів сільськогосподарського виробництва
 

Збільшенн я надлишкі в сільськогосподарсько ї продукції і пов'язане з цим зростання бюджетних видатків Співтовариства, а також вимоги екологічного законодавства призвели до необ- хідності впровадження механізмів адміністративного обмежен- ня обсягів сільськогосподарського виробництва. Такі обмеження можна поділити на 2 види: 1) кількісне лімітування річного обсягу виробництва сільськогосподарської продукції; 2) стиму- лювання селян до переходу на інші методи чи напрями сільсько- господарського виробництва1 .

До першого виду обмежень обсягів сільськогосподарського виробництв а належит ь контингентування виробництва за кількісним критерієм, що є системою квот на виробництв о сільськогосподарської продукції, або "прав на виробництво". Цей інструмент полягає у забезпеченні селянам збуту визначеної кількості сільськогосподарсько ї продукції за гарантованим и цінами. У разі виробництва більшої кількості продукції, ніж заплановано, селянам не тільки не гарантується її збут, але при її збуті на них накладаються додаткові обмежувальні платежі. Вперше квоти на виробництво сільськогосподарської продукції були застосовані 1967 р. щодо ринку цукру, згодом — пере- несені до інших галузевих ринків (тютюну, крохмалю, тварин- них кормів). Квоти виробництва застосовуються також для орга- нізації ринк у молока і молочних продуктів: квотуванн я тут поєднується з обмежувальними платежами за поставку і продаж молока понад визначений квотами рівень.

Для обмеження сільськогосподарського виробництва у сек- торі свіжих фруктів і овочів застосовується інструмент вилучення цих продуктів з ринку і використання їх на потреби суспільної

 

 

1 Докладно див.: Tomkiewicz Е. Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym

Wsp6Inoty Europejskiej. — Warszawa, 2000.

 


 

допомог и незахишени м верствам населення . Одним із най- радикальніших заходів є знищення вилучених з ринку свіжих овочів і фруктів.

До другого виду обмежень обсягів сільськогосподарського виробництва належать, зокрема, такі інструменти: а) вилучення земель із сільськогосподарського виробництва (полягає у при- пиненні сільськогосподарського виробництва на частині земель сільськогосподарськог о підприємства) ; б) залісенн я земель сільськогосподарськог о призначення ; в) застосуванн я агро- екологічних заходів.

Сюди належить також фінансове стимулювання зміни напря- му сільськогосподарського виробництва (конверсія), тобто пере- хід від виробництва надлишкових видів сільськогосподарської продукції — до виробництва не надлишкових (наприклад, від вирощування молочної худоби — до м'ясної).

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных