Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Правове становище фізичних та юридичних осіб інших країн в ЄС згідно з положенням и двосторонні х уго д між іншими державам и та ЄС
 

Права громадян інших держав в ЄС на в'їзд та користування свободами Внутрішнього ринку Співтовариства відрізняються залежн о від характеру двосторонні х угод між країно ю гро- мадянства та ЄС. Деякі угоди поліпшують доступ громадян інших держав до території ЄС та поширюют ь на них деяк і свободи Внутрішнього ринку Співтовариства (Угода про ство- рення Європейського Економічного Простору (ЄЕП) , угоди про асоціацію). Наприклад , УП С є двосторонньо ю угодою, яка регулює правове становище українських фізичних та юридич- них осіб в ЄС. Слід зазначити, що УПС не має на меті набуття членства України в ЄС, а відтак за умовами УП С свободи Внут- рішнього ринку ЄС не поширюються на українських фізичних та юридичних осіб. Загалом, кожна окрема держава-член ЄС зберігає виключну компетенцію з надання доступу на власну територі ю фізични х та юридични х осіб інших держав , і це питання практично не регулюється на рівні Співтовариства, крім декількох резолюцій рекомендаційного характеру, прийня - тих Радою Міністрів, зокрема: Резолюція 1993 р. про возз'єд- нання родини та Резолюція 1994 р. про доступ до зайнятості громадян інших країн — довготермінових резидентів в ЄС1, Резолюція 1994 р. про доступ громадян інших країн до ЄС з метою зайнятості та надання послуг2, Резолюція 1994 р. про статус підприємців3 , Резолюція 1994 р. про статус студентів у державах-членах ЄС4, Резолюція 1997 р. про боротьбу з фіктив- ними шлюбами5 та Резолюція 1996 р. про статус довготривалих резидентів з інших країн в ЄС6.

Наприклад, за умовами Резолюції про прийняття громадян інших країн до ЄС з метою зайнятості та надання послуг органи

 

1 Див.: Резолюція 1993 р. про возз'єднанн я родин и (Minutes of the Hom e Affairs Council, Jun e 1993, SN2828/1/93 ) та Резолюція 1994 p. про доступ до зайнятості громадян інших країн — довготермінових резидентів в ЄС (Minutes of the Hom e Affairs Council, June 1994, EN 7760/94).

2 Див.: Резолюція 1994 p. про доступ громадян інших країн до ЄС з метою зайнятості та наданн я послуг (O.J. 1996 С74/3) .

1 Див.: Резолюція 1994 р. пр о статус підприємці в (O.J. 1996 С274/7 )

4 Див.: Резолюція 1994 р. про статус студентів в державах-членах ЄС (O.J. 1996

С274/10).

5 Див.: Резолюція 1997 р. про боротьбу з фіктивним и шлюбами (O.J. 1997

С382/1).

ь Див.: Резолюція 1996 р. про статус довготривалих резидентів з інших країн в ЄС (O.J. 1996 С80/2).

 


 

 

влади держави-члена ЄС не мають права відмовити громадя- нину іншої країни у працевлаштуванні, якщ о робоче місце не може бути зайнято громадянином ЄС. Таким чином, українські громадяни мають право вільного в'їзду до держави-члена ЄС та право на отримання дозволу на працевлаштування та довго- термінове проживання виключно як член родини громадянина ЄС, як працівник компанії, зареєстрованої в державі-члені ЄС, або згідно з положенням УПС.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных