Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 1 Предмет і метод політичної економії
ЗМІСТ

Навчальна програма курсу «Політична економія»……………………4

Тематичний план курсу «Політична економія»………………………11

Плани семінарських занять……………………………………….…….13

Тема 1 Предмет і метод політичної економії………………………….13

Тема 2 Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці………………………………………………………………………18

Тема 3 Економічні потреби та інтереси………………………………..20

Тема 4 Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку…………………………………………..22

Тема 5 Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші……………………………………………………………………...24

Тема 6 Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата…………………………………………………………27

Тема 7 Витрати виробництва і прибуток………………………………28

Тема 8 Ринок: його суть, функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення в домогосподарстві………………………………….…30

Тема 10 Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток………………………………………………………………….33

Тема 11 Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента………………………………………36

Тема 12 Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми……………………………………………………………………..38

Тема 13 Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою……………………………………………40

Тема 14 Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції…………………………………….…43

Тема 15 Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік……………………………………………………..45

Тема 16 Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин…………………………………………………...47

Тема 17 Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України…………………………………………49

Перелік рекомендованої літератури……………………………………52

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»

Тема 1 Предмет і метод політичної економії

Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. Розвиток економічної думки в Україні. Предмет політичної економії. Тлумачення предмета політичної економії різними школами. Економічна теорія і політична економія: проблеми взаємозв’язку.

Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна політична економія.

Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.

Функції політичної економії. Політична економія і обґрунтування економічної політики. Місце політичної економії в системі економічних наук.

Поточний контроль: відповіді студентів на семінарі, складання таблиці, реферати, повідомлення.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных