Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 2 Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.
 

1. Суспільне виробництво. Матеріальне і нематеріальне виробництво.

2. Ресурси виробництва, їх обмеженість і склад. Межа виробничих можливостей.

3. Фактори суспільного виробництва. Продукт і характер праці.

 

Теми для рефератів, доповідей і дискусій

1. Роль виробничої і соціальної інфраструктури у розвитку суспільного виробництва.

2. Економічний вибір. Крива виробничих можливостей.

3. Підприємництво, як визначальний фактор суспільного виробництва.

4. Проблема раціонального використання економічних ресурсів.

 

Понятійний апарат

Суспільне виробництво як процес суспільної праці – процес ділення людей на предмети і сили природи та пристосування їх до задоволення потреб, що виникають у людському суспільстві.

Фази суспільного виробництва:

- виробництво (виробляються матеріальні блага і послуги);

- розподіл (між різними галузями, а також виробленої продукції);

- обмін (діяльністю, продуктами);

- споживання (особисте, суспільне).

Сфера матеріального виробництва:

- видобувна промисловість;

- обробна промисловість;

- будівництво;

- сільське господарство;

- рибальство;

- мисливське і лісове господарство;

- транспорт;

- зв’язок;

- торгівля;

- громадське харчування;

- кіностудії.

Сфера нематеріального виробництва:

- установка соціального забезпечення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту;

- кредитні установи;

- міністерства, відомства;

- громадські організації;

- установи державної безпеки й оборони;

- суди та юридичні організації;

- митниці;

- релігійні установи.

Економічний вибір – це визначення найкращого варіанту використання кінцевих ресурсів (факторів виробництва) за яким досягається максимальний економічний результат виробництва.

 

Запитання для самоперевірки знань

1. Що таке суспільне виробництво?

2. Які фази суспільного виробництва Ви знаєте?

3. Що таке матеріальне виробництво, які галузі можете віднести до нього?

4. Що таке нематеріальне виробництво, які галузі можете віднести до нього?

5. В чому проявляється відносна обмеженість економічних ресурсів?

6. Що таке фактори виробництва, їх відмінність від економічних ресурсів?

7. Поясніть сутність землі як фактору виробництва?

8. Що таке капітал?

9. Що таке праця як фактор виробництва?

10. Чому підприємництво є провідним фактором суспільного виробництва. Наведіть приклади.

 

Виконайте завдання

Заповніть таблицю і побудуйте криву виробничих можливостей економіки

Варіанти виробництва Нафта, млн.. тон Цукор, тис. тон Альтернативна вартість нафти в цукрі Альтернативна вартість цукру в нафті
А    
Б    
І    
Г    
Д    

Література:2, 3, 5, 9, 10, 11.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных