Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 12. Олігополія
 

Мета роботи: з’ясувати теоретичні основи поведінки товаровиробника в умовах олігополії, суспільно-економічні наслідки олігополії.

Питання для самостійної роботи:

1. Основні ознаки олігополії.

2. Теоретичні моделі олігополії.

3. Особливості організації олігополістичного ринку.

4. Ефективність олігополії.

 

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

В даній темі слід розглянути суспільну оцінку олігополістичного ринку. Дослідити ефективність олігополії порівняно з іншими ринковими структурами, економічні наслідки олігополії. Визначити можливості державного регулювання олігополії.

 

Зміст роботи: вивчення літературних джерел, самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту, робота над проблемними питаннями, підготовка до тестового опитування, підготовка реферативних доповідей.

 

Основні терміни і поняття: олігополія, цінова війна, картель, таємна або явна змова, наслідки олігополії.

Практичні завдання:

1. Припустимо, що повністю конкурентна галузь організувалася в картель.

Доведіть, що максимізація групового прибутку несумісна з максимізацією прибутку будь-якої окремої фірмою при картельній ціні. Покажіть, що якщо всі фірми будуть максимізувати прибуток по картельній ціні, то ціна впаде до конкурентного рівня.

2. Фірми Titanic Corporation і Mammoth Enterprises є єдиними продавцями роботів, що виконують певні роботи по дому. На думку Titanic Corporation річний попит на її роботів заданий рівнянням PT = 2400 - 0,1 QT. Mammoth Enterprises оцінила річний попит на свої роботи як PM = 2400 - 0,1 QM .

Через відмінності в технічних показниках роботів витрати Titanic Corporation відрізняються від витрат Mammoth Enterprises. Функція сукупних витрат Titanic: TCT = 400000 + 600QT + 0,1Q , де ТС вимірюються в доларах за рік, а QT - річне виробництво роботів. Функція сукупних витрат Mammoth описується рівнянням : TCM = 600000 + 300QM + 0,2Q , де ТСM також вимірюються в доларах , а QM - річне виробництво роботів даної фірми.

Визначте ціну і обсяг виробництва, що максимізують прибуток, для обох фірм. Чи існує між цими фірмами ціновий конфлікт? Якби Ви були президентом Titanic Corporation, то яку б ціну Ви обрали? Чому? Якби Ви були президентом Mammoth Enterprises, то яку б ціну Ви обрали? Чому? Чи принесе вигоду таємна угода між фірмами? Чому так або чому ні?

 

Питання для дискусії:

  1. До оцінки якої ринкової структури близька оцінка ефективності олігополії?
  2. Які позитивні риси має олігополістичних ринок?
  3. В чому полягають недоліки олігополії в порівнянні із іншими ринковими структурами?

 

Теми реферативних доповідей:

1. Олігопольний ринок. Рівновага в короткостроковому та довгостроковому періодах.

2. Ціноутворення на олігополістичному ринку. Економічні наслідки олігополії.

3. Варіанти співвідношення ринкової влади : моделі олігополії.

4. Олігополія з позиції теорії ігор. „Дилема ув’язнених” – приклад некооперативної гри з ненульовою сумою.

5. Формування підприємством – олігополістом політики стабілізації цін і маневрування капітальними витратами.

6. Особливості конкурентної боротьби на олігополістичному ринку гетерогенного блага.

7. Моделі поведінки лідерів і аутсайдерів на олігополістичних ринках гомогенних і гетерогенних благ.

8. Ігрові моделі поведінки олігополістів на ринку гетерогенного блага.

9. Наслідки нецінової конкуренції для споживачів.

10. Позитивні і негативні аспекти рекламної пропаганди товарів.

11. Порівняльна оцінка ефективності різних ринкових структур.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных