Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема13: Ринок монополістичної конкуренції
 

Мета роботи: : з’ясувати теоретичні основи поведінки товаровиробника в умовах монополістичної конкуренції, особливості та наслідки нецінової конкуренції товаровиробників, ефективність монополістичної конкуренції як ринкової моделі.

 

Питання для самостійної роботи:

1. Ринок монополістичної конкуренції.

2. Моделі поведінки підприємства – монополістичного конкурента.

3. Ефективність монополістичної конкуренції.

 

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

В даній темі потрібно розглянути поняття та основні ознаки ринку монополістичної конкуренції, особливості попиту на продукцію та визначення оптимального обсягу виробництва монополістичним конкурентом у короткостроковому та довгостроковому періодах, поняття нецінової конкуренції та її наслідки для споживача, ефективність монополістичної конкуренції як ринкової моделі для суспільства.

Зміст роботи: вивчення літературних джерел з питання теми, робота над проблемними питаннями, підготовка до тестового опитування, домашнє розв’язання задач, підготовка до контрольної роботи, підготовка реферативних доповідей.

 

Основні терміни і поняття: ринок монополістичної конкуренції, нецінова конкуренція, реклама, диференціація продукту, форми диференціації продукту, наслідки нецінової конкуренції.

Практичні завдання:

1. Умови діяльності підприємства-монополістичного конкурента у короткостроковому періоді характеризуються функцією попиту на його продукцію, функціями граничної виручки, граничних і середніх витрат (відповідно MR, MC, ATC). Підприємство обирає обсяг випуску, максимізує його прибуток та встановлює відповідну ціну на продукцію. Побудувати графік, що відповідає такій ситуації. Визначити на ньому схематично, як може змінитися ситуація в довгостроковій перспективі.

2. Підприємство здійснює свою діяльність в умовах монополістичної конкуренції та виготовляє диференційовану продукцію. Протягом довгострокового періоду підприємство виготовляє 225 од. продукції, причому даний обсяг максимізує його прибуток і реалізує товар за ціною 7,5 грн./од. Якби підприємство функціонувало в умовах досконалої конкуренції і виготовляло продукцію з мінімальними середніми витратами, їх величина складала б 7,25 грн./од. Визначити розмір «плати за різноманітність» на ринку диференційованого продукту, якщо в галузі функціонують 30 підприємств з аналогічними умовами виробництва.

3. Визначте істинність або хибність таких тверджень, що відносяться до монополістичної конкуренції. Обгрунтуйте свою позицію.

а) Так як ціна довгострокової рівноваги перевищує мінімальну величину довгострокових середніх витрат, фірми отримують в довгостроковій рівновазі економічний прибуток.

б) Ціна довгострокової рівноваги перевищує довгострокові середні витрати виробництва у фірми, яка займається рекламою.

в) Реклама не в змозі постійно збільшувати економічний прибуток фірм.

г) У міру того, як в довгостроковому періоді нові фірми вступають в галузь, фірми, що вже працюють в галузі, знижують свою ціну і обсяг випуску.

4. Дайте обгрунтовані відповіді на такі питання:

а) За яких умов фірма, що працює на ринку з монополістичної конкуренцією, може слідувати стратегії виробника з найменшими витратами? У чому вигоди такої стратегії? Які її недоліки?

б) Знайдіть аргументи за і проти використання стратегії диференціації на ринку з монополістичної конкуренцією. Наведіть приклади шляхів диференціації продукції.

в) Знайдіть аргументи за і проти використання стратегії спеціалізації на ринку з монополістичної конкуренцією.

г) Чи є в умовах ринку з монополістичною конкуренцією у фірм можливість вибирати ту чи іншу стратегію конкуренції?

5. Умови діяльності підприємства-монополістичного конкурента у короткостроковому періоді характеризуються функцією попиту на його продукцію, функціями граничної виручки, граничних і середніх витрат (відповідно MR, MC, ATC). Підприємство обирає обсяг випуску, максимізує його прибуток та встановлює відповідну ціну на продукцію. Побудувати графік, що відповідає такій ситуації. Визначити на ньому схематично, як може змінитися ситуація в довгостроковій перспективі.

6. Підприємство здійснює свою діяльність в умовах монополістичної конкуренції та виготовляє диференційовану продукцію. Протягом довгострокового періоду підприємство виготовляє 225 од. продукції, причому даний обсяг максимізує його прибуток і реалізує товар за ціною 7,5 грн./од. Якби підприємство функціонувало в умовах досконалої конкуренції і виготовляло продукцію з мінімальними середніми витратами, їх величина складала б 7,25 грн./од. Визначити розмір «плати за різноманітність» на ринку диференційованого продукту, якщо в галузі функціонують 30 підприємств з аналогічними умовами виробництва.

 

Питання для дискусії:

  1. Назвіть основні ознаки ринку монополістичної конкуренції.
  2. Наведіть приклади ринків монополістичної конкуренції в реальному економічному житті.
  3. Чим відрізняється поведінка товаровиробників, що діють на ринку монополістичної конкуренції, у короткостроковому та довгостроковому періодах?
  4. В чому полягають особливості попиту на продукцію фірми-монополістичного конкурента?
  5. Перелічіть основні групи методів здійснення нецінової конкуренції.
  6. Зазначте переваги та недоліки нецінової конкуренції.
  7. В чому полягають наслідки нецінової конкуренції для споживачів?

Теми реферативних доповідей:

1. Монополістичний спосіб поведінки суб’єктів конкурентного ринку.

2. Механізм підтримки довгострокової рівноваги підприємства.

3. Діагностика ринкової рівноваги за А. Маршаллом і Л. Вальрасом.

4. Ринкова рівновага: миттєва, коротко- і довгострокова рівновага.

5. Критерії суспільної ефективності певної ринкової структури.

6. Наслідки державного регулювання ціноутворення для конкурентного підприємства.

7. Методи діагностування ринкової влади.

8. Стримування монопольної влади: антитрестовська політика.

9. Реакція монополії на встановлення цінових обмежень, податків і субсидій.

10. Надлишок споживача, надлишок виробника і чисті втрати для суспільства за умов монополії.

11. Способи утримання ринкової влади монополістом у довгостроковому періоді.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных