Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Мінімальна кількість членів кредитної спілки – 50-т осіб. Реєстрація кредитної спілки здійснюється національною комісією, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг.
Система органів управління кредитної спілки:

─ вищий орган – загальні збори;

─ спостережна рада – представляє інтереси членів у перервах між зборами;

─ ревізійна комісія;

─ правління – щодо поточної діяльності;

─ кредитний комітет – організація кредитної діяльності..

Майно кредитної спілки є її власністю. Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного і додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки і не може бути менше 10% від суми її загальних зобов’язань.

107.Звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК України):

Звільнення від відбування покаранняз випробуванням- це

звільнення засудженого від основного покарання у виді виправ­них робіт, службового обмеження військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років з вра­хуванням тяжкості злочину, особи винного та інших обставин спра­ви, за умови, що винний протягом визначеного судом іспитового строку, який встановлюється судом тривалістю від 1 року до 3 років, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки, передбачені ст. 76 КК (ст. 75 КК).

Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового злочину, звільня-эться судом від призначеного йому покарання.

Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов'язки або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адмі­ністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, суд направляє засудженого для відбування призначе­ного покарання.

У разі вчинення засудженим протягом іспитового строку нового злочину суд призначає йому покарання за правилами, передбачени­ми в статтях 71, 72 КК.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на засудженого такі обов'язки:

попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпі­лого;

2)не виїжджати за межі України на постійне проживання без до­зволу кримінально-виконавчої інспекції;

3)повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну міс­ця проживання, роботи або навчання;

4)періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконав­чій інспекції;

5)пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захво­рювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.

Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється кримі­нально-виконавчою інспекцією за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців — командирами військо­вих частин.

108.Види юридичних осіб в залежності від порядку їх створення:

Залежно від порядку їх створення на:

- юридичні особи приватного права, які Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом. (ч. 2 ст. 81 ЦК);

- юридичні особи публічного права, що створюються розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Між тим цей поділ в жодному разі не відбивається на можливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах, оскільки відповідно до ст. 82 ЦК на останніх поширюються положення Кодексу, тобто вони прирівнюються до юридичних осіб приватного права у цивільних відносинах, якщо інше не встановлено законом.

Залежно від способу створення на: юридичні особи, що створюються у нормативно-явочному порядку, та юридичні особи, які створюються у розпорядчому порядку.

109.Особисте селянське господарство:

Особисте селянське господарство – це господарська діяльність, яка провадиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально чи особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків і надання послуг з використання майна господарства у тому числі і в сфері сільськогосподарського зеленого туризму.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных