Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Розділ ІІ. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
 

1.Законодавство в галузі гігієни праці.

2. Фізіологічні особливості різних видів діяльності (фізична діяльність, категорії робіт за ступенем важкості, розумова діяльність людини).

3. Оцінка конкретних умов та характеру праці на робочих місцях згідно з гігієнічною класифікацією праці.

4. Теплообмін людини з навколишнім середовищем і його вплив на фізіологічні процеси в організмі. Тепловий баланс.

5. Мікроклімат виробничих приміщень, його параметри, вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини.

6. Робоча зона виробничого приміщення. Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату у робочій зоні. Принципи нормування параметрів мікроклімату.

7. Визначення параметрів мікроклімату робочої зони виробничого приміщення (прилади, методика).

8. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату робочої зони виробничого приміщення.

9. Шкідливі та небезпечні хімічні речовини в виробничій діяльності, їх вплив на організм людини, класифікація відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 за характером впливу на організм людини.

10. Виробничий пил, як небезпечний та шкідливий виробничий фактор. Його вплив на організм людини. Джерела виникнення виробничого пилу.

11. Методи визначення (контролю) концентрації шкідливих речовин в повітрі виробничих приміщень та робочих зон.

12. Методи визначення рівня запиленості повітря виробничих приміщень та робочих зон (прилади, методика).

13. Нормування шкідливих речовин. Граничнодопустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Привести приклади шкідливих речовин і їх ГДК в повітрі робочої зони.

14. Класи небезпеки шкідливих речовин за величиною ГДК в повітрі робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.007-76. Привести приклади.

15. Основні загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища на виробництві та захисту працюючих від дії шкідливих речовин на виробництві.

16. Призначення та класифікація систем вентиляції виробничих приміщень.

17. Неорганізована та організована природна вентиляція виробничих приміщень. Переваги природної вентиляції і її недоліки.

18. Загальнообмінна штучна вентиляція виробничих приміщень. Основні схеми організації повітрообміну. Переваги та недоліки штучної вентиляції.

19. Схеми та робота припливної, витяжної та припливно-витяжної вентиляції виробничих приміщень.

20. Місцева вентиляція в виробничих приміщеннях. Мета застосування. Основні види місцевої вентиляції.

21. Основне завдання розрахунку загальнообмінних систем штучної вентиляції виробничих приміщень. Необхідні вихідні дані для розрахунку.

22. Основні вимоги до систем природної та штучної вентиляції виробничих приміщень.

23. Системи опалення виробничих приміщень, їх призначення. Системи опалення місцеві та центральні. Центральне опалення: водяне, парове, панельне, повітряне, комбіноване. Переваги та недоліки тих чи інших систем опалення з економічної точки зору.

24. Виробниче освітлення як один з найважливіших факторів зовнішнього середовища, що впливають на організм людини в процесі праці. Вимоги до виробничого освітлення.

25. Основні кількісні та якісні показники, що характеризують освітлення виробничих приміщень (світлотехнічні поняття та одиниці).

26. Природне та штучне виробниче освітлення. Їх види.

27. Робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне та чергове штучне виробниче освітлення. Основні вимоги до цих видів штучного виробничого освітлення.

28. Природне освітлення виробничих приміщень та його важливе фізіолого-гігієнічне значення для працюючих. Недоліки, властиві природному освітленню.

29. Коефіцієнт природного освітлення як відносний показник кількісної оцінки цього виду освітлення. Нормування природного освітлення.

30. Штучне освітлення виробничих приміщень та його нормування згідно з СНиП П-4-79.

31. Джерела штучного освітлення та їх основні характеристики. Лампи розжарювання та газорозрядні лампи. Порівняльні характеристики, переваги, недоліки.

32. Світильники для виробничих приміщень, їх призначення, будова, види. Основні світлотехнічні та конструктивні характеристики світильників. Експлуатація освітлювальних установок.

33. Проектування систем штучного освітлення. Основні питання, які слід вирішувати при проектуванні. До чого можуть призвести помилки при проектуванні систем штучного освітлення виробничих приміщень?

34. Основні методи розрахунку штучного освітлення виробничих приміщень. Вихідні дані для розрахунків, результати.

35. Вібрація на виробництві, як чинник, що викликає порушення фізіологічного та функціонального стану людини. Джерела виникнення загальної та локальної вібрації. Категорії вібрації.

36. Гігієнічні характеристики та нормування вібрацій.

37. Загальні методи боротьби з шкідливою дією вібрацій на виробництві, включаючи використання індивідуальних засобів захисту.

38. Виробничий шум, його джерела, наслідки шкідливої дії шуму на організм людини, класифікація. Шум, як фізичне явище.

39. Основні акустичні величини. Поріг чутності та больовий поріг. Поняття „рівень звуку” і „рівень звукового тиску”.

40. Нормування шуму в виробничих приміщеннях за рівнями звуку в дБА та за граничними спектрами згідно з ГОСТ 12.1.003-86.

41. Інфразвук, його джерела на виробництві, вплив на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту.

42. Ультразвук, його джерела на виробництві, вплив на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту.

43. Іонізуючі випромінювання, їх джерела в промисловості. Класифікація іонізуючих випромінювань. Основні одиниці випромінювань.

44. Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини.

45. Нормування іонізуючих випромінювань.

46. Захист від іонізуючих випромінювань.

47. Природні та антропогенні електромагнітні поля та випромінювання. Їх походження, класифікація.

48. Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі організми.

49. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону.

50. Захисні заходи від дії електромагнітних випромінювань: організаційні, інженерно-технічні, лікарсько-профілактичні.

51. Випромінювання оптичного діапазону. Їх джерела, вплив на організм людини, основні засоби та заходи захисту.

52. Засоби індивідуального захисту. Їх класифікація. Особливості використання.

53. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та планування його території.

54. Основні вимоги до виробничих будівель та споруд згідно з СНиП 2.09.02-85.

55. Основні вимоги до допоміжних приміщень підприємств згідно з СНиП 2.09.04-87.

56. Основні вимоги до водопостачання та каналізації виробничих та допоміжних приміщень підприємств.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных