Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
2.1. Загальні положення

2.2. Повітря робочої зони.

2.3. Вентиляція виробничих приміщень.

2.4. Освітлення виробничих приміщень.

2.5. Вібрація.

2.6. Шум, ультразвук та інфразвук.

2.7. Іонізуючі випромінювання.

2.8. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону.

2.9. Випромінювання оптичного діапазону.

2.10. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень.

 

В результаті вивчення цього розділу Ви повинні знати:

10. поняття „виробнича санітарія” та „гігієна праці”, фактори що обумовлюють санітарно-гігієнічні умови праці;

11. мікроклімат та його вплив на організм людини;

12. гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини та класи небезпечності шкідливих речовин;

13. основні методи профілактики отруєнь та професійних захворювань;

14. гігієнічне нормування забруднення повітря шкідливими речовинами;

15. основні правила першої допомоги при отруєннях;

16. методи контролю повітря робочої зони і вимоги до них;

17. поняття „вентиляція”, „кондиціонування повітря”;

18. класифікація вентиляційних систем та їх призначення, організація повітрообміну в приміщенні, схеми вентиляції;

19. види виробничого освітлення, його значення;

20. вимоги санітарних норм до виробничого освітлення;

21. системи штучного освітлення, обмеження щодо їх використання;

22. параметри звукового поля – звуковий тиск, сила звуку, частота логарифмічні рівні сили звуку і рівні звуку;

23. межі сприймання шумів органами слуху людини;

24. дія шуму на організм людини;

25. класифікація методів захисту від шуму;

26. види вібрацій, їх параметри та вплив на організм людини;

27. нормування вібрацій та загальні методи захисту;

28. вплив електромагнітних полів на людину, методи захисту від електромагнітних полів;

29. види і джерела іонізуючих випромінювань;

30. соматичні та генетичні наслідки радіаційного опромінення;

31. поглинута та еквівалентна дози, одиниці виміру, зв’язок;

32. загальні заходи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань.

На основі набутих теоретичних знань Ви повинні вміти:

33. оцінити відповідність санітарно-гігієнічних умов праці нормам;

34. обґрунтувати раціональні методи нормалізації умов праці в конкретній виробничій ситуації;

35. проаналізувати умови праці за шкідливими факторами;

36. вибрати заходи обмеження надходження шкідливих речовин у повітря робочої зони;

37. контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії;

38. провести інструктажі на робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных