Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА»

для курсантів і студентів

 

Затверджено на засіданні кафедри філософії права,

історії та культурології

"___" ___________ _____ р.

(Протокол № ____)

 

 

Зав. кафедрою

к. філос. н., доц. О.М. Єременко

ЛУГАНСЬК 2010


 

ББК

 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Етика та естетика» для курсантів та студентів / Укл. А.Ю.Галгаш, О.Б.Левченкова – Луганськ: вид-во Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка. – 23 с.

 

 

Збірник містить теоретичні положення по основним темам навчальної дисципліни, методи опрацювання теоретичного матеріалу та літератури, комплект практичних завдань та методичні рекомендації до їх вирішення.

Дозволить курсантам та студентам оволодіти навичками практичного аналізу явищ моральної та естетичної практики, розширити уявлення про різноманітність моральних позицій, їх внутрішню ідейну обґрунтованість, суб'єктивно-особисті та суспільно значущі наслідки вибору тієї чи іншої позиції.

 

Укладачі:

к. філос. н., доцент кафедри філософії права,

історії та культурології

Галгаш А.Ю.

к. філос. н., доцент кафедри філософії права,

історії та культурології

Левченкова О.Б.

Відп. за вип. Єременко О.М., доц.

 

Рецензенти: Даренський В.Ю., к.філос. н.,

доц. кафедри кримінології

та соціології

ЛДУВС ім.Е.О.Дідоренка

Шелюто В.М., к. філос. н.,

доц. кафедри світової філософії

та естетики СНУ ім. В. Даля


Навчально-тематичний план дисципліни

ТЕМА Кількість годин, відведених на:
Лекції Семінарські заняття Самостійну роботу

 

Змістовий модуль 1. Основи етичних знань
Тема 1.1.Етика і естетика як навчальна дисципліна. Поняття моралі.
Тема 1.2.Історичний розвиток моралі.    
Тема 1.3.Категорії етики.  
Тема 1.4.Моральний світ особистості.  
Змістовий модуль 2. Основи естетичних знань  
Тема 2.1.Сутність естетичного ставлення людини до дійсності.  
Тема 2.2.Категорії естетики.  
Тема 2.3.Мистецтво як особлива форма людської творчості.  
РАЗОМ:  
               

 


ЗМІСТ

ВСТУП 5
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных