Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Основний зміст відпрацювання на технологічність згідно з етапами розроблення конструкторської документації
Етап розроблення Зміст відпрацювання
Технічне завдання Формування вимог до виробу, який розробляється, за показниками технологічності на основі аналізу даних про технологічність подібних конструкцій і результатів науково-до­слідних робіт
Технічна пропозиція Аналіз варіантів можливих конструктивних рішень виробу. Вибір оптимального (з погляду технологічності) варіанта. Ана­ліз принципової схеми та компонування виробу, номенкла­тури оригінальних складових частин, які потребуються при виготовленні застосування нових технологічних процесів і спе­ціальних засобів технологічного оснащення
Ескізний проект Технологічний контроль КД. Аналіз принципових конструктор­ських рішень з урахуванням номенклатури використаних матеріалів, габаритних розмірів та конструкції складових частин, загального уявлення про технологічність роз'єднання конст­рукції, складання і технічного обслуговування виробу
Технічний проект Технологічний контроль КД. Прийняття остаточних рішень про технологічність конструкції і точність виготовлення виробу та його складових частин на основі остаточних конструктивних рішень і повного уявлення про будову виробу відповідно до основних завдань, які розв'язуються при відпрацюванні кон­струкції на технологічність
Розроблення робочої доку­ментації: а) дослідного зразка (до­слідної партії) б) установлюваних серій в) установленого серійно­го або масового вироб­ництва Технологічний контроль КД. Забезпечення технологічності конструкції І точності виготовлення виробу та його складо­вих частин Завершення загалом відпрацювання конструкції на техно­логічність. Конкретизація умов забезпечення основних ви­мог технологічності, зокрема використання типових тех­нологічних процесів, переналагоджувального оснащення і технологічного устаткування відповідно до умов серійного (масового) виробництва й визначеного масштабу випуску виробу Доведення конструкції виробу до вимог серійного (масово­го) виробництва з урахуванням застосування найпродуктив­ніших технологічних процесів І засобів технологічного осна­щення при виготовленні основних складових частин Остаточне відпрацювання виробу та технологічного процесу в період виготовлення І випробування головної (контроль­ної) серії

 

- на стадії виробництва— підвищення споживчих властивостей виробів, ви­значення економічних способів виконання необхідних функцій.

ФВА проводять у декілька етапів. Загальна схема і зміст робіт наведені в табл.3.13.

Таблиця 3.13.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных