Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Організація технологічної підготовки виробництва
 

Комплекс заходів, спрямованих на впровадження нових і вдосконалення діючих процесів при освоєнні нових виробів, подальшу механізацію та автоматизацію виробництва, поліпшення показників виробничо-господарської діяльності під­приємства, є технологічною підготовкою виробництва (ТПВ) нових виробів (технологій тощо).

Основні завдання ТПВ такі:

а) забезпечення високої якості виготовлення деталей, складання окремих вузлів (частин) та виробу в цілому;

б) найефективніше використання устаткування, виробничих площ (об'ємів) і тех­нологічного оснащення;

в) підвищення продуктивності праці, зниження витрат матеріалів, технологічного палива й енергії.

До складу ТПВ включаються такі роботи:

- технологічний контроль конструкторської документації;

- коригування отриманої від організації-розробника технологічної докумен­тації стосовно конкретних умов підприємства, де виготовлятиметься про­дукція;

- розроблення прогресивних технологічних процесів виготовлення деталей, вуз­лів і виробу в цілому з урахуванням операцій контролю, регулювання та вип­робування;

- проектування й випробування технологій і виготовлення технологічного осна­щення, нестандартного устаткування;

- складання норм витрат матеріалів, ресурсів, інструменту тощо;

- складання специфікацій на придбання необхідних матералів і комплектуючих виробів;

- складання відомостей технологічних маршрутів, поопераційних технологічних карт, планування розміщення устаткування, робочих місць, потокових ліній;

- визначення потреб і складання замовних специфікацій на придбання стан­дартного обладнання та нормалізованого оснащення;

- організація навчання персоналу і виконання будівельно-монтажних робіт, що зумовлені необхідністю технічного переозброєння та реконструкції вироб­ництва;

- випуск дослідних зразків і партій виробів;

- упровадження (налагодження) технологічних процесів, обладнання й осна­щення у виробничих підрозділах і на робочих місцях.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных