Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Загальна схема етапів проведення ФВА
Етап Зміст роботи
Підготовчий Вибір виробу для аналізу. Затвердження завдання на проведення ФВА та організаційна підготовка до аналізу: створення робочої гру­пи, складання плану
Інформаційний Збирання, систематизація, аналіз інформації про конструкцію, тех­нологію, експлуатацію, економічні показники виробу — об'єкта ана­лізу. Збирання і підготовка техніко-економічної інформації про ана­логічні вироби
Аналітичний Формування, аналіз і класифікація функцій. Установлення їх взає­мозв'язку й ранжирування. Визначення функціональних затрат І ви­явлення функціональних елементів із підвищеними економічними резервами. Постановка завдань до пошуку ідей та варіантів
Творчий З'ясування завдань конструювання. Висунення, обговорення і від­бір ідей для вирішення завдань. Ескізне опрацювання ідей, підго­товка варіантів конструкцій, їх обговорення та відбір. Розроблення пропозицій стосовно відібраних варіантів, їх економічна оцінка
Дослідницький Органічне продовження творчого етапу: оцінка економічної ефек­тивності й реальності запропонованих варіантів, вибір найкращого варіанта, який відповідає комплексу техніко-економічних вимог
Рекомендаційний Оформлення рекомендацій для обговорення на раді ФВА. Прий­няття рішень про впровадження рекомендацій. Переробка конст­рукторської і технологічної документації на виріб у зв'язку зі зміна­ми конструкції за результатами ФВА
Упровадження Розроблення конструкторської та технологічної документації на не­обхідне оснащення, інструмент, їх виготовлення. Випробування до­слідних зразків, запровадження відповідних організаційно-техніч­них заходів, погодження змін із замовниками і власниками оригіна­лів технічної документації. Контроль за реалізацією плані в-графіків упровадження рекомендацій ФВАНе нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных