Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ОБСЯГ УВАГИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ
 

Мета роботи:визначити обсяг уваги, обсяг пам'яті при механічному і логічному запам'ятовуванні.

 

Прилади, посуд, реактиви

Секундомір, плакат з довільно розташованими цифрами від 101 до 136, ряди слів, тест.

 

Порядок виконання роботи

1. Визначити обсяг уваги.

Випробуваному дають інструкцію з завданням: у таблиці у випадковому порядку "розкидані" числа від 101 до 136. Треба знайти їх в порядку зростання - спочатку 101, 102 і т.д. (знайдене число закреслюється олівцем). Обсяг уваги визначають за формулою B = 648/t, де B - обсяг уваги, t - час роботи в секундах.

Оцінювання результатів роблять відповідно до таблиці:

 

Показник обсягу уваги Оцінка показника
Більше 6 високий
4-6 середній
Менше 4 низький

 

2. Визначити обсяг пам'яті при механічному і логічному запам'ятовуванні. Пропонується наступний перелік слів для логічного запам'ятовування: сон, зарядка, умивання, сніданок, дорога, школа, дзвоник, урок, двійка, зміна.

Перелік слів для механічного запам'ятовування: квартира, ялинка, зірка, вітрило, гас, бомба, слон, кут, вода, шлейф.

Дослідник голосно зачитує випробуваному ряд слів з логічного ряду. Через 1 хв випробуваний записує названі слова. Аналогічно, через 3-4 хв. випробуваному зачитується ряд слів з механічного ряду.

Порівнюють результати відтворення першого і другого переліку слів.

3. Виявлення обсягу короткочасної пам'яті. Протягом 1 хв прочитайте запропонований тест, потім відкладете і закрийте його. Протягом 5 хв. запишете в будь-якому порядку всі слова, що вам удалося запам'ятати. Перевірте кількість слів, які були запам’ятовано, і за кожне слово нарахуєте собі по 1 балові. За числом балів визначите, до якої категорії відноситься обсяг вашої пам'яті.

Слова для тесту: сіно, літак, потяг, картина, місяць, співак, різниця, трава, перевал, автомобіль, серце, бут, тротуар, фільм, аромат, гори, океан, нерухомість, календар, чоловік, жінка, абстракція, вертоліт.

 

Число балів Характеристики пам'яті
6 і менше обсяг пам'яті низький. Бажано регулярно вправлятися
7-12 обсяг пам'яті трохи нижче середнього
13-17 обсяг пам'яті гарний
18-21 обсяг пам'яті відмінний
22 і більше ваша пам'ять феноменальна

 

Питання для самопідготовки:

1. Як визначити обсяг пам’яті при механічному та логічному запам’ятовуванні?

2. Що таке короткочасна пам’ять?

 

 

Лабораторна робота № 13

 

ГЕНЕТИКА

 

Мета роботи: навчитися вирішувати генетичні задачі.

 

«Таблиця множення» генетики(скорочена) необхідна при вирішенні задач, де приводяться цифрові значення потомства, яке получають.

 

 

Співвідношення фенотипів в F1 Генотипи батьків
3 : 1 Аа х Аа
1 : 1 Аа х аа
2 : 1 Аа х Аа (плейотропія)
1 : 2 : 1 Аа х Аа (неповне домінування)
9 : 3 : 3 : 1 АаВb х АаВb
13 : 3 АаВb х АаВb (домінантний епістаз)
9 : 7 АаВb х АаВb (рецесивний епістаз)

 

Принципи рішення генетичних задач

1. Визначити тип задачі. Саме на даному ключовому моменті виникають труднощі, тому що якщо, наприклад, один з ознак зчеплений зі статтю, а його позначають як аутосомний, вже правильного рішення задачі свідомо не буде.

2. Зробити позначення генів і їх алелей, особливо при рішенні задач на полігібридне схрещування, тому що дуже легко заплутатися, де яка ознака. Необхідно вказати, що краще для позначення генів не застосовувати букви, написання заголовних і малих літер яких схоже (типу С, Р и т.п.), краще використовувати добре помітні букви (типу А, В, D і ін.), тому що якщо букви написані не зовсім акуратно, можна легко помилитися в тім, яка написана буква - велика або мала. Якщо в задачі не зазначений прямо тип спадкування ознаки, виходить, це необхідно визначити, виходячи з логіки самої задачі.

3. Записати відомі генотипи Р и F, використовуючи генотипичний радикал. Цей радикал застосовується для позначення домінантного фенотипу і пишеться так: А (варіанти: А_ або А...); при такому написанні відразу стає ясно, що один алель домінантний, а от другий може бути і домінантним, і рецесивним, тому що домінантний фенотип може визначатися і гомозиготою, і гетерозиготою. Саме велика частина генетичних задач і спрямована, по суті, на "реалізацію" цього радикалу, тобто щоб вирішити задачу, необхідно, насамперед , довідатися, який генотип (АА або Аа) визначає даний домінантний фенотип. На жаль, дуже часто студенти, позначаючи генотип особин з домінантною ознакою, відразу ж пишуть АА.

4. Якщо приведені які-небудь цифри, знайти їх приблизне співвідношення. Воно може бути, природно, 3:1, або 1:1, або 9:3:3:1 і т.п. Співвідношення буде приблизним, тому що закони генетики носять випадковий (або імовірнісний, або статистичний) характер, тобто співвідношення типу 3:1 є теоретичним, на практиці можна тільки в тому або іншому ступені наблизитися до цього співвідношення, причому чим більше особин досліджується, тим більше дослідне співвідношення буде наближатися до теоретичного. Виходячи з принципу випадковості генетичних законів, не можна у випадку з родиною, у якій, скажемо, у 4 дітей розщеплення якоїсь ознаки 1:1, бути упевненим, що генотипи цих батьків (згідно "Таблиці множення" генетики) будуть Аа й аа, тому що F1 у кількості 4 дітей недостатній для одержання достовірного результату. Якщо ж у родині 9-10 дітей, то вважається, що для схрещування людини цієї кількості досить для визначених висновків. Якщо мова йде про дрозофілу або горох, то цифри, необхідні для отримання достовірних результатів, будуть більш високими.

5. Знайти відсутні генотипи батьків, тобто "реалізувати", знайти генетичні радикали А-. Це можна зробити або використовуючи "Таблицю множення" генетики (наприклад, якщо в F1 вийшло приблизне співвідношення 3:1, то батьки будуть тільки гетерозиготами), або виходячи з генотипів потомства або, навпаки, предків. Наприклад, якщо обоє батьків з домінантною ознакою, тобто генотипи їх обох А-, а син має рецесивну ознаку (тобто а), то, відповідно генетичній логіці, обоє батьків будуть гетерозиготами Аа, тому що один з рецесивних алелей син повинен одержати від батька, інший - від матері, тому аа сина "розкидаємо" на А-батьків. Інший розповсюджений варіант у чистому виді виглядає так: чоловік з домінантною ознакою (тобто А-), а його мати - з рецесивною (тобто аа), звідси, знову ж відповідно генетичній логіці, ясно, що цей чоловік буде гетерозиготою Аа, тому що мати може йому передати тільки рецесивний алель. Можуть бути, звичайно, і більш складні випадки. Укажемо тільки, що звичайно в генетичних задачах прийнято вважати, що якщо в тексті задачі не згадають яку-небудь ознаку індивіда, то за замовчуванням його вважають за цією ознакою фенотипічно нормальним.

6. Вирішити задачу, використовуючи закони Менделя і решітку Пеннета. Більшість задач містить питання про перебування імовірності народження якогось фенотипу в даній родині і т.п., тому необхідно побудувати решітку Пеннета, вибрати потрібні фенотипи і знайти цю імовірність; вийде відповідь типу: 1/16 або 3/32 і т.д. (можна ці цифри переводити у відсотки, наприклад, 1/16 = 6,25 %, а можна і не переводити). Хочеться підкреслити, що в генетичних задачах завжди запитується імовірність народження тих або інших дітей (знову ж у силу випадкового характеру генетичних законів).

 

Задача 1

При схрещуванні томатів у першому поколінні було отримано 55 рослин з червоними і 19 рослин з жовтими плодами. Скільки серед них гетерогизот?

Задача 2

Блакитний колір очей у людини є рецесивною ознакою. Один з батьків має карі очі, інший - блакитні, їх дитина має блакитні очі. Яка імовірність народження в цій родині наступної блакитноокої дитини?

Задача 3

При схрещуванні напівтемних морських свинок у F1 було отримано 15 напівтемних, 8 темних і 7 білих тварин. Яка імовірність народження білих морських свинок, якщо схрестити між собою напівтемних особин з F1?

Задача 4

При схрещуванні кохінурових норок у F1 було отримано 36 темних тварин (що склало приблизно 25% усього F1); приблизно стільки ж було отримано і темних норок. Скільки в F1 було кохінурових норок? Яке потомство можна очікувати від схрещування білих і кохінурових норок?

Задача 5

У людини уміння переважно володіти правою рукою домінує, а блакитноокість є рецесивною ознакою. Кароокий правша одружився на блакитноокій правші, мати якої була лівшею. У родині народився блакитноокий лівша. Яка імовірність народження в цих батьків дітей-лівш із карими очима?

Задача 6

Акаталазія - рецесивна ознака, але в гетерозигот відзначається лише легка форма хвороби. Резус-фактор (Rh+) - домінантна ознака. Чоловік і дружина - Rh+, але мати дружини хворіла акаталазією. У них народилася дитина Rh-. У чоловіка від першого шлюбу є син, хворий акаталазією. Яка імовірність народження в цій родині дігетерозигот, а також нормальних дітей з Rh+?

 

Питання для самопідготовки:

1. На які закони спирається генетика?

2. Що таке генотип?

3. Що таке рецесивні та домінантні ознаки?

 

 

Лабораторна робота № 14

 

ЕВОЛЮЦІЯ

 

Мета роботи:вивчити еволюційний процес на прикладі рослин.

 

Еволюція організмів тісно пов'язана з заселенням ними суші, що є передумовою до подальшого ускладнення їх організації і виникненню відповідних пристосувань. Для рослинних організмів істотним пристосуванням є перехід на сушу, зміни процесу розмноження, оскільки при половому розмноженні для переносу чоловічих кліток до жіночих необхідна вода (рідина), як середовище існування.

 

Прилади, посуд, реактиви

Водорість осциляторія (Oscillatoria), одноклітинні водорості пінулярія (Pinnularia sp.) та навікула (Navicula sp.), одноклітинна водорість хламідомонада (Chlamydomonas), одноклітинна водорість хлорела (Chlorella vulgaris), заросток папоротника (Aspidium filix mas), вітальні матеріали, покривні и предметні скельця, лупа, мікроскоп, велике і мале збільшення.

 

 

Порядок виконання роботи

Осцилляторія - характерний мешканець забруднених вод - є одним з показових організмів для так званих α-мезосапробних водойм, тобто водойм у початковій стадії самоочищення.

Осцилляторія (рис. 6) являє собою надзвичайно тонкі, видимі в ізольованому стані лише в мікроскоп, нитки зеленого із синюватим відтінком кольору. У стоячих і слабко проточних водах завдяки великому скупченню вони утворюють цілі грудочки. Якщо розглядати під мікроскопом живу нитку водорості, можна спостерігати, як її тонкі загострені кінці роблять повільні коливальні рухи, відхиляючись то вправо, те вліво. Зверніть увагу на будову оскільки в синьо-зелених водоростей каріоплазма морфологічно ще не віддифференційована і розташовується дифузно в центральній частині протоплазми.

 

 

Рисунок 6 ‑ Oscillatoria

 

Замалюйте нитку осцилляторії, відзначте особливості будови цієї водорості як представника типу синьо-зелених, укажіть її медичне (санітарне) значення.

У краплі води з прісноводних водойм зустрічаються різні діатомові водорості. Іноді вдається бачити їх пересування субстратом. Досить часто з діатомей можна бачити піннулярію і навікулу.

Піннулярія (рис. 7). Розміри водорості коливаються. У залежності від того, як вона лежить (повернена до спостерігача паском або створкою), вид водорості під мікроскопом буде різним. Якщо вона звернена паском, видний один із хроматофорів (другий при даному положенні водорості знаходиться на іншій стороні, тобто над ним або під ним).

Хроматофор, що має форму пластинки, розташований у цитоплазмі, що займає пристіночне положення. Якщо водорість звернена до спостерігача створкою, то на великому об'єкті (при затемненому полі зору) видні два стрічкоподібні утворення, що йдуть по боках водорості - два хроматофори і між ними подовжня щілина - вакуоль. Добре помітна покресленність - скульптура країв створок. Іноді на середній лінії можна бачити три прозорі пухирці: один посередині, де водорість злегка розширена, два - на полюсах. Це - стовщення на внутрішній стороні панцира. Навікула (рис. 8) має подібну з піннулярією будову, але відрізняється від неї за формою. Кінці навікули загострені і мають гудзикоподібне стовщення.

Замалюйте навікулу або піннулярію, знайшовши для цього більш великий екземпляр. Укажіть, якою стороною звернена до вас розглянута водорість.

 

Рисунок 7 ‑ Pinnularia sp. Рисунок 8 ‑ Navicula sp.

 

Хламідомонада (рис. 9) - частий мешканець прісних калюж; останні при рясному вмісті цих водоростей здобувають зелений колір. Хламідомонада має грушоподібну форму з відтягнутим злегка переднім кінцем. На препараті це не завжди добре помітно, оскільки водорості можуть лежати в різних положеннях. Хлоропласт чашоподібний. Іноді можна бачити вічко і два джгутики. Вакуолі, ядро і піреноїд звичайно на живому об'єкті не помітні. Прозорий пухирець у тілі водорості, прийнятий за ядро або вакуоль, є ділянкою вільної цитоплазми, що просвічує через стінки чашоподібного хлоропласта.

Рисунок 9 ‑ Chlamydomonas

 

Представники цього класу зелених водоростей, особливо хлорела звичайна (Chlorella vulgaris), є також досить частими мешканцями прісних водойм, калюж. Їх можна зустріти і на корі дерев. Знайомство з хлорелою представляє особливий інтерес, оскільки ця невибаглива водорість, яка інтенсивно розмножується, має здатність синтезувати високоякісні органічні живильні речовини. Крім того, маються вказівки в літературі, що ця водорість виділяє антибіотики, що сильно діють на ряд патогенних мікроорганізмів.

Клітини хлорели менші, ніж клітини хламідомонади, тому їх краще розглядати з окуляром 15х або з імерсійним об'єктивом. Вони мають кулясту форму і тонку оболонку. Хроматофор чашоподібний, містить хлорофіл. Ядро, що залягає в протопласті, і єдиний піреноїд, розташований у хлоропласті, звичайно в силу незначних розмірів клітини не видні. Просвічує лише ділянка цитоплазми, що міститься у порожнині чашоподібного хроматофора, що створює враження тонкої щілини, що проходить по діаметру клітини.

Замалюйте водорість, відзначте її морфологічні і біологічні особливості.

Заросток папороті поміщають у краплю води на предметне скло. Розглядаючи препарат при малому збільшенні мікроскопа або в лупу, побачимо заросток характерної серцеподібної форми і тонкі, що відходять від нього ближче до його більш вузького кінця ризоїди (рис. 10).

Замалюйте заросток з ризоїдами. Відзначте його розміри.

Щоб бачити органи статевого розмноження папороті, треба покласти заросток тильною стороною, тобто стороною, зверненою до субстрату, убік покривного скла.

 

Рисунок 10 ‑ Заросток папороті

1 – архегонії, 2 – антеридії, 3 - ризоїди

 

Архегонії розташовуються ближче до серцеподібної виїмки заростку, вони мають коричневе фарбування і не завжди чітко видні, тому що їх черевце залягає в товщі пластинки.

Антеридії розташовані між тонкими ризоїдами, які відходять від заростку. Вони менших розмірів, чим архегонії, зеленуватого кольору, округлої форми. Зверніть увагу на добре виражені клітини заростку, заповнені хлоропластами.

Розглянувши представників типу мохоподібних і типу папоротеподібних, зробіть висновок, яке співвідношення гаметофіту і спорофіту в мохоподібних і в папоротеподібних, що відбувається з гаметофитом у процесі еволюції рослин; що зв'язує мохи і папороті з водою, як із навколишнім середовищем.

Еволюція процесу розмноження при переході спорових рослин до насінного виразилася в першу чергу в появі різноспоровості, що забезпечило зустріч чоловічої статевої клітини з жіночою шляхом переносу мікроспори до макроспори. Відбулася майже повна редукція гаметофіту.

На рис. 11 представлена квітка з її елементами, що приймають участь у розмноженні рослини.

Рисунок 11 ‑ Схема будови квітки (а), поздовжній розріз зав'язі (б) та діаграма квітки (в): 1 - приймочка; 2 - стовпчик; 3 - маточка; 4 - зав'язь; 5 - квітколоже; 6 - квітконіжка; 7 - чашолисток; 8 - пелюстка; (7, 8 - оцвітина); 9 - пиляк; 10 - тичинкова нитка; 11 - тичинка; 12 - пилкова трубка; 13 - халаза; 14 - зародковий мішок; 15 - порожнина зав'язі (гніздо); 16 - стінка зав'язі; 17 - сім'яніжка; 18 - нектарник; 19 - мікропіле (пилковхід); 20 - інтегументи; 21 - яйцеклітині; 22 - вторинне ядро; 23 - нуцелус; 24 - насіннєвий зачаток; 25 - стебло; 26 - приквітки; 27 - покривний листок

Змалюйте схему і вкажіть, які з цих елементів (тичинки з пильовиками, пилкові зерна, пилкова трубочка, в яку проростає пилкове зерно, що потрапило на рильце маточки, одне з генеративних ядер пилкової трубочки, сем’япочка, клітина сем’япочки, що проростає в зародковий мішок з яйцеклітиною, що розвивається в ньому,) відповідають елементам спорофіта, тобто мікроспорангієві зі мікроспорами і макроспорангієві з макроспорами, які гаметофіту чоловічому і гаметофіту жіночому.

 

Питання для самопідготовки:

1. Назвіть представників класу синьо-зелених водоростей?

2. Назвіть органи статевого розмноження папороті.

3. Які основні органи розмноження у квіткових рослин?

 

 


Лабораторна робота № 15

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных