Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
(2 год.)

Після вивчення теми курсанти повинні знати:

а) дати:

· життя Богдана Хмельницького (роки);

· обрання гетьманом Богдана Хмельницького;

· битви під Жовтими Водами, Корсунем, Берестечком, М. Батіг (роки);

· облога козацькими військами Львова, Збаража, Жванця (роки);

· укладення Зборівського та Білоцерківської угод з Річчю Посполитою (рік);

· підписання «Березневих статей» (рік);

· проведення Переяславської ради (рік);

· укладення Віленської угоди (рік).

б) назви:

· держав, що були союзниками козаків під час Визвольної війни;

· місцевостей, де відбулися найбільші та найважливіші битви Визвольної війни;

· міст де були укладені угоди між гетьманом представником влади Речі Посполитої, кримським ханством, Московії, Молдови, Швеції;

· місто, що стало столицею держави Війська Запорозького.

в) імена та прізвища:

· соратників Богдана Хмельницького;

· королів Речі Посполитої та її полководців, проти яких вів боротьбу Богдан Хмельницький;

· царя Московії, під «високу руку» якого перейшов Богдан Хмельницький з усім Військом Запорозьким.

г) біографічні дані та основний зміст політичної й військової діяльності Богдана Хмельницького;

д) основний зміст (найважливіші норми):

· Зборівської та Білоцерковської угод;

· Березневих статей;

· Віленської угоди між Річчю Посполитою і Московським царством.

е) зміст понять і термінів:

· колонізація, рушійні сили, реєстр, козак, гетьман;

· Національно-визвольна війна, державний суверенітет, Військо Запорозьке, автономія, республіка;

· держава, адміністравно-територіальний устрій, універсал, військово-політичний союз, генеральна старшина.

Після вивчення теми курсанти повинні вміти:

а) розповідати про:

· цілі різних верст населення України, що брали участь у Визвольній війні;

· перебіг Визвольної війни 1648–1657рр.;

· битви під Жовтими Водами, Берестечком;

· адміністративно-територіальний поділ держави Війська Запорозького, устрій та державну символіку.

б) встановити основні передумови Визвольної війни;

в) обґрунтувати твердження про незалежність української держави в часи Богдана

Хмельницького.

г) визначити форму держави Богдана Хмельницького, порівняти устрій Запорозької

Січі й української держави.

д) укласти політичний портрет «Богдана Хмельницького»

Питання для обговорення:

1. Причини, мета, характер та етапи Визвольної війни.

2. Утворення Української козацької держави та входження її до складу Московського царства.

3. Б. Хмельницький як державний діяч, полководець та дипломат.

 

У підготовці такої складної та багаторівневої за змістовним навантаженням теми як Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького необхідно приділити у першу чергу увагу хронологічній структуризації, виявленню передумов, причин та рушійних сил, постановки мети та завдань боротьби, що зумовили революційні зміни в українському суспільстві середини ХVII ст.

Зі з’ясуванням вказаних особливостей стане можливим формулювання алгоритму "характеру війни – від народного козацько-селянського повстання, через визвольну війну до національно-визвольної революції". У визначенні характеру визвольної боротьби постає її завдання та формулювання періодизації основних її подій.

У другому питанні необхідно з’ясувати наявні ознаки державності в період Гетьманщини, до яких відносять:

1) органи державної влади (Генеральна рада, Старшинська рада, Гетьман);

2) адміністративно-територіальний устрій;

3) створення української армії;

4) власна фінансова система;

5) судочинство;

6) незалежна зовнішня політика;

7) державні символи;

8) соціально-економічне життя.

Виокремивши наявність таких державних ознак можна стверджувати, що в період Гетьманщини була утворена повноцінна державна одиниця з назвою Українська Держава Війська Запорізького.

Необхідно також змалювати карту геополітичних взаємин Української козацької держави, розкрити плани та бажання сусідніх держав послабити її та обмежити у правах. Зокрема внаслідок Українсько-московської міждержавної угоди 18 січня 1654 р. та підписання Березневих статей 1654 р.

У розгляді третього питання, враховуючи особистісні людські якості Б. Хмельницького, як полководця, дипломата та державного діяча, необхідно визначити його роль в історичних подіях Визвольної війни українського народу середини ХVII ст. Підготовку історичного портрету необхідно здійснювати за допомогою методологічного принципу "роль та значення особистості в історії".

 

Додаткові завдання для самостійної роботи і самоперевірки.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных