Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


МК кезеңінің жұмысшы жобасы
Жобалаудың бұл бөлімінің негізгі мазмұны өндірістік ғимараттың қаңқасының көтергіш элементтерін және оның түйіндерін есептер негізінде сәйкес түйіндесуін конструктивті құрастырудан тұрады. Ол конструкцияларды есептеуден басталып, сызбаларды құрастырумен аяқталады. Алдын ала жасалған конструктивті құрастыру есепті схеманы түсіндіруге және есептеп шығаруға көмектеседі. Қабылданған конструктивті шешімдерді түпкілікті нақтылау.

Кез келген көтергіш конструкцияға немесе ғимараттың бүкіл қаңқасына статикалық және конструктивті есеп жүргізіледі. Статикалық есептің міндеті – теоретиклық және құрылыс механикасы әдісімен конструкция элементтеріндегі және қаңқадағы оған әсер ететін жүктемелер мен әсерлерден түсетін ішкі күштерді анықтау.

Статикалық есепті жүргізгендегі негізгі сұрақ жүктеме астындағы олардың нағыз жұмысын көрсететін үймереттер мен конструкциялардың есепті схемасын дұрыс таңдау болып табылады.

Конструктивті есептің міндеті элементтер қимасын, конструкциялауды таңдау және олардың көтергіш қасиеттерін тексеру. Мұндай есеп СНиП П-23-81, «Болат конструкциялар. Жобалау нормаларына» сәйкес орындалады. Есептеу кезінде келесідей кезекті ұстану ұсынылады:

1. статикалық есеп – есепті схема, оның міндеті, жүктемелер жиынтығы, ішкі күштік әсерлерді анықтау (М, N, Q).

2. конструкциялық есеп – қималарды таңдау, беріктік пен қаттылықты тексеру.

Курстық жобада кранасты арқалық (монорельсті жолдар, сырғауыл), көлденең рама (беларқа, рама, колонна).

Конструктивті есептің міндеті элементтер қимасын, конструкциялауды таңдау және олардың көтергіш қасиеттерін тексеру. Мұндай есеп СНиП П-23-81, «Болат конструкциялар. Жобалау нормаларына» сәйкес орындалады. Есептеу кезінде келесідей кезекті ұстану ұсынылады:

3. статикалық есеп – есепті схема, оның міндеті, жүктемелер жиынтығы, ішкі күштік әсерлерді анықтау (М, N, Q).

4. конструкциялық есеп – қималарды таңдау, беріктік пен қаттылықты тексеру.

Курстық жобада кранасты арқалық (монорельсті жолдар, сырғауыл), көлденең рама (беларқа, рама, колонна).

 

4-сурет. Қаңқа көлденең рамасының есебінің ерекшелігіне.

 

Есепті схемада түйіндесу түрінен басқа барлық элементтердің ұзындықтары және олардың бөлек участоутарының бөлектенетін қималарымен және инерция моментінің көлденең рама элементтерімен және оның бөлек участоктарының қатынасы орнатылуы керек. Бір аралықты көлденең рама үшін JB:JH:JP=1:(6ч8):(25ч40) қабылдаған дұрыс. Ішкі және сыртқы колонналардың бірдей аралықтағы жағдайындағы екі аралықты рама үшін (5-сурет) ([1]285б.12.3-сурет).

 

5-сурет. Көпаралықты раманың есептік схемасы.

 

J1/ J2= J4/ J3=J6/J5=10ч30; J4/J1=J4/J6=1,5ч3,0

Ішуі колонналар адымы кезінде, сыртқыларға қарағанда екі есе көп J1/ J4= J6/ J4=2,5ч7,0

Есепті схемада колоннаның геометриялық осі ретінде ауырлық центрі сызықтарының қимасын

қабылдайды. Беларқаның геометриялық осін ферманың төменгі белдеуінің осімен қосады, ал тұтас ригельде (арқалықта) оның биіктігінің ортасымен.

Қадамды колонналарды жоғарғы және төменгі бөліктердің осьтері е=yH-0,5bb=0,5(bH-bb) өлшемдеріне қосылған (6-сурет) ([1]284б.12.2-сурет).

Осыны ескере отырып, көлденең раманы беларқаға орналасқан жүктемелермен жүктеу схемасы колонна қимасының моменті итарқалы форманың Аф тірек реакциясының шығармасына тең е өлшеміне өзгереді (7-суретті қараңыз) ([1]286б.12.5-сурет).

 

6-сурет. Бір аралықты раманың схемасы: а – конструктивтік; б – есептік.

7-сурет. Тұрақты жүктемеге есептегендегі рамалардың есептік схемалары.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных