Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Көлденең раманың статикалық есебінің ерекшеліктері
Көлденең раманың статикалық есебі есептегіш құралдарды қолдануынсыз немесе ЭЕМ-нің көмегінсіз орындалуы мүмкін.

Бірінші жағдайда есеп құрылыс механикасы ережелерімен орындалады – күш немесе орын ауыстыру әдісімен, көлденең раманың жүктелуінің әр схемасына бөлек (яғни бөлек жүктемелдерге) канондық теңдеу жүйесін шешу жолымен.

Жұмысты жеңілдету үшін арнайы кестелерді қолдануға болады [1] 296-298б.; [10] 453-503б..

ЭЕМ қолданған жағдайда студенттердің есепті шығаруы жеңілденеді және тек қана арнайы бланкқа (қосымшаны қараңыз) жазылатын бастапқы мәндерді ЭЕМ үшін дайындау қалады.Бастапқы мәліметтер үтірден кейінгі барлық цифрлер нақтылы дәлдікпен жазылады. Бүтін мәнді цифрлы сандар үштен аспауы керек.

Студенттердің қолы қойылған және консультантпен қол қойылып тексерілген бастапқы мәліметтер бланктары жоба жетекшісіне тапсырылады. Олардың әрі қарайғы шифровкасы мен есептелуі орталығына жіберілуі студенттердің қатысуынсыз орындалады.

Егер курстық жоба өтпелі (бір пәннен екінші пәнге өтетін) болса, онда өндірістік ғимараттың көлденең рамасының статикалық есебінің шешімі құрылыс механикасы кафедрасымен құрылыс конструкциялары кафедрасының жоба жетекшісімен келісіледі.

4.3.1. Рама элементтеріндегі есептік күштерді анықтау

(ЭЕМ-де есептеу ұсынысымен)

Көлденең раманың әр түрлі жүктелуіне сәйкес алынған М, N және Q күштерінің мәндері жүктемелер сәйкестігінің негізгі екі түріне арналған есептік комбинациялардан тұратын колонналардың барлық ұқсас қималарына арналған күштердің тоғыспалы кестесін (4.6. кесте) құрайды: nc=1.0 және nc=0.9 cm сәйкестік коэффициенттерімен [1] 12.6 кесте.

Раманың бөлек жүктемелерге арналған статикалық есебінің нәтижесін ЭЕМ форма бойынша (4.6 кестесін қараңыз) шығарып береді, онда 8 колонна қималарына арналған күштер көрсетілген.

Парақты және машина уақытын үнемдеу үшін көлденең раманың есебін және нәтижелерді шығару тек қана 1-ші, 3-ші, 4-ші және 5-ші жүктелу схемаларына ғана жүргізіледі.

Раманың симметриялығын қолдана отырып, жүктелудің барлық 8 және 9 схемаларынан алынған есеп нәтижесін тоғыспалы таблицаға жазамыз. Мұнда 1 және 2, 1 және 2* схемаларының айналы симметриялы болуына сәйкес қар жүктемесінен болған күш 1 схемасының сәйкес күштерінің есептік жүктеменің мәндерінің қатынасына pcnp/qnp – 2-схема үшін және рсн1/qn 2*-схема үшін көбейту жлымен алынады. 4.6-кестесінен M, N, Q тіректері 3 және 3*, 4 және 4*, 5 және 5*,

5схемасы 3 және 3* схемалары үшін екені көрініп тұр. 4.6-кестесі негізінде 4.7-кесте құрылады жүктемелер әсерлерінің бірге сәйкес келуінен қимадағы есептік (ішкі) күштердің жағымсыз (нақты мүмкін болатын) комбинациялары.

Осыған байланысты 2 және 2*, 3 және 3*, 4 және 4*, 5 және 5* схемаларынан алынған күштер бір уақытта (бір комбинацияда) есептеліне алмайды. Крандық жүктемелер (3және 4, 3* және 4* схемалар) бірі жүктеме болып қабылданады.

4 және 4* схемалар 3 немесе 3* схемаларынсыз есептелінбейді (Т күші бар болса, Дмакс әсері болуы керек).

Көптеген мүмкін нұсқаулардан әдетте күштің төрт комбинациясы колонна қимасын таңдауға тиімсіз болады.

1) +Ммакс и Nсоотв; 2) -Ммакс и Nсоотв;

3) +Nмакс и +Nсоотв; 4) Nмакс и -Nсоотв

Есептік күштің комбинациядағы мәне негізгі жүктемелер сәйкестігінің екі түріне байланысты орындалады [4]:

1. тұрақты, уақытша ұзартылған және берілген комбинцияға ең тиімсіздерінің бірі қысқа мерзімді, төмендетілуінсіз қабылданған (nc=1.0 сәйкестік коэффициентімен)

 

2.тұрақты, уақытша ұзартылған және екі (немесе одан да көп) тиімсіз қысқамерзімді жүктем nc=0,9 сәйкестік коэффициентімен қабылданатын (тұрақтыдан басқа). елер,

Бір қысқамерзімді жүктеме қабылданады:

- қар жүктемесі;

- крандық жүктеме; (горизонтальдімен вертикальды жүктеме).

- жел жүктемесі.

Тиімсіз күш комбинациясын колонна қимасын таңдау және тексеруді рама түйіндерінің және анкерлі болттардың есебін анықтайтын күштің үлкен мәні бойынша (кестеде асты сызылады) анықтайды.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных