Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


МКБ кезеңіндегі жұмысшы жоба.
Бұл этапта студент негізі конструкциялардың бірінің жөнелтілетін элементінің жұмысшы сызбасын орындайды – ферманың немесе колоннаның (жоба жетекшісінің көрсетуімен).

Жөнелтілетін элементтің жұмысшы сызбасы элементтің заводта дайындалуына керек барлық қажетті мәліметтерді қамту керек.

Жұмысшы сызбасына кіргізеді:

- негізгі проекциясы жұмысшы жағдайға сәйкес келетіндей, жөнелтілетін элементтің қажетті проекциялар мен тіліктердегі бейнесін;

- геометриялық схемасын (тек қана торкөзді конструкциялар үшін);

- жөнелтілетін элементтің ең қиын бөлшектерінің бейнесін;

- жөнелтілетін элементке металл спецификациясын, жөнелтілетін элементтердің заводтық пісірілген шовтардың кестесі және ескертулер.

Жөнелтілетін элементтің сызбасының масштабы 1:10 – 1:20. Торкөзді жөнелтілетін элементтің сызбасының нақтылығы мен анықтылығын жоғарлату үшін торға (осьтер аралығында) 1:20 және 1:50, қимаға 1:10 – 1:20 әртүрлі масштаб қолдану ұсынылады.

Ферманың торкөзді элементтерінің геометриялық схемасын бөлек произвольный масштабта орындайды (мүмкіндігінше М 1:400). Схема сызықтарының үстіне 1мм дейінгі нақтылықпен шығарылған стреженьдердің геометриялық ұзындықтарын (түйіндер центрінің аралығында) қойып шығады.

Ферманың геометриялық схемасының жартысын әдетте геометриялық ұзындықты есептік күштердің схемасымен үйлестіреді, мұнда стержень астына оның геометриялық ұзындығын жазады, ал стержень астына есептік күштерді, белгілерін көрсете отырып.

Жөнелтілетін элементтің жұмысшы детальдау сызбасына ескертулерге элементті дайындауға жалпы көрсетілімдерді, мысалға болат маркаларын және оларға қосымша міндеттемелерді; пісіру әдістері жайлы және электродтардың түріне байланысты бұйрықтар; берілген сызбада ең жиі қоланылатын бқрыштық жіктердің катетінің өлшемдері, тесіктер, тіліктер диаметрі және т.б. орналастырылады.

Жөнелтілетін элементтің жұмысшы сызбасын орындаудағы, металл спецификациясын, жөнелтілетін элементтердің, заводтық жіктердің кестесін толтырудағы бұйрықтар және шартты белгілер ГОСТқа, ЕСКДға ((конструкторлы документацияның бірыңғай жүйесі) (единая система конструкторской документации)) сәйкес орындалуы қажет (3 қосымшаны қараңыз).

Дебиет

1.Металлические конструкции (под общей редакцией профессора Е.И.Беленя, 6-е издание. М., Строиздат, 1985г.)

2.Металлические констркции (под общей редакцией профессора Е.И.Беленя, 5-е издание. М.,Стройиздат, 1976г.)

3.СниП П-23-81. Стальные конструкции. М, 1982г.

4.СниП 2,01,07-85 Нагрузки и воздействия. М, 1986г.

5.Справочник конструктора. Металлические конструкции (под общей редакцией Н.П.Мельникова), М.,Стойиздат, 1980г.

6.Справочник сельского строителя, том II. (под ред.А.И.Мартемьянова), М., Стройиздат, 1975г.

7.Муханов К.К. Металлические конструкции, 3-е издание. М., Стройиздат, 1978г.

8.СН 223 62. Основные положения по унификации объемнопланировоым и конструктивных решений промышленных зданий.

9.Г.М.Ижевская. Строительные конструкции производственных сельскохозяйственных зданий. М., Высшая школа, 1978г.

10.Справочник проектировщика. Расчетно-теоретическая часть (под ред. А.А.Уманского). М., Стройиздат, 1960г.

11.Лихтарников Я.М.. Расчет стальных конструкций. Будивильник, 1984г.

12. Мандриков А.П.. Примеры расчета металлических конструкций. – М., Стройиздат.

Мазмұны

1. Жобалаудың мақсаты мен міндеттері

1.1.Курстық жобаның мазмұны

1.2.Курстық жоба жұмысының жоспары

2. Жобалау көлемінің қысқаша түсініктемесі

3. Курстық жобаның және есепті түсініктеменің орындалу әдістемесі

3.1.Өндірістік ғимараттың болат қаңқасын құрастыру

3.2.Байланыс жүйесін құрастыру

3.3.Графикалық бөлімнің орындалуы

4.МК кезеңінің жұмысшы жобасы

4.1.Көлденең раманың статикалық есебі

4.1.1.Есептік схеманы таңдау

4.2. Көлденең рамаға жүктемелерді жинау

4.3.Көлденең раманың статикалық есебінің ерекшеліктері

4.3.1.Рама элементтеріндегі есептік күштерді анықтау

4.4.Колонна есебі және конструкциялау

4.4.1. Қималар компоновкасы

4.4.2.Есептік ұзындықтарды анықтау

4.4.3.Көлденең қиманың ауданын анықтау

4.4.4.Колонна базасын жобалау

4.5.Итарқалы ферманың есебі және конструкциялануы

4.5.1.Ферманың негізгі өлшемдерін анықтау.

4.5.2.Фермаға әсер ететін жүктемелерді анықтау

4.5.3.Тірек моменттері және рама кермесі

4.5.4.Ферма стерженьдерінің қимасын таңдау

4.5.5.Ферма түйіндерінің есебі

4.6.Кранасты арқалығын жобалау

5. МК и МКБ жобаларын орындау

6. Әдебиет

Мазмұны

Курстық жобаны (жұмысты) қорғаудағы ұсыныстар

Курстық жобаны (жұмысты) қорғау кезінде студентке келесідей міндеттемелер қойылады:

1. Жобалаған конструкциясын түсіндіру, олардың жұмысының мінездемесін білу.

2. Ғимараттың көлденең конструкциясына әсер ететін жүктемелердің барлық түрін көрсету, оның статикалық есебінің әдісін білу.

3. Байланыстар белгіленуін білу, оларға қабылданған схемаларды түсіндіре білу.

4. Жобаланған конструкцияларды дұрыс есептеу, негізгі есептік формулаларды білу.

Кранасты арқалығын есептеген кезде оны беріктікке, иілгіштікке тексеретін формулаларды және де басқа қандай тексерулер мен есептеулер жүргізу керектігін білу керек; тұтас қималы колонналар үшін – иілуші моменттің әсер ету жазықтығында, және оның әсер ету жазықтығынан тұрақтылыққа тексеретін формулалар; өтпелі колонналар үшін – колонналар шыбықтарының көлденең қималарын таңдау кезегі, және де оларды тұрақтылыққа тексеру; база тірек плитасының өлшемдерін анықтау кезегін түсіндіру керек; ферма үшін оның стерженьдеріндегі күштер мәні қалай анықталатынын және олардың жүктеме астындағы жұмыс мінезін, және де ферма элементтерінің көлденең қимасын тексеру және таңдау кезегі және оның түйіндерінің есебін білу керек.

Курстық жобаны (жұмысты) қорғаудағы ұсыныстар

Курстық жобаны (жұмысты) қорғау кезінде студентке келесідей міндеттемелер қойылады:

1. Жобалаған конструкциясын түсіндіру, олардың жұмысының мінездемесін білу.

2. Ғимараттың көлденең конструкциясына әсер ететін жүктемелердің барлық түрін көрсету, оның статикалық есебінің әдісін білу.

3. Байланыстар белгіленуін білу, оларға қабылданған схемаларды түсіндіре білу.

4. Жобаланған конструкцияларды дұрыс есептеу, негізгі есептік формулаларды білу.

Кранасты арқалығын есептеген кезде оны беріктікке, иілгіштікке тексеретін формулаларды және де басқа қандай тексерулер мен есептеулер жүргізу керектігін білу керек; тұтас қималы колонналар үшін – иілуші моменттің әсер ету жазықтығында, және оның әсер ету жазықтығынан тұрақтылыққа тексеретін формулалар; өтпелі колонналар үшін – колонналар шыбықтарының көлденең қималарын таңдау кезегі, және де оларды тұрақтылыққа тексеру; база тірек плитасының өлшемдерін анықтау кезегін түсіндіру керек; ферма үшін оның стерженьдеріндегі күштер мәні қалай анықталатынын және олардың жүктеме астындағы жұмыс мінезін, және де ферма элементтерінің көлденең қимасын тексеру және таңдау кезегі және оның түйіндерінің есебін білу керек.

А қатарындағы колонна қималарындағы күштер

1-5 схемалары бойынша бөлек жүктелулерден

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных