Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Здiк бақылау үшiн тест тапсырмалары
1. Изоморфизм деген не?

A) құбылыс,

B) зат,

C) минерал,

D) көрініс,

E) дәуір.

2. Химиялық құрамы бір, ішкі құрылымы өзгеше минералдарды қалай атайды?

A) изоморфты минералдар,

B) қатты ерітінділер,

C) қоспалар,

D) полиморфты минералдар,

E) эпитаксиялар.

3. Алмас пен графиттың басты айырмашылығы неде?

A) химиялық құрамында,

B) физикалық қасиеттерінде,

C) ішкі кристалдық құрылысында,

D) жаратылысында,

E) кристалдану ерекшелігінде.

4. Генезис деген ұгымның мағынасы қандай?

A) минералдың қасиеті,

B) минералдың құрамы,

C) минералдың аты,

D) минералдың жаратылысы,

E) минералдың сирек түрі.

5. Қай минералдың қаттылығы 2?

A) кварц,

B) апатит,

C) гипс,

D) тальк,

E) флюорит,

6. Қай минерал газдардың себебімен пайда болады?

A) галенит,

B) сфалерит,

C) күкірт,

D) магнетит,

E) гематит.

7. Қай минералдың химиялық құрамы жеке элементтен тұрады?

A) магнетит,

B) аурипигмент,

C) азурит,

D) алтын,

E) лимонит.

8. Таужыныстарындағы қуыстар керегелерінде жабыса өскен әдемі жақталған кристалдар тобы.

A) оолиттер,

B) друзалар,

C) сталактиттер,

D) сталагмиттер,

E) дендриттер,

9. Жымдастық деп минералдардың несін айтады?

A) ішкі құрылымын,

B) тең пішінділігін,

C) ұқсас құрылымдығын,

D) физикалық қасиеттерін,

E) минералдардың деформациялық қабілетін.

10. Домалақ және ішкі құрылысы тарамдалған-сәулелі, сәулесі шашыраған күн тәріздес кристалдар агрегатынан тұратын денелер:

A) тасшемендер,

B) тасберіштер,

C) жеодалар,

D) миндалиналар,

E) оолиттер.

11. Таужыныстардың ішіндегі дөңгелек немесе сопақтау келген қуыстарын, керегесінен ортасына қарай әр түске бояған минералдар қабаты және қуыс ортасы кристалдар друзасынан тұратын, ірілі-ұсақ денелер:

A) тасберіштер,

B) тасшемендер, жеодалар,

C) оолиттер,

D) сталактиттер,

E) желілер.

12. Табиғи химиялық қосындылардың (минералдардың) құрамын, кристалдық құрылымын, пайда болу жолдарын және тәжірибелік маңызын зерттейтын ғылым саласы:

A) химия,

B) минералогия,

C) геология,

D) физика,

E) геофизика,

13. Қай минералдың қаттылығы 1?

A) апатит,

B) кварц,

C) тальк,

D) алмас,

E) кальцит.

14. Оолиттер қай минералдық агрегатқа жатады?

A) біріккен кристалдар,

B) тасберіштер,

C) дендриттер,

D) сауыстанған минералдар,

E) топырақ тәріздес минералдар.

15. Сомтума элементтер класына қандай минерал жатады?

A) сфалерит,

B) халькопирит,

C) мыс,

D) пирит,

E) гематит.

16. Жер қабатында өтетін физикалық және химиялық процестер нәтижесінде пайда болатын табиғи химиялық қосындылар.

A) таужыныстары,

B) минералдар,

C) органикалық қосындылар,

D) бейорганикалық қосындылар,

E) кендер.

17. Минералдардың аса жетілген жымдастығын қандай белгілері арқылы анықтауға болады?

A) минерал өте оңай жеке пластиналарға айырылады,

B) түзу баспалдақты сынық,

C) қисық сынық,

D) ілгек тәрізді сынық,

E) қабыршық тәрізді сынық,

18. Жылтырлы бет құрайтын минералдардың жазықтық бойынша жарылу қабілетін қалай айтады?

A) жымдастық,

B) бөлектік,

C) тығыздық,

D) анизотроптық,

E) серпілділік,

19. Моос шкаласы бойынша қаттылығы 3, 5, 7, 9 болатын минералдарды атаңыз.

A) галенит, сфалерит, пирротин, халькопирит,

B) тальк, кальцит, флюорит, топаз,

C) кальцит, апатит, кварц, корунд,

D) кварц, топаз, корунд, алмаз,

E) барит, флюорит, анартас, берилл.

20. Қандай заттардың элементарлық бөлшектері кеңістікте қатал заңдылыкпен орналасқан?

A) сұйық кристалдардың,

B) кристалдық заттардың,

C) полимерлердің,

D) аморфтық заттардың,

E) органикалық заттардың.

21. Қаттылықтың Моос шкаласы бойынша 6 шамасымен анықталатын минерал, қандай басқа минералдармен тырналады?

A) алмаспен, кварцпен, топазбен, корундпен

B) флюоритпен, апатитпен, кальцитпен

C) талькпен, гипспен, флюоритпен

D) гипспен, кальцитпен, апатитпен, флюоритпен

E) мусковитпен, баритпен, апатитпен, доломитпен

22. Сулы ортада өлшемді жағдайда пайда болатын концентрлі немесе радиальды-сәулелі құрылымның өте ұсақ домалақ агрегат қалай аталады?

A) бүйрек тәрізді,

B) псевдоморфозалар,

C) дендриттер,

D) тасберіштер,

E) оолиттер.

23. Дендрит деген не?

A) минерал аты,

B) реакция түрі,

C) минералдың өсімдік тәрізді өсуі,

D) таужыныс аты,

E) физикалық қасиеті.

24. Әртүрлі минерал кристалдарының кезектесіп жабыса өсуін қалай дейді?

A) қосарланған кристалдар,

B) эпитаксия,

C) тасшемен,

D) тасберіш,

E) дендриттер.

25. Халькопирит, пирротин, пентландит минералдардың ішінен пиритті қалай ажыратуға болады?

A) қаттылығынан,

B) салмағынан,

C) морттылығынан,

D) жіктілігінен,

E) түсінен.

26. Сульфидтерге қай минерал жатады?

A) гематит,

B) кварц,

C) сфалерит,

D) кальцит,

E) гипс.

27. ZnS – қандай минерал?

A) галенит,

B) сфалерит,

C) куприт,

D) касситерит,

E) антимоніт.

28. Кристалдық заттардың құрылымын және физикалық қасиеттерінің сырттан әсер ететін факторлардың (мысалы температураның) өзгеруіне байланысты бір немесе бірнеше түрге ауысуы, қалай аталады?

A) изоморфизм,

B) полиморфизм,

C) типоморфизм,

D) типохимизм,

E) изотермизм.

29. Қаттылықтың Моос шкаласы бойынша 4 шамасымен анықталатын минерал басқа қандай минералдармен тырналады?

A) апатитпен, ортаклазбен, кварцпен, топазбен,

B) флюоритпен, кальцитпен, гипспен,

C) талькпен, кальцитпен, гипспен,

D) апатитпен, кальцитпен, гипспен,

E) гипспен, талькпен, кварцпен.

30. Антимонитті галениттен қалай ажыратуға болады?

A) жоғары тығыздылығымен,

B) өте ашық түсімен,

C) түйірлерінің ұзартылған пішінімен,

D) қара түсімен,

E) жоғары қаттылығымен.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных