Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Прочитайте наступний текст, проаналізуйте зміст понять «інформація», «теорія інформації», випишіть ознаки інформаційного суспільства.
Довгий час поняття „інформація” розуміли виключно як повідомлення, звістка, що може бути відправленою від будь-якої людини і звернена до будь-якої людини у будь-якій ситуації. Повідомленнями, звістками люди обмінюються під час спілкування, листування тощо.

На початку 20 століття у зв’язку із стрімким розвитком засобів передачі інформації (радіо, телефон, телеграф), урізноманітненням форм зв’язку, збільшення обсягів інформації виникла необхідність у вимірюванні кількості інформації. Далі, у другій половині минулого століття почала розвиватися особлива наука – теорія інформації. У контексті вказаної теорії виникли відповідні поняття – джерело інформації, передавач, лінія зв’язку, одержувач, джерело перешкоджань.

Прикметою сучасного суспільства стало масове розповсюдження електронних засобів масової інформації як у професійній діяльності, так і у побуті, у приватному житті людей. Першою ознакою інформаційного суспільства єіснування умовної схеми „людина - комп’ютер”. Це слід розуміти як усебічну комп’ютеризацію форм людської діяльності, виникнення нових форм труда, спілкування, відпочинку, зміни образу життя, зміни стереотипів мислення на основі масового використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.

Інформаційна технологія пов’язана з електронними засобами збереження і передачі інформації, зі створенням продукції, що зберігається за допомогою електронних носіїв (навчальні фільми, навчальні програми, електронні підручники, електронні бібліотеки, електронні бази численних установ, художня продукція на електронних носіях та багато іншого). Інформаційні технології дозволяють збільшити швидкість та обсяг інформації, що використовується населенням земної кулі. Саме збільшення швидкості розповсюдження інформації та створення вільного доступу до інформації за допомогою електронних засобів зв’язку, що постійно оновлюються, є ще одною ознакою інформаційного суспільства.

Сучасне інформаційне суспільство демонструє майже необмежені можливості щодо інформаційного забезпечення всіх форм суспільного та приватного життя людини. Важливою прикметою інформаційного суспільства є віртуальний світ, такий світ, що утворився за допомогою використання Інтернету, електронних засобів зв’язку майже у всіх сферах людського життя.

Зверніть увагу на таке:

У сучасній культурі віртуальний світ певною мірою конкурує з реальним. Віртуальний світ навіть відмічений певними перевагами у порівнянні з реальним. Наприклад: 1). перебування у віртуальному світі не обмежене у часі та просторі; 2). віртуальний світ надає людині можливість вільного пересування по численним чатам, форумам, сайтам і таким чином окрема людина реалізує власні уподобання, може обрати тему для спілкування за власним смаком тощо; 3). віртуальний світ більш позитивно налаштований стосовно людини. У віртуальному світі людина може обирати віртуальних співрозмовників за власним бажанням, користуватися вигаданими іменами, а отже - без застереження висловлювати свої думки, давати оцінки користуючись, так би мовити, „маскою”.

Сучасна людина має змогу вчитися, працювати, спілкуватися, користуватися послугами, розважатися та відпочивати, сплачувати рахунки, купувати товари, отримувати безліч інформації за допомогою Інтернету. Інтернет змінив традиційні уявлення щодо простору та часу, оскільки комп’ютерний зв’язок здійснюється у будь-яку мить, у так званому „реальному часі”. Комп’ютерний зв’язок подолав національні кордони держав та встановив наднаціональні стосунки між людьми. Тим не менш слід визнати, що швидкість поширення інформації, її вільне використання та вільний доступ до неї несуть не тільки позитивні цінності. Укажемо на дві обставини, що пов’язані з негативними наслідками загальної комп’ютеризації сучасного суспільства.

Перша із них полягає у тому, що надмірне використання сучасної інформаційної техніки у професійних або приватних цілях передбачає постійне перебування людини у віртуальному просторі. Вплив віртуального простору на особистість, на стан її фізичного та психічного здоров’я є дуже суперечливим. Поряд із певним позитивним впливом тривале перебування у віртуальному світі спричиняє не менш значущі негативні наслідки. Зокрема, „занурившись” у віртуальний світ, людина свідомо або позасвідомо втрачає зв’язок з реальністю, звужує або повністю скасовує стосунки з власним оточенням (з родиною, друзями тощо). Під впливом цінностей (або анти – цінностей) віртуального світу людина може стати байдужою до проблем реального світу або, у разі наслідування поведінки улюблених віртуальних героїв, виявляти немотивовану поведінку.

Друга обставина пов’язується з тим, що інформаційний простір у сучасному суспільстві стає ареною боротьби, суперництва у суспільно-політичній, фінансово-економічній, культурній галузях. У ході викладення матеріалу теми ми обговорювали деякі механізми культурного суперництва у інформаційному просторі. Доповнимо викладений матеріал такими міркуваннями. Боротьба між впливовими „дійовими особами” інформаційного простору переслідує мету здійснення якомога ширшого впливу на суспільну думку, на масову свідомість. Одним із простіших прийомів інформаційної боротьби є створення та тиражування власного позитивного образу на фоні негативних рис супротивника. За допомогою засобів масової інформації, шляхом активного пропонування певного інформаційного продукту, застосування PR - технологій формується позитивна або негативна суспільна думка стосовно актуальних проблем суспільного життя, підсилюються масове позитивне або негативне емоційне оцінювання, а отже - скеровується соціальна поведінка.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных