Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Список використаних джерел. 2. ДБН Д. 2.2. – 3 – 97 Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації для будівництва.
1. ДБН 360 – 92. Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

2. ДБН Д. 2.2. – 3 – 97 Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації для будівництва.

3. ДСТУ 4281–2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація

4. СНиП II Л.8 – 71 Предприятия общественного питания. Нормы проектирования.

5. СНиП 2.01.02 – 85 Противопожарные нормы.

6. СНиП 2.04.05 – 91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

7. СанПін 42–123–5777–91 Санітарні правила для підприємств громадського харчування

8. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р.

9. Про господарські товариства: Закон України від 10.02.1992.

10. Бедрій Я.І. Основи охорони праці – К., 2004.

11. Беляев М.И. Организация производства и обслуживания в общественном питании – К., 2003.

12. Бутинець, Янчева Бухгалтерський облік у громадському харчуванні – К., 2005.

13. Ванукевыч А.С., Дорохина М.А., Карпенко В.Д. Организация производства и обслуживания на ПОП. – М., Экономика.

14. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика, навчальний посібник – К.: Вища школа., 1994.

15. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці: Навч. посібник для студентів вищ. Навч. закл. – Л, 2005.

16. Гопкало Л.М. Методичні вказівки до розробки першої частини дипломного проекту, – К. 2004.

17. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці – Ж., 2002.

18. Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування. Підручник: – К., 2006.

19. Ефимова О.П. Экономика общественного питания/ Под ред. Н.И. Кабушкина. – Минск: ООО «Новое знание», 2000.

20. Каталог устаткування (механічного, теплового холодильного) ПРХ для студентів фаху 0917 «Технологія харчування».-К.:КДТЕУ, 1999.

21. Мазаракі А.А. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства – К., 2006.

22. Пересічний М.І., Пересічна С.М., Кравченко М.Ф. Екологія та технологія продуктів лікувально-профілактичного харчування. Опорний конспект – К., 2003.

23. Пятницкая Н.А., Менеджмент підприємств громадського харчування, – К. 2001

24. Пятницкая Н.А., Организация производства и обслуживания в общественном питании. Практикум, – К., 1990.

25. Радченко А.С. Организация производства предприятий питания

26. Сборник норм отходов и потерь при холодной обработке и расходах сырья при изготовлении продукции общественного питания. – М: Экономика.

27. Статистичний збірник. – К.:Держкомітет статистики України; 2005.

28. Статистичний щорічник м. Чернівці за 2008 рік: за ред. Віленчука

29. Ткаченко Т.І., Міска В.Г., Каролоп О.О. Економіка готельного та ресторанного господарства. Опорний конспект – К., 2006.

30. Ткаченко Т.І., Мельник Н.П. Методичні вказівки до розрахунку економічної частини дипломних проектів.

31. Технологічне проектування підприємств: Опорний конспект лекцій для студентів факультету громадського харчування, готельного господарства та туризму всіх форм навчання.-К.: КНТЕУ, 2001.

32. Тарасенко Є.В., Кравчук Н.М. Стандартизація, сертифікація, метрологія. Опорний конспект лекцій, – К 2001.

33. Химический состав пищевых продуктов, – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

34. Шаповал С.Л. Методичні рекомендації до виконання інженерної частини дипломного проекту, – К. 2005.

35. Шаповал С.Л. Основи будівництва: Навч. посібник / за ред. А.А. Мазаракі – К., 2007.

36. Яцин В.П., Григоренко О.М. Основи Будівельної справи: – К. – 2001.

Періодичні видання. Журнали:

37. Рестораторъ

38. Гостиничный бизнес

39. Ресторанная жизнь

40. Гастрономъ

Інтернет-ресурси:

41. http://www.parokonvektomat.ru

42. http://rational-russland.com

43. http://www.merx.ua

44. http://shen.org.ua

45. http://www.vermi.com.ua

46. http://www.venetex.com.ua

47. http://www.sytec.kiev.ua

48. http://www.google.com

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных