Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тақырыбы: ФЕРМЕНТТЕР.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

124.Организмде катализдік қызмет атқаратын белоктардың аталуы:

1. иммуноглобулиндер

2. +ферменттер

3. коллагендер

4. альбуминдер

5. миоглобиндер

125. Ферменттер- биологиялық катализаторлар:

1. бейорганикалық катализаторларға қарағанда, әсер ету қуаты төмен

2. орта жағдайына тәуелсіз түрде реакцияны тездетеді

3. соңғы өнімдердің құрамына кіреді

4. әртүрлі субстратқа әсер етуі мүмкін

5. +бейорганикалық катализаторларға қарағанда, әсер ету қуаты өте жоғары

126.Ферменттер реакцияны қалай жылдамдатады:

1) Реакция жылдамдығын төмендету арқылы

2) Әрекеттесетін заттардың активтену энергиясын арттыру арқылы

3) Оптимальды рН мәнін жасау арқылы

4) активтену энергиясын жоғарылату, кедергіні төмендету арқылы

5) +энергетикалық кедергіні және активтену энергиясын төмендету арқылы

127. Ферментативті реакцияның жылдамдығын анықтайды:

1. +Фермент концентрациясы

2. +Субстрат концентрациясы

3. Ферменттің молекулалық массасы

4. + Температура мен орта рН-ы

5. +Ферменттердің активаторлары мен ингибиторларының болуы

4 дұрыс жауапты табыңыз

 

128. Катал-бұл келесі көрсеткішті көрсететін өлшем бірлігі:

1. +ферменттердің активтілігін

2. Михаэлис-Ментеннің константасын

3. ферменттің концентрациясын

4. ингибитордың концентрациясын

5. молярлық экстинкция коэффициентін

129. Ферменттерде металл қандай рөл атқарады:

1. +Коферменттік

2. Апофермент құрамына кіреді

3. +Апофермент пен коферментті өзара байланыстырады

4. Аллостерикалық орталықтың құрамына кіреді

5. +Кофакторлық

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

130. Химиялық табиғаты жағынан ферменттер:

1. көмірсулар

2. +ерекше қызметі бар белоктар

3. ерекше қызметі жоқ белоктар

4. бейорганикалық катализаторлар

5. аминқышқылдары

 

 

131. Бейорганикалық катализаторлармен салыстырғанда ферменттер:

1. +активтену энергиясын бірден төмендетеді

2. реакцияның бағытын өзгертпейді

3.+ ферменттер жоғары арнайылылыққа ие

4. қайтымды реакцияның тепе-теңдікке жету уақытын тездетеді

5. реакция барысында жұмсалмайды

2 дұрыс жауапты табыңыз

132. Профермент-бұл:

1. IV структурасы бар ферменттер

2. аллостериялық орталығы жоқ ферменттер

3. бірнеше активті орталығы бар ферменттер

4. +ферменттің активсіз түрі

5.ферменттердің молекулалық формасының бірі

133. Бір компонентті ферменттердің активті орталығы түзіледі:

1. +аминқышқылдарының функционалды топтарынан

2. витаминдерден

3. нуклеин қышқылдарынан

4. әртүрлі металлдардан

5. моносахаридтерден

134. Ферменттің активті орталығының субстраттық аймағы қамтамасыз етеді:

1.+ субстратты тану және онымен байланысу

2. ферменттің реакция өнімдерімен әрекеттесуін

3. аллостерикалық орталығының түзілуін

4. ферменттің әсер ету арнайылығын

5. +фермент-субстратты комплекс түзілуін

2 дұрыс жауапты табыңыз

135.Ферменттің активті орталығының катализдік аймағы қамтамасыз етеді:

1)+ферменттің әсер ету арнайылығын

2)+катализдейтін реакцияның түрін

3) ферменттің реакция өнімдерімен әрекеттесуін

4) аллостерикалық орталығының түзілуін

5) фермент-субстрат комплексінің түзілуін

2 дұрыс жауапты табыңыз

136. Екі компоненті ферменттің активті орталығының катализдік бөлігі түзіледі:

1. аминқышқылдарының функционалды топтарынан

2.+ витаминдерден

3. нуклеин қышқылдарынан

4. +әртүрлі металлдардан

5. моносахаридтерден

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

137.Апофермент пен кофермент келесі ферменттерде болады:

1) мальтаза

2) лактаза

3)+лиазалар

4) фосфотрансферазалар

5)+дегидрогеназалар

2 дұрыс жауапты табыңыз

138. Екі компонентті ферменттердің апоферменті қамтамасыз етеді:

1) субстраттың химиялық табиғатын

2) ферменттің әсер ету арнайылығын

3)+ферменттің субстраттық арнайылығын

4) ферментативті реакцияның жылдамдығын

5) реакцияның қайтымдылығын

139. Кофермент құрамына кіреді

1) +витамин

2) аминоқышқылдары

3) +нуклеотидтер

4) +метал иондары

5) +гем

4 дұрыс жауапты табыңыз

140.Аллостерикалық орталық

1.+активті орталыққа жақын орналасады

2. барлық ферменттерде болады

3.+ферменттің белсенділігін реттеуге пайдаланылады

4. ферменттің белсенділігін жоғарлатуға қатысады

5. ферменттің белсенділігін төмендетуге қатысады

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

141. Изоферменттер-ферменттің молекулалық формалары, олар:

1) әртүрлі субстраттарға әсер етеді

Бір органда болады

3) +бір субстратқа ғана әсер етеді, бір реакцияны ғана жүргізеді, бірақ әр түрлі жағдайда

4) коферменттері әртүрлі, апоферменттері бірдей болады

5) +коферменттері бірдей, апоферменттерінің құрылысы әртүрлі

2дұрыс жауапты табыңыз

142.Изоферменттер:

1.+ағзаға тән, белгілі бір ағзада кездеседі

2.ағзаға тән, әртүрлі ағзада кездеседі

3.+диагноз қою үшін керек

4.+ әр түрлі жағдайға ағзаның бейімделуі үшін керек

5.әр түрлі субстратқа әсер етеді

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

143. Бір ғана субстратқа әсер етіп, бір ғана реакцияны катализдейтін, бірақ физико-химиялық қасиеттері әр түрлі болатын ферменттер:

1) +изоферменттер

2) проферменттер

3) коэнзимдер

4) апоферменттер

5. коферменттер

144 .Мультиферменттік комплекс:

1) +бір субстратқа белгілі бір ретпен әсер етіп, ұқсамаған бірнеше реацияларды тездетеді

2) әр түрлі субстраттарға әсер етеді, бірақ катализдейтің реакция түрі бірдей

3) субстраттың концентрациясына тәуелсіз әсер етеді

4) реакцияның соңғы өнімдерімінің құрамына кіреді

5)ауыр металдардың тұздарымен ингибирленбейді

 

145.Ферменттердің арнайылығын не қамтамасыз етеді:

1) аллостерикалық орталық

2) +активті орталық

3) кофактор

4) кофермент

5) простетикалық топ

146.Абсолютты субстраттық арнайылығы деп аталады, егер фермент:

1) әр түрлі байланыстары бар субстраттардың тобына әсер етсе

2) +тек бір субстратқа ғана әсер етсе

3) байланыс түрі бірдей бір топ субстраттарға әсер етсе

4) төртіншілік структурасы болса

5) изоферменттері жоқ болса

147.Салыстырмалы субстраттық арнайылығы деп аталады, егер фермент:

1) әр түрлі байланыстары бар субстраттардың тобына әсер етсе

2) тек бір ғана субстратқа әсер етсе

3) +байланыс түрі бірдей бір топ субстраттарға әсер етсе

4) төртіншілік структурасы болса

5) изоферменттері жоқ болса

148.Оптималды температура кезінде фермент:

1) қайтымды инактивацияға ұшырайды

2) өте төмен белсенділік көрсетеді

3) тұнбаға түседі

4) +ең жоғары белсенділік көрсетеді

5) Белсенді емес болады

 

149. Фермент келесі температурада қайтымды инактивацияға ұшырайды:

1. +0°С

2. +-10°С

3. 37°С

4. 70°С

5. 100°С

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

150. Фермент келесі температурада қайтымсыз инактивацияға ұшырайды:

1. 0°С

6. -50°С

7. -40°С

8. 40°С

9. +100°С

 

151.Ферменттердің басым көпшілігінің реакциялары үшін ыңғайлы (оптимум) болатын температура аралықтары:

1) 0-100С

2) +37-450С

3) -10-00С

4) 20-370С

5) 70-1000С

152.Сілекей амилазасының оптималды рН-ы:

1) 1,5

2) 3,5

3) 4,7

4) +6,8

5) 10,5

 

153.Ферменттің әсерін тежейтін химиялық заттар аталады:

1) активаторлар

2) модификаторлар

3) +ингибиторлар

4) стабилизаторлар

5) компрессорлар

 

154.Бәсекелес ингибирлену байқалады, егер субстрат пен ингибитор:

1) +құрылыс жағынан бір-біріне ұқсас келсе және ингибитор ферменттің активті орталығымен байланысса

2) ферменттің аллостерикалық орталығымен ұқсас келсе

3) активті орталықпен ұқсас болмаса

4) ферменттің құрылысымен ұқсас болса

5) ферменттің аллостерикалық орталығымен ұқсас болмаса

155.Бәсекелес емес ингибирлену кезінде келесі комплекс түзіледі:

1) фермент-субстрат

2) фермент-ингибитор

3) субстрат-ингибитор

4) +фермент-субстрат-ингибитор

5) фермент-реакция өнімі

 

156.Пепсиногеннің пепсинге айналауына әсер етеді:

1) энтерокиназа

2) өт қышқылдарының тұздары

3) +тұз қышқылы

4) магний иондары

5) трипсин

157.Трипсиногеннің арнайы активаторы болып табылады:

1) магний иондары

2) өт қышқылдарының тұздары

3) +энтеропептидаза

4) тұз қышқылы

5) химотрипсин

 

158. Ферменттердің классқа жіктелуі негізделген:

1.+ катализдейтін реакция түрінде

2. структурасына

3. субстраттық арнайылығына

4. белсенділігіне

5. ағзалық ерекшелігіне

159.Гидролазалар келесі реакцияларды тездетеді:

1) +судың қатысуымен күрделі заттардың ыдырауын

2) судың бөлінуімен күрделі заттардың ыдырауын

3) карбоксилдену

4) гидрлену

5) дезаминдену

160.Гидролазалар топқа бөлінеді:

1. +эстеразалар

2. +гликозидазалар

3. +пептидгидролазалар

4. фосфоэстеразалар

5. липазалар

3дұрыс жауапты табыңыз

161. Қайсы органоидтың ферменті қышқылды ортада белсенділік көрсетеді:

1) +лизосома

2) рибосома

3) митохондрия

4) ядро

5) Гольджи аппараты

162.Ағзадағы гидролазалардың рөлі:

1. +Тағамның қорытылуына қатысады

2. +Жасушалық санитарлар болып табылады

3. Амин қышқылдарын тасымалдауға қатысады

4. тотығу-тотықсыздану реакцияларына қатысады

5. +Фагоцитозға қатысады

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

163.Гидролазалардың медицинада пайдаланылуы:

1.+ емдік терапия ретінде

2.+гематоманы емдейтін мазь түрінде пайдаланылады

3.+қызыл иек каналдарын емдеу үшін

4. +тромбтарды еріту үшін

5.иммунитетті жоғарлату үшін

 

4 дұрыс жауапты табыңыз

 

164.Эстеразалардың негізгі топшалары:

1.+фосфоэстеразалар

2.+карбоэстеразалар

3. холинэстеразалар

4.липазалар

5.фосфолипазалар

 

2дұрыс жауапты табыңыз

 

165. Карбоэстеразаларға жатады:

1.+асқазан сөлінің липазасы

2.+фосфолипаза Аl және А2

3.фосфолипаза С және Д

4.+липопротеидлипаза

5.+ұйқы безінің липазасы

 

4 дұрыс жауапты табыңыз

 

166.Фосфоэстеразаларға жатады:

1. фосфолипаза Аl және А2

2.+ фосфолипаза С және Д

3. липопротеидлипаза

4.+глюкозо-6-фосфатаза

5.+АТФ-аза

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

167.Липаза гидролиздейді:

1) Гликозидтік байланыстарды

2) +Карбон қышқылдарынан түзілген күрделі эфирлік байланыстарды

3) Пептидтік байланыстарды

4) Фосфор қышқылынан түзілген күрделі эфирлік байланыстарды

5) Сутектік байланыстарды

168.Асқорыту жолдарының қай бөлігінде эстеразалар кездеседі:

1) +сілекейде

2) +асқазан сөлінде

3) +ұйқы безі сөлінде

4) +ішек сөлінде

5) өт

3 дұрыс жауапты табыңыз

169.Гликозидазалар кездеседі:

6) +сілекейде

7) асқазан сөлінде

8) +ұйқы безі сөлінде

9) +ішек сөлінде

10) +жасушаларда

4 дұрыс жауапты табыңыз

170.Альфа-амилаза крахмал мен гликогенді келесі заттарға дейін гидролиздейді:

1) глюкозаға

2) сахарозаға

3) лактозаға

4) пентозаға

5) +мальтозаға

171.Гамма-амилаза гликогенді гидролиздейді

1) жүректе

2) +бауырда

3) ішекте

4) май тінінде

5 .сүт бездерінде

172.Сахараза кездеседі:

1) сілекей мен ішек сөлінде

2) ұйқы безі сөлінде

3) асқазан сөлінде

4) +ішек сөлінде

5) сілекейде

 

173.Пептидгидролазалар кездеседі:

1) сілекейде

2) +асқазан сөлінде

3) +ұйқы безі сөлінде

4) +ішек сөлінде

5) +жасушаларда

4 дұрыс жауапты табыңыз

174. Пептидгидролазалардың топшалары:

1.+эндопептидазалар

2.+экзопептидазалар

3.протеазалар

4. протеиназалар

5.пептидазалар

2дұрыс жауапты табыңыз

 

175.Эндопептидазалар гидролиздейді:

1) фосфалипидтерді

2) ТАГ-ты

3) Гликогенді

4) +Белоктарды полипептидтерге дейін

5. Полипептидтерді амин қышқылдарға дейін

 

176.Эндопептидазаларға жатады:

1.+пепсин

2.+трипсин

3.+катепсиндер

4.дипептидазалар

5.аминопептидазалар

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

177. Химотрипсин қай классқа жатады:

1.+ гидролазалар

2. трансферазалар

3. оксидоредуктазалар

4. изомеразалар

5. лиазалар

178.Протеазалар келесі класқа жатады:

1) +гидролазалар

2) оксидоредуктазалар

3) трансферазалар

4) лиазалар

5) изомеразалар және лигазалар

179. Экзопептидазалар гидролиздейді:

1.крахмалды мальтозаға дейін

2. ТАГ-ты глицерин мен БМҚ-ға дейін

3. белоктарды полипептидтерге дейін

4. +полипептидтерді аминқышқылдарына дейін

5. АТФ-ты АДФ-пен фосфор қышқылына

180. Экзопептидазаларға жатады:

1. пепсин

2.+карбоксипептидазалар

3.катепсиндер

4.+дипептидазалар

5.+аминопептидазалар

3 дұрыс жауапты табыңыз

181.Пепсинмен келесі зат арасындағы сәйкестікті табыңыз:

1) магний иондары

2) өт қышқылдарының тұздары

3) энтерокиназа

4) ауыр металлдарының тұздары

5) +HCl

182. Трансферазалар тасымалдайтын топтарына байланысты топтарға бөлінеді

1.+аминотрансферазалар

2.+метилтрансферазалар

3.+фосфотрансферазалар

4.аминоацилтрансферазалар

5. +ацилтрансферазалар

4 дұрыс жауапты табыңыз

 

183.Трансаминазалар келесі класқа жатады:

1.гидролазалар

2.+трансферазалар

3.оксидоредуктазалар

4.лиазалар

5.изомеразалар

 

184.Құрылысы жағынан аминотрансферазалар:

1) Бір компонентті

2) Екі компонентті, коферменті НАД

3) +Екі компонентті, коферменті фосфопиридоксаль

4) Екі компонентті, коферменті КоА

5) Екі компонентті, коферменті тиаминдифосфат

185.Аминотрансферазалар қатысатын реакциялар:

1) Карбоксилдену

2) Тотығудан фосфорлану

3) +Трансаминдену

4) Дезаминдену

5) Гидролиз

186.Аминотрансферазалар келесі топтарды тасымалдайды:

1) көмірқышқылының қалдықтарын

2) фосфорқышқылының қалдықтарын

3) +амин топтарын

4) Сірке қышқылының қалдықтарын

5) күкіртқышқылының қалдықтарын

 

187. Аланин мен альфа-кетоглутар қышқылының трансаминдену реакциясын тездететін фермент:

1. СДГ

2. МДГ

3. Каталаза

4. +АЛТ

5. АСТ

 

188.Алмастырылатын амин қышқылдары түзілетін реакциялар

1.+тотықсыздана аминдену

2.декарбоксилдену

3.+трансаминдену

4.дезаминдену

5.гидролиз

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

189. Метилтрансферазалардың коферменті болып табылады:

1) +ТГФҚ

2) Фоль қышқылы

3) Гем

4) НАДФ

5) ФАД

 

190. Метилтрансферазалар метил тобынан басқа тасымалдайды:

1) + ―СН2 ОН

2) +―С=О

Н

3) ―СН2-СН3

4) + ―СН2

5) + ―СН3

4 дұрыс жауапты табыңыз

191.Ацилтрансферазалар тасымалдайды:

1) микроэлементтерді

2) +карбонқышқылдарының қалдықтарын

3) көмір қышқыл газын тіндерден өкпеге

4) оттегін өкпеден тіндерге

5) билирубинді

192.НSКоА-НАД-кетоқышқылдарының декарбоксилазалары түзеді:

1) изоферменттер

2) апоферменттер

3) +мультиферменттік комплекс

4) арнайылығы жоқ ингибитор

5) кофермент

193. НSКоА-ның құрамына кіретін витамин:

1) тиамин

2) +пантотен қышқылы

3) ретинол

4) викасол

5) аскорбин қышқылы

194.Ацилтрансферазалардың коферменті:

1) тиаминдифосфат

2) фосфопиридоксаль

3) ФМН

4) +НSКоА

5) цианкобаламин

195.Құрылыс жағынан фосфотрансферазалар:

1) +Бір компонентті

2) Екі компонентті, коферменті КоА

3) екі компонентті, коферменті Н3РО4

4) екі компонентті, коферменті ТГФҚ

5) екі компонентті, коферменті ФАД

196.Киназамен келесі процестің сәйкестігін табыңыз:

1) +фосфорлану

2) амидтену

3) дезаминдену

4) дегидрлену

5) гидратация

 

197.Пируваткиназа ферменті келесі класқа жатады:

1) оксидоредуктазалар

2) лигазалар

3) гидролазалар

4) +трансферазалар

5) изомеразалар

 

198.Гексокиназа келесі заттың фосфорлануына қатысады:

1) креатиннің

2) белоктардың

3) гликогеннің

4) +глюкозаның

5) липидтердің

199.Креатинкиназа жүргізетін реакция:

1) глюкоза+АТФ®глюкозо-6-фосфат+АДФ

2) АДФ +Н3РО4®АТФ+Н2О

3) +Креатин+АТФ®креатинфосфат+АДФ

4) АМФ+АТФ®2АДФ

5) Фруктозо-6-фосфат+АТФ®фруктозо-1,6-дифосфат+АДФ

200.Лиазалар жүргізетін реакция:

1) гидролиз

2) дегидрлену

3) гидратация

4) +заттардың гидролитикалық емес жолмен ыдырауын

5) тотығу-тотықсыздану

201.Кетоқышқылдарының декарбоксилазасының коферменттінің құрамына кіретін витамин:

1) 1

2) В5

3) Е

4) К

5) Д

 

202.Кетоқышқылдардың декарбоксилазаларының коферменті:

1) фосфопиридоксаль

2) +тиаминдифосфат

3) ТГФҚ

4) НSКоА

5) НАДФ

203.Пируват декарбоксилаза қатысатын реакция:

1) гистидиннің декарбоксилденуі

2) кето-глутарқышқылының тотығудан декарбоксилденуі

3) +пирожүзім қышқылының тотығудан декарбоксилденуі

4) Көмір қышқылының түзілуі

5) Көмір қышқылының ыдырауы

204.Пирожүзім қышқылының тотығудан декарбоксилденуі кезінде түзіледі:

1) ҚСҚ

2) +Ацетил-КоА, НАДН2 және СО2

3) 2НАДН2

4) сүт қышқылы

5) сірке альдегиді

 

205.Аминқышқылдардың декарбоксилазасы жүргізетін реакция:

1) +аминқышқылдарының декарбоксилденуі және биогенді аминдер түзуі

2) аминқышқылдарының декарбоксилденуі және карбон қышқылдарының түзілуі

3) амидтену

4) СО2 + Н2О® Н2СО3

5) Дезаминдену

206.Аминқышқылдарының декарбоксилазаларының құрамы:

1) апофермент пен ФМН

2) апофермент пен тиаминдифосфат

3) апофермент пен НАД

4) апофермент пен НSКоА

5) +апофермент пен фосфопиридоксаль

207. Аминқышқылдарының декарбоксилазасының коферментінің құрамына кіретін витамин:

1) А витамині

2) В1 витамині

3) В2 витамині

4) +В6 витамині

5) Н витамині

208.Кетоқышқылдарының декарбоксилазасы қатысатын реакция:

1. Қайта аминдену

2. +альфа -кето-глутарқышқылының тотығудан декарбоксилденуі

3. +пирожүзім қышқылының тотығудан декарбоксилденуі

4. БМҚ тотығуы

5. Гидролиз

2дұрыс жауапты табыңыз

 

209.Аминқышқылдардың декарбоксилазасы жүргізетін реакция нәтижесінде түзіледі:

1. Алмастырылатын аминқышқылдары

2. Алмастырылмайтын аминқышқылдары

3. + СО2

4. Н2О

5. + биогенді аминдер

 

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

210.Дегидрогеназалар субстратты келесі жолмен тотықтырады:

1) оттекті қосу арқылы

2) электрондарды бөлу арқылы

3) +сутегін бөлу арқылы

4) суды қосу арқылы

5) электронды қосу арқылы

 

211.Дегидрогеназаларға жатады:

1) цитохромдар, лигазалар

2) +пиридин ферменттері, флавин ферменттері

3) гидроксилазалар, оксигеназалар

4) лиазалар, трансферазалар

5) каталаза, пероксидазалар

212.Пиридин ферменттері біріншілік дегидрогеназалар деп аталады, себебі олар:

1) екі компонентті

2) тотығу-тотықсыздану реакцияларына қатысады

3) электронды цитохром жүйесіне тасымалдайды

4) апофермент пен кофермент арасындағы байланыс әлсіз болады

5) +сутегін тікелей органикалық қышқылдардан бөліп алады

 

213.Құрылысы жағынан пиридин ферменттері:

1) бір компонентті

2) екі компонентті, коферменті КоА

3) екі компонентті, коферменті ФМН және ФАД

4) +екі компонентті, коферменті НАД және НАДФ

5) екі компонентті, коферменті-гем

 

214. Қай қосылыс лактатдегидрогенезаның коферменті болып табылады:

1. +НАД

2. ТДФ

3. ФМН

4. Пиридоксальфосфат

5. НАДФ

 

215.Коферменті ФМН болатын флавин ферменттер екіншілік дегидрогеназалар болып есептеледі, себебі олар:

1) екі компонентті

2) тотығу-тотықсыздану реакцияларына қатысады

3) электрондарды цитохром жүйесіне тасымалдайды

4) +НАДН2-і тотықтырады

5) сутегін тікелей органикалық қышқылдардан бөліп алады

216.Құрылысы жағынан флавин ферменттері

1) бір компонентті

2) екі компонентті, коферменті КоА

3) +екі компонентті, коферменті ФМН және ФАД

4) екі компонентті, коферменті НАД және НАДФ

5) екі компонентті, коферменті-гем

217.Барлық цитохромдар:

1) бір компонентті ферменттер

2) +гемі бар ферменттер

3) ҮҚЦ-ға қатысады

4) сутек атомдарын тасымалдайды

5) БТ тізбегінің бас жағында орналасады

218.Цитохром жүйесі келесі реакцияларға қатысады:

1) декарбоксилдену

2) метилдену

3) оттекті тасымалдау

4) +электрондарды тасмалдау

5) суттекті тасымалдау

 

219.Цитохром b, каталаза және пероксидаза гемінің рационалды аты:

1) 1,2,3,4, тетраметил,5,6-дивинил,7,8-дипропион қышқылының темір порфині

2) +1,3,5,8 – тетраметил,2,4-дивинил,6,7дипропион қышқылының темір порфині

3) 1,3,5,8 – тетравинил, 2,4-диметил 6,7-дипропион қышқылының темір порфині

4) 1,3,5,8 – тетраметил,2,4-диэтил, 6,7-дипропион қышқылының темір порфині

5) 1,3,5,8 – тетраэтил, 2,4-дивинил, 6,7-дипропион қышқылының темір порфині

 

220. Цитохром b қатысады

1) 2Н+ бөлуге

2) 2Н+ қосу жолымен тотықсыздануға

3) О2 қосу жолымен тотықтыру

4) О2 бөлуге

5) +электрондарды тасымалдауға

 

221.Цитохром b мен келесі процесс арасындағы сәйкестікті табыңыз:

6) 2Н+ бөлу

7) 2Н+ қосу

8) О2 қосу

9) О2 бөлу

10) +электрондарды тасымалдау

222.Ферроцитохром b электрондарды беру арқылы тотығады:

1) убихинонға

2) пиридин ферментке

3) +феррицитохром с1-ге

4) ферроцитохром а-ға

5) молекулалық оттегіне

223.Феррицитохром с1электрондарды алу арқылы тотықсызданады:

1) флавин ферменттерден

2) +ферроцитохром b-дан

3) ферроцитохром а-дан

4) ферроцитохром а-дан

5) ферроцитохром с-дан

224.Ферроцитохром с1 электрондарды беру арқылы тотығады:

1) пиридин ферменттеріне

2) убихинонға

3) +феррицитохром с-ға

4) ферроцитохром а-ға

5) феррицитохром а-ға

225.Феррицитохром с электрондарды алу арқылы тотықсызданады:

1) убихиноннан

2) флавопротеидтерден

3) ферроцитохром а-дан

4) +ферроцитохром с1-ден

5) ферроцитохром а-дан

226.Ферроцитохром с электронды беру арқылы тотығады:

1) ферроцитохром в-ға

2) пиридин ферментке

3) убихинонға

4) ферроцитохром а-ға

5) +феррицитохром а-ға

227.Феррицитохром а электронды алу арқылы тотықсызданады:

1) феррицитохром с-дан

2) +ферроцитохром с-дан

3) убихиноннан

4) ферроцитохром в-дан

5) флавин ферменттен

228.Ферроцитохром а беру арқылы тотығады:

1) +Феррицитохром а 3-ке

2) ферроцитохром с-ға

3) Ферроцитохром а 3-ке

4) Пиридин ферменттерге

5) Оттек молекуласына

229. Феррицитохром а3 электронды алу арқылы тотықсызданады:

1) феррицитохром с-дан

2) ферроцитохром с-дан

3) +ферроцитохром а-дан

4) феррицитохром а-дан

убихиноннан

 

230.Ферроцитохром а3 электрондарды беру арқылы тотығады:

1) Убихинонға

2) Феррицитохром с-ға

3) Феррицитохром b-ға

4) +Оттек молекуласына

5) Каталазаға

231.Цитохромдар а және а3:

1) коферменттері әртүрлі

2) апоферменттері бірдей

3) тіндердің тыныс алуына қатыспайды

4) оттегін субстратқа тасымалдайды

5) +цитохромоксидаза комплексін түзеді

232.Тотыққан цитохромдардың гемінде:

6) 1)+ Fe+3

7) 2) Fe+1

8) 3) Fe+2

9) 4) Fe 2-

10) 5) Fe 3-

233.Каталаза –екі компонентті фермент, оның коферменті:

1) ФАД

2) НSКоА

3) +4гем

4) 1гем

5) НАДФ

234.Каталаза:

1) субстратті дегидрлейді

2) гидратация реакциясын жүргізеді

3) +2Н2О2®2Н2О+О2-ге ыдыратады

4) электрондарды тасымалдайды

5) Н2О2®Н2О+[О] ыдыратады

235.Н2О2 су мен молекулалық оттекке дейін ыдырататын фермент:

1) оксидаза

2) +каталаза

3) пероксидаза

4) фумаратгидратаза

5) лиаза

 

236.Пероксидазаны құрайды:

1) апофермент пен Fe2+бар гем

2) +апофермент пен Fe3+бар гем

3) апофермент пен ТГФҚ

4) апофермент пен мырыш

5) апофермент пен фосфопиридоксаль

237. Пероксидаза:

1) электрондарды тасымалдайды

2) гидратация реакциясын жүргізеді

3) субстратты дегидрлейді

4) 2Н2О2®2Н2О+О2-ге ыдыратады

5) +Н2О2®Н2О+[О] ыдыратады

238. Пероксидаза мен каталазанның коферменттерінің құрамына кіреді:

1) Fe 2+ бар гем

2) + Fe 3+ бар гем

3) Fe+2® Fe+3

4) В1 витамині

5) В2 витамині

 

239. Каталаза, пероксидаза мен келесі тұжырымның арасындағы сәйкестікті табыңыз, олар:

1) бір компонентті ферменттер

2) дегидрлену реакциясын тездетеді

3) тотығу – тотықсыздану рекцияларын тездетеді

4) БТ тізбегіндегі электрондарды тасымалдайды

5) +Н2О2 ыдыратады

240.Оксигеназа жатады келесі класқа:

 

1.+оксидоредуктаза

2.лиаза

3.гидролаза

4.трансфераза

5. изомераза

 

241.Гидроксилазалар

1.бір компонентті

2.екі компонентті коферменті НАД (НАДФ)

3. екі компонентті коферментіФМН (ФАД)

4. +екі компонентті коферменті құрамында С витамині бар

5. екі компонентті коферменті құрамында Р витамині бар

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных