Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЕКСПРЕС-КАРТА АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТТЯ
Розділи професійної підготовленості Перелік умінь і навичок Оцінка підготовленості із 5-ти балів
Підготовка до занять 1. Відповідність конспекту заняття за формою і змістом установленим вимогам. 2. Підготовка місць занять і інвентарю.          
Організаційні вміння 3. Уміння подавати команди і розпорядження, вимагати чіткого їх виконання. Володіння голосом . 4. Правильність вибору місця інструктора, розміщення і переміщення дітей.          
Методична і спортивно-технічна підготовленість 5. Правильність дозування і відповідність вправ завданням підготовчої частини і завданням заняття. 6. Включення необхідного матеріалу до повторення. 7. Техніка показу вправ. 8. Дотримання обґрунтованої методичної послідовності в навчанні. 9. Ефективність вказівок по усуненню загальних технічних помилок. 10. Продуктивність використання часу при показі і поясненні навчального матеріалу. 11. Усунення індивідуальних помилок дітей.          
Навички виховної роботи 12. Використання педагогічних методів заохочення дітей для досягнення мети. 13. Оцінка роботи дітей на уроці.          
Результативність уроку 14. Оптимізація фізичного навантаження, моторна щільність заняття. 15. Оволодіння дітьми вправами, що вивчаються. 16. Вирішення завдань по удосконаленню фізичних і морально-вольових якостей.          
Планування і облік самостійної роботи дітей 17. Домашнє завдання (реальність його виконання і перевірки на занятті).          

Загальна оцінка за урок ставиться згідно набраній сумі балів:

75-85 балів – оцінка «5»;

65-74 балів – оцінка «4»;

55-64 балів – оцінка «3»;

54 і менш балів – оцінка «2».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна:

1. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. – К.: ІЗМН, 1998. – 64 с.

2. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. 2-ге видання. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2004. – 123 с.

3. Здоровий малюк: Програма з фізичної культури для дітей від народження до трьох років для батьків та вихователів дошкільних закладів. / Укл. Є.С. Вільчковський. – К.: ІЗМН, 1997. – 40 с.

4. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. – К.: ВНТЛ,2001. – 216с.

5. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах. – Запоріжжя.: ЛІПС.Лтд., 2001. – 308с.

6. Шебенко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников: Практикум. – М.: Академія, 1999. – 160 с.

7. Вільчковський Е.С. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. – Львів.: ВНТЛ, 1998. – 336с.

8. Вильчковский Е.С., Денисенко Н.Ф. Організація рухового режиму дітей 5-10 років у закладах освіти : Навчально-методичний посібник. –Запоріжжя: ЗОІППО, 2006. – 228с.

9. Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Самодурова М.М. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учереждениях. – М.; Академия, 2002. – 320 с.

10. Муравьев В.А., Назарова Н.Н. Воспитание физических качеств детей дошкольного и школьного возраста. – М.: Айриспресс, 2004. – 112 с.

11. Круцевич Т.Ю., Воробьев М.И. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей. – К.: Полиграф-Экспресс, 2005. – 206 с.

Додаткова:

1. Тимофеева Е. А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1979. – 96 с.

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 112 с.

3. Хухлаева Д.В. Теория й методика физического воспитания детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1976. – 239 с.

4. Дмитренко Т.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. – К.: Вища школа, 1979. – 256 с.

5. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів. – К.: Рад. школа, 1989. – 190с.

6. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать и метать. – М.:Просвещение, 1983. – 144 с.

7. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория і методика физического воспитания детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1985. – 271 с.

 

 

Навчально-методичне видання

(українською мовою)

 

Маковецька Наталя Валеріївна

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных