Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тематика, обсяг, зміст та оформлення проекту.
Курсовий проект з механічного обладнання відтворює процес інженерного проектування машин або механізму, призначеного для механізації одного з технологічних процесів громадського харчування (конкретна тема визначається завданням).

Проект складається з розрахунково-пояснювальної записки обсягом 25-30 сторінок рукописного тексту і графічного матеріалу, який включає креслення машини (механізму), вузла і деталі, загальним обсягом 2 аркуша формату А1.

 

1.3.1. Пояснювальна записка.

Пояснювальна записка - текстовий конструкторський документ, який призначений пояснити виконану в процесі проектування роботу, показати логічну послідовність її виконання, дати обґрунтування прийнятим рішенням.

Зміст пояснювальної записки:

- Титульний лист.

- Зміст.

- Завдання.

- Вступ.

- Технологічна частина.

- Розрахунково-конструкторська частина.

- Заключення.

- Список літератури.

У вступі наводяться перспективи розвитку галузі, місце і роль технологічного процесу, який розглядається і методів його механічного забезпечення, а також приватні задачі, що витікають із завдання на курсове проектування.

У технологічній частині викладається призначення і суть процесу, який досліджується наводиться огляд (з обов'язковим критичним аналізом) існуючих засобів його механізації і видів обладнання, яке застосовується для цієї мети, дається техніко-економічне обгрунтування вибору базового зразка для проектування, вказуються мета і конкретні напрямки його модернізації. Крім того, наводиться підбір і схема розстановки технологічного обладнання конкретного відділу виробничої ділянки заготівельного мучного, овочевого чи мясо-рибного цехів. При підборі обладнання слід звертати увагу і на його призначення і продуктивність. Схему розстановки слід подати у вигляді технологічного ланцюга послідовних машин.

Розрахунково-конструкторська частина включає:

- визначення з умов завдання основних конструктивних та експлуатаційних параметрів машини;

- визначення споживаної потужності електродвигуна та його підбір;

- кінематичний розрахунок приводу машини та вибір типу передаточного механізму;

- розрахунок на міцність* однієї сходинки передаточного механізму з визначенням розмірів елементів передачі та зусиль, що діють на вали і опори; підбором підшипників, визначенням з'єднань для передавання крутячого моменту (шпоночних, шліцьових, шрифтових та ін).

*Розділ виконують тільки студенти спеціальності 7.090221. Далі в тексті методичних вказівок знак “*” вказує також на необхідність виконання даного розділу тільки студентами факультету обладнання.

У заключенні приводиться коротке зведення отриманих результатів, робляться висновки відносно ефективності прийнятих рішень.

 

1.3.2. Графічний матеріал.

Графічний матеріал проекту включає: 1-й аркуш формату А1- збірне креслення машини або приводів з механізмом у 2-3 проекціях із стислою технічною характеристикою та специфікацією; 2-й аркуш формату А1 – робочі креслення 4-5 деталей приводу та робочих органів (форматами А3, А4) або збірне креслення механізму (формат А2) та робочі креслення 2-3 деталей робочого (формати А3, А4).

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных