Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Головна частина — основа виступу
Основа виступу — це схема його основних положень, яка потім за-

повнюється деталями. Як упорядкувати окремі думки, положення?

1. Найкраще йти від простого до складного. Промовець повинен по-

стійно стежити, чи все, що він говорить, зрозуміле слухачам. Якщо

виникають сумніви щодо цього, то краще припускати, що слухачі

знають менше, і висвітлити питання докладніше.

2. Дотримання хронологічної послідовності є ще одним методом упо-

рядкування думок. Цей метод можна застосовувати при характерис-

тиці якогось процесу роботи, якоїсь події.

116Факультативний курс з української мови. Риторика

3. Ще один метод упорядкування матеріалу полягає в переліку всіх

пунктів, характеристик, прикладів застосування, переваг та ін.

З усіх способів упорядкування думок треба вибрати той, за допомогою

якого можна якнайпевніше і якнайшвидше привернути увагу слухачів.

Увагу слухачів треба привернути з самого початку. Однак цікаве тре-

ба тримати про запас, щоб посилювати свій вплив на слухачів час від

часу протягом виступу.

Якщо зобразити виступ графічно щодо його цікавості, то матимемо

криву, яка на початку виступу підіймається досить високо, далі трохи

спадає. А потім поволі піднімається до найвищої точки під час закінчен-

ня промови. Промовець по-різному може розвивати думки: пояснювати,

описувати, розповідати, доводити.

У виступі можна користуватися чотирма формами викладу.

Опис— найменш цікава форма. Надто довгий і детальний опис ви-

кликає нудьгу. Доцільно його скоротити, використовуючи виразні при-

кметники замість однотипних означальних речень, які стомлюють слу-

хачів через часте вживання.

Розповідь— найцікавіша форма викладу, особливо коли учасниками

подій, про які розповідається, були певні люди. Чому розповідь діє наба-

гато краще? Тому що кожній людині цікавіше те, що відбувається з жи-

вими істотами, що перебуває в русі, діється насамперед з людьми.

Нерухоме й неживе слухачів менше цікавить. Тому описи неживих

предметів, і навіть живих істот, зокрема деталей їх зовнішнього ви-

гляду, не привертають слухачів, якщо ці описи не пов’язані з рухами,

з дією.

Зверніть увагу на такі слова промовця: «А зараз я розповім вам про

подію, що сталася...» Аудиторія зразу завмирає, спрямовує свої погля-

ди на промовця.

Пересвідчитись можна на собі, читаючи детектив чи іншу гостро сю-

жетну книгу. Які частини ви іноді пропускаєте? Описи країн, місцевості,

середовища, виклади розмов у формі діалогу? Звичайно ж перше — опи-

си. Але дії й розмови не проходять повз вашу увагу.

 Не забувайте підживити сухі твердження й описи колоритною роз-

повіддю про якісь цікаві події.

 Ще одним способом викладу є доведення певного твердження за

допомогою аргументів.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных