Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Заключне слово викладача
10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю (заняття №2):

1. Проаналізувати визначення зовнішніх та внутрішніх загроз діяльності підприємства, банку. З’ясувати, які зовнішні та внутрішні загрози є найбільш актуальними в діяльності українських підприємств, банків.

2. Описати ознаки формування та реалізації загроз діяльності підприємства.

3. Описати шахрайство як одну із небезпечних загроз діяльності підприємства, банку.

 

Проблемні завдання:

1. Шахрайство, як найбільш поширена загроза на власність та діяльність суб’єктів господарювання. профілактика, попередження та протидія йому.

2. Ознаки реалізації загроз у діяльності підприємства та банку, прийоми їх розпізнавання.

3. Кримінальні посягання: крадіжки, пограбування, розбійні напади, шахрайство та зловживання службовим становищем.

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм.Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації.

 

План заняття №3

Тема: ««Актуальні проблеми боротьби бізнесу з корупцією»

Видзаняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

· глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

· інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;

· системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;

· міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);

· спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 133-137, 150-153.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.48-54.

 

Структура семінарського заняття №3

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных