Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Вступне слово викладача. 6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)
6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

1. Корупція: явище, поняття, суть, типологія.

2. Соціально - економічні аспекти корупції.

3. Політичні аспекти корупції.

4. Правовий аспект корупції.

5. Бюрократизм в Україні як елемент корупції.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9.Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №3):

1. Дати визначення корупції як явища, поняття, з’ясувати її суть та типологію.

2. Проаналізувати засади запобігання та протидії корупції в Україні.3. Описати боротьбу з корупцією та допомогу громадянам при корупційних діях проти них.

Проблемні завдання:

1. Дати огляд ситуації в Україні в плані запобігання та протидії корупції.

2. Дати огляд ситуації в Україні в плані розробки національного плану боротьби з корупцією.

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм.Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації.

 

План заняття №4

Тема: «Актуальні проблеми боротьби бізнесу з корупцією»

Видзаняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

· глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

· інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;

· системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;

· міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);

· спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 133-137, 150-153.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.48-54.

 

Структура семінарського заняття №4

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных