Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Заключне слово викладача. 10. Підведення підсумків заняття
10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №12):

1. Описати види інформації, які обслуговують діяльність підприємства.

2. Проаналізувати визначення поняття «інформаційні ресурси підприємства». З’ясувати, які потреби клієнтів задовольняють інформаційні ресурси підприємства.

3. Описати об’єкти та джерела інформації в діяльність сучасного підприємства.

Проблемні завдання:

1. Дати огляд ситуації з станом інформаційно-аналітичної діяльності на підприємствах України.

2. Описати процес використання загальнофілософських методів пізнанняу інформаційно - аналітичній діяльності підприємства.

3. Описати процес використання загальнонаукових практичних методів пізнання у інформаційно - аналітичній діяльності підприємства.

 

План заняття №13

Тема: «Основи організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємства»

Видзаняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

· глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

· інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;

· системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;

· міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);

· спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 294-338.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Зубок М.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності. – К: КНТЕУ, 2007.

- Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства (методи та їх застосування). Навчальний посібник. Книга 1.- К.: Видавець Позднишев, 2007. - 76 с.

- Чергенець Е.В., Зайцев О.В., Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства (збір та пошук інформації). Навчальний посібник. Книга 2.- К.: Видавець Позднишев, 2007. - 74 с.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.42-47.

 

Структура семінарського заняття №13

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных