Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Жұмысшының бір телімдегі жылдық кіріс есебі
 

6.2 кесте – жұмысшының жылдық кіріс есебі

Дәрежесі Біртұтас жылдық табыс, тг Зейнетақы қоры, тг Жылдық салық түсетін сомма, тг Жылдық кіріс салығы, тг Нақты жылдық кіріс, тг
Бастық       176533,2 1605466,8
Инженер-механик       117133,2 1070866,8
Жұмысшы – IV раз   606249,6 5439578,4 543957,8 4912288,6

 

Табыс салығы:

 

ОНС= CГД – [ПФ +(9· МРП)], тг (6.9)

 

мұнда СГД – тұтас жылдық табыс;

ПФ – зейнетақы қоры, ПФ= СГД –10%;

МРП - айлық есеп айыратын көрсеткіш, МРП =1852 тг;

12 – 1 жылдағы айлар саны.

 

Жетекшінің жылдық кіріс есебі:

 

ОНСжет = тг

 

Табыс салығы 10%

 

ПН = , тг (6.10)

 

ПН = тг

 

З=СГД-(ПФ+ПН), тг (6.11)

 

З жет = тг

 

Жалақының жалпы қоры:

 

åЗр = 7588622,2 тг

 

Зейнетақы қорын алғандағы жалақы қоры:

 

Зобщ = åЗр-åПФ (6.12)

 

Зобщ =7588622,2–936249,6=6652372,6тг

 

Әлеуметтік салық – 11% құрайды:

 

СН = тг

 

Мүлік салығы капиталды салымдардан амортизациялық құралдарды алғандағы – 0,05 % құрайды:

 

НИ = , тг (6.13)

 

мұнда ОС – капиталды салымдардан амортизациялық құралдарды алып тастағандағы құны.

 

ОС = К вл – А, тг (6.14)

 

мұнда К вл–капидалды салым;

А – амортизация.

 

Квл = Косн.пр. + Кэн.рес., тг. (6.15)

 

Квл = 8574329+6447573=15021902 тг.

 

ОС =15021902-494379= 14527523тг.

 

НИ = тг

 

Жабдықтарды жөндеу барысында материалдар шығыны

См.ш = 0.07 × 95000 тенге = 6650 теңге

Жинақтау бірліктерін төлеуге шығындар.

 

Ск = 0.4 × С отп (6.16)

 

С = 0.4 × 68076000 = 27230400тенге

Үстеме шығындар 160 % мөлшерінде бұл негізгі

жалақы мен сыйақыдан тұрады.

 

Нр = 1,6 × С3п (6.17)

 

Нр = 1,6 × 17185000 = 27496000

Жөнделетін обьектілердің толық бағасы:

 

Сп3пмкр (6.18)

 

Мұнда С3п– өндірістік жұмысшылардың жалақысы есептеулерімен, тен

С - қосымша бөліктерге шығын, тең

См - жөндеу материалдарына шығын, тең

Ск – жинақтау бірліктеріне төлем (жөндеу) шығыны, тең

Нр - үстеме шығындар, тең

 

Сп = 17185000+ 12800 + 2000+ 6650+27496000 =44709100 тенге

Жалпы тауардың минималды жылдық бағасы:

 

В = W × Соты (6.19)

 

В=512дана× 95000тенге= 48640000 тенге

Бір өндірістік жұмысшыға шығарылатын өнім:

 

Вн = В / Р (6.20)

 

Вн = 48640000тенге/ 6 адам = 8106666

Өнімнің негізгі қордың жұмыс шығыны.

 

Өн.қ = В / С н.қ (6.21)

 

Мұнда:

Сн.қ - негізгі қорлардың бағасы, тен

Өн.қ = 48640000 тенге /17185000 тенге = 2,8 тенге

Өндірістік ауданың 1 м2 шығарылатын өнім:

 

Мп= В / Fп (6.22)

 

Мұнда:

Fп = 1210 м2 - өндірістік ауданы

Мп = 48640000 тенге /1210м2 = 40198 тенге өнім.

Қордың қамтамасыз етуі:

 

Фв = С н.қ / (Р× η с ) (6.23)

 

Мұнда:

Фс = кәсіпорынның бірігу коэфф.

 

Фв = 17185000 тенге / (6×1)=2864166

Қор сыйымдылығы:

 

Де = Сн.қ / Соты (6.24)

 

Де = 17185000тенге/ 95000тенге= 180 теңге

Кәсіпорынның табысы:

 

П = (Сотп – Сп) × W; (6.25)

 

П= (68076000 –44709100) × 512дана= 11963852 тенге

 

Жоспарланатын кәсіпорынның құрлысына кететін капитал

шығының өтеу мерзімі:

 

Тө.м.= (Сн.қ / П) (6.26)

 

Тө.м.= (17185000 тенге / 11963852 тенге)= 1.4 жыл.

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных