Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Принципиалды-электрлік сұлба
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Принципиалды электрлік сұлба аспаптардың, аппараттар мен құрылғылардың толық кұрамын анықтайды, олардың өзара іс-әрекеті мен бақылау, реттеу, қорғаныс, өлшеу мен дабыл беру есептерінің шешілуін қамтамасыз етеді.ТП АБЖ-де принципиалды электрлік сұлбалардың келесі түрлері жасалған: басқарудың, автоматты реттеудің, бақылаудың, дабыл берудің және қоректендірудің.

Басқарудың, автоматты реттеудің, бақылаудың, дабыл берудің және қоректендірудің принципиалды сұлбалары сұлба элементтерінің графикалық белгілеулермен, тізбектер маркировкасы мен әріпті-сандық белгілеулермен шартталған сұлбаларды орындау ережелерінің мемлекеттік стандарттарының талаптарыпа сәйкес орындалады:

• МЕСТ 2.702-85. Электрлік сұлбаларды орындау ережесі.

• МЕСТ 2.708-81. Сандық техниканың электрлік сұлбаларын орындау ережесі.

• МЕСТ 2.709-72. Электрлік сұлбаларда тізбектерді маркілеу жүйесі.

• МЕСТ 2.710-81.Электрлік сұлбалардағы әріптік-сандык шартты белгіленулер.

Қалған стандарттар сұлбалардың шартты графикалық

белгілеулерімен бекітіледі.

Принципиалды электрлік сұлбаларда жалпы түрде көрсетілуі керек: басқару, реттеу, өлшеу, дабыл беру, электрқоректендіру, күштік тізбектері; басқа сұлбаларда пайдаланылған берілген сұлбаның контактілері және басқа сұлбалардың контактілері; контактілердің қосылу диаграммалары; пайдалану кестелері; түсіндірме технологиялық сұлба, жабдықтардың өзара блокирленудің сұлбасы, жабдықтардың жұмысының циклограммасы; қажетті түсіндірмелермен нұсқаулар; элементтердің тізімі; негізгі жазу.

Графикалық белгілеулердің сызықтарының қалыңдыгы байланыс сызықтардай болады. Байланыс сызықтарының өзі сұлба форматтары мен графикалық белгілеулердің өлшемдеріне тәуелді 0,2-ден 1 мм-ге дейінгі қалыңдықпен сызылады.

Бір сұлбада сызықтар қалыңдығы бойынша үш өлшемнен көп болмау керек. Принципиалды электрлі сұлбада тізбектер учаскесін белгілеу үшін шрифттің бір өлшемімен орындалған араб сандары мен латын алфавитінің жазба әріптері қолданылады.

Белгілеулер реті қореккозі кірісінен тұтынушыға қарай, ал тізбектің тармақталатын учаскелері солдаи оңға бағытымен жоғарыдан төмен белгіленген.

Принципиалды электрлі сұлбаларда қойылған: тізбектердің көлденең түрде орналасуында-өткізгіш учаскесінің үстінде; көлбеу орналасуында-өткізгіш учаскесінің оң жағында.

Принципиалды электрлі сұлбалардың оқылуы және әсіресе электрлі қондырғылардың пайдаланымы айтарлықтай жеңілдетілген, бұл әрекет сұлбалардың жасалуы кезінде тағайындалуына қарай функционалдық көрсеткіші бойынша тізбектердің белгіленуі жүргізілген жағдайда ғана орындалады. Ұсынылады белгілеуге:

-бақылау, реттеу және өлшеу тізбектері үшін мыпа сандар тобын қолдану 1-399.

- дабыл беру тізбектері үшін 400-799.

- қоректендіру тізбектері үшін 800-999.

Принциниалды электрлік сұлба 4 өткізгішті 3 фазалы тізбекпен байланысқан -қозғауыштар.

Принципиалды электрлік сұлба 2 негізгі бөліктен тұрады:

1) Күштік тізбек;

2) Басқару тізбегі.

Күштік тізбекте 12 қозғауыш жұмысы көрсетілген

Басқару тізбегі жоғарғы жақтан бастап қалқан шамы ЕL, қосымша электр құрылғылар қосу үшін розетка ХS қолданылады. Мысалға: паяльник, қосымша шам т.б.

Қозғауыш басқару сұлбалары 2 жұмыс режимін қарастырады:

1. қолмен

2. автоматты

Қолмен басқару жағдайы SВ1, 1 кнопкасын басып, КМ1 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ1 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген қозғауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ1 1 кнопкасын ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ1 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегін үземіз сол кезде қозғауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жағдайы SВ2, 1 кнопкасын басып, КМ2 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ2 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген қозғауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ2 1 кнопкасын ажыратсақ, қозғауыш жүмыстан шығу үшін SВ2 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегін үземіз сол кездс қозғауыш жүмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жағдайы SВ3 1 кнопкасын басып, КМЗ магнитті қоскыш жүмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМЗ 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы оздік блокировка болады, ол деген қозғауыш жүмыс режимін ұстайды, егер SВ3 1 кнопкасын ажыратсақ, қозғауыш жүмыстан шығу үшін SВ3 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегін үземіз сол кезде қозғауыш жүмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жағдайы SВ4 1 кнопкасын басып, КМ4 мағнитті қосқыш жүмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ4 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы оздік блокировка болады, ол деген қозғауыш жүмыс режимін ұстайды, егер SВ4 1 кнопкасын ажыратсақ, қозғауыш жумыстан шыгу үшін SВ42 кнопкасын басып, қозгауыштың басқару тізбегін үземіз сол кезде қозғауыш жұмысы токтатылады.

Қолмен басқару жағдайы SВ5 1 кнопкасың басып, КМ5 магнитп қосқыш жұмысқа қосылады, опың катушкасы қозып, КМ5 1 кпопкасын косады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген қозғауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ5 1 кнопкасын ажыратсақ, козгауыш жұмыстан шыгу үшін SВ5 2 кнопкасын басып, қозгауыіптың басқару тізбегін үземіз сол кезде қозгауыш жүмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ6 1 кнопкасын басып, КМ6 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ6 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ6 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ6 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ7 1 кнопкасын басып, КМ7 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ7 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ7 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ7 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ8 1 кнопкасын басып, КМ8 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, К8 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ8 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ8 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ9 1 кнопкасын басып, КМ9 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ9 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ9 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ9 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ10 1 кнопкасын басып, КМ10 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ10 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ10 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ10 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ11 1 кнопкасын басып, КМ11 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ11 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ11 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ11 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ12 1 кнопкасын басып, КМ12 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ12 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ12 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ12 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ13 1 кнопкасын басып, КМ13 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ13 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ13 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ13 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ14 1 кнопкасын басып, КМ14 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ14 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ14 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ14 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ15 1 кнопкасын басып, КМ15 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ15 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ15 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ15 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ16 1 кнопкасын басып, КМ16 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ16 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ16 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ16 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ17 1 кнопкасын басып, КМ17 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ17 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ17 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ17 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ18 1 кнопкасын басып, КМ18 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ18 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ18 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ18 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ19 1 кнопкасын басып, КМ19 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ19 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ19 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ19 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ20 1 кнопкасын басып, КМ20 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ20 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ20 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ20 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ21 1 кнопкасын басып, КМ21 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ21 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ21 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ21 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ22 1 кнопкасын басып, КМ2 2 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ22 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ22 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ22 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ23 1 кнопкасын басып, КМ23 2 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ23 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ23 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ23 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Қолмен басқару жагдайы SВ24 1 кнопкасын басып, КМ24 2 магнитті қосқыш жұмысқа қосылады, оның катушкасы қозып, КМ24 1 кнопкасын қосады, осы кнопканы өздік блокировка болады, ол деген козгауыш жұмыс режимін ұстайды, егер SВ24 1 кнопкасып ажыратсақ, қозғауыш жұмыстан шығу үшін SВ24 2 кнопкасын басып, қозғауыштың басқару тізбегіп үземіз солкезде қозгауыш жұмысы тоқтатылады.

Автоматты режимде микроконтроллердің К1.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К2.1 коптактісі қосылады, қозгауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің КЗ.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды дсп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К4.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К5.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К6.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К7.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К8.1 коптактісі қосылады, қозгауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К9.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды дсп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К10.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К11.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К12.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К13.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К14.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К15.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К16.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К17.1 коптактісі қосылады, қозгауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К18.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды дсп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К19.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К20.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К21.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К22.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К23.1 коптактісі қосылады, қозгауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К24.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды дсп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К25.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К26.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К27.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К28.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К29.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К30.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К31.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К32.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К33.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К34.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К35.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К36.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К37.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К38.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К39.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К40.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К41.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К42.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К43.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К44.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Автоматты режимде микроконтроллердің К45.1 контактісі қосылады, қозғауыш жұмысқа қосылды деп айтамыз.

Микроконтроллердің жүйелік басқаруы негізгі блоктардан тұрады:

1) трансформатор XV;

2) таралмалы жүйе А1;

3) модульдер қозғауыштарға арналған модуль Р1;

атқару механизмдеріне арналган Р2;

құралдарға арналган РЗ, Р4. Баскару сұлбасында атқару механизмдер тізбектері көрсетілген.

Мұнда: электр магнитті

электр қозғауышты

Басқару тізбегінің ең соңында дабыл беру тізбегі орналасқан, онда SВ23 1 дабыл беруді тексеруге арналған кнопка, осы кнопкапы басатын болсақ барлық шамдар жанады. Сұлбадағы барлық шамдар жиыны 16 НL1, НL2, НLЗ, НL4, НL5, НL6, HL7, НL8, НL9, НL10, HL11, НL12, НL13, HL14, НL15, НL16, НL17, HL18, НL19, НL20, HL21, НL22, НL23, НL24, НL25, НL26, НL27, НL28, НL29, НL30, НL31, НL32, НL33, НL34, НL35, НL36, НL37,НL38, НL39, НL40. НL1-қалқан қорек козінің шамы. Осы тізбектерде диодтар айнымалы тоқты тұракты тоққа түзету үшін қолданады. Жеке-жеке контактілері көрсетілген. Мысалға КM1 2 контактісін бассақ НL2 шам жанады. КМ2 2 контактісіы бассак НLЗ шам жанады. КМЗ 2 контактісін бассақ НL4 шам жанады. КМ4 2 контактісін бассақ НL5 шам жанады. КМ5 2 контактісін бассақ НL6 шам жанады. КМ6 2 контактісін бассақ НL7 шам жанады. КМ7 2 контактісін бассақ НL8 шам жанады. КМ8 2 контактісін бассақ НL9 шам жанады. КМ9 2 контактісін бассақ НL10 шам жанады. КМ10 2 контактісін бассақ НL11 шам жанады. КМ11 2 контактісін бассақ НL12 шам жанады. КМ12 2 контактісін бассақ НL13 шам жанады. КМ1З 2 контактісін бассақ НL14 шам жанады. КМ14 2 контактісін бассақ НL15 шам жанады. КМ15 2 контактісін бассақ НL16 шам жанады, КМ15 2 контактісін бассақ НL16 шам жанады. КМ16 2 контактісін бассақ НL17 шам жанады. КМ17 2 контактісін бассақ НL18 шам жанады. КМ18 2 контактісін бассақ НL19 шам жанады. КМ19 2 контактісін бассақ НL20 шам жанады. КМ20 2 контактісін бассақ НL21 шам жанады. КМ21 2 контактісін бассақ НL22 шам жанады. КМ22 2 контактісін бассақ НL23 шам жанады. КМ23 2 контактісін бассақ НL24 шам жанады. КМ24 2 контактісін бассақ НL25 шам жанады. КМ25 2 контактісін бассақ НL26 шам жанады. КМ26 2 контактісін бассақ НL27 шам жанады. КМ27 2 контактісін бассақ НL28 шам жанады. КМ28 2 контактісін бассақ НL29 шам жанады. КМ29 2 контактісін бассақ НL30 шам жанады. КМ30 2 контактісін бассақ НL31 шам жанады. КМ31 2 контактісін бассақ НL32 шам жанады. КМ32 2 контактісін бассақ НL33 шам жанады. КМ33 2 контактісін бассақ НL34 шам жанады. КМ34 2 контактісін бассақ НL35 шам жанады. КМ35 2 контактісін бассақ НL36 шам жанады. КМ36 2 контактісін бассақ НL37 шам жанады. КМ37 2 контактісін бассақ НL38 шам жанады. КМ38 2 контактісін бассақ НL39 шам жанады. КМ39 2 контактісін бассақ НL40 шам жанады.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных