Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЗАМЕРЗАННЯ І КИПІННЯ РОЗЧИНІВ
Унаслідок зниження тиску пара над розчинами нелетучих (малолетучих) речовин температура замерзання розчинів завжди нижче температури замерзання чистих розчинників:

Тз. р-ля > Тз. р-ра; DТз. = Тз. р-ля - Тз. р-ра

DТз називається абсолютним зниженням температури замерзання розчину.

У розведених розчинів, якщо в них не спостерігається електролітичної дисоціації, абсолютне зниження температури замерзання розчину прямо пропорційно концентрації розчиненої речовини:

DТз = Ез*С

де Ез – коефіцієнт пропорційності, С – моляльна концентрація розчину.

Ез представляє собою таке зниження температури замерзання, коли в 1000 г розчинника міститься 1 моль розчиненої речовини. Його називають молярним зниженням температури замерзання розчинника, або кріоскопічною постійною. Вона не залежить від природи розчиненої речовини і характерна для даного розчинника.

Кріоскопічні постійні розчинників можна визначати як досвідним шляхом, так і теоретично, розраховуючи їх за формулою:

з2

Ез = -------------------

1000 l пл

де R – універсальна газова постійна, Тз – абсолютна температура замерзання розчинника, lпл- питома теплота плавлення розчинника.

Виміривши температуру замерзання розчину, можна визначити молярну масу розчиненої речовини або концентрацію розчину. Цей метод називається методом кріоскопії.

 

 

Молярна маса визначається за формулою:

q

М = Ез --------

з

де q – маса розчиненої речовини в грамах.

Звичайно беруть не 1000 г розчинника, а менше – G, и за формулою обчислюють М.

 

Ез * m * 1000

М = --------------------------- G*DТз

Коли розчинена речовина – електроліт, то в формулу вводять ізотонічний коефіцієнт:

 

Ез *i * m * 1000

М = ------------------------- G*DТз

Кріоскопично знаходять ступінь дисоціації слабких електролітів -i, а потім a.

Температура замерзання може служити показником чистоти речовини. Коли температура замерзання менше табличної, в ньому є доміси.

Аналогічно температура кипіння розчину вища, ніж температура кипіння чистого розчинника:

Тк. р-ра > Тк. р-ля; Т к. р-ра – Тк. р-ля = DТк

к називають абсолютним підвищенням температури кипіння розчину.

к = Ек

де Ек – коефіцієнт пропорційності, С – моляльна концентрація розчину. Величину Ек називають ебуліоскопічною постійною, або молярним підвищенням температури кипіння. Її розраховують за формулою:

к 2

Ек = -------------------

1000 l исп

де l исп – схована теплота паротворення розчинника.

Метод визначення молярної маси речовини за підвищенням температури кипіння називається ебулиоскопічним, або ебуліоскопією.

 

При цьому користаються наступними вираженнями:

Ез * m * 1000

М=---------------------- для неелектролітів G*DТз

Ез *i * m * 1000

М = ------------------------- для електролітів G*DТз

Методика проведення аналогічна кріоскопічній, однак при ебуліоскопічних дослідженнях слід більш ретельно дотримувати герметичності устаткування у зв’язку з тем, що роботи проводяться при температурі кипіння .

Здатність розчинених речовин знижувати температуру замерзання застосовується для антифризів – це водні розчини деяких неорганічних і органічних речовин, незамерзаючих при низькій температурі.

ЗАКОН РАУЛЯ

Дослідним шляхом встановлено, що тиск пари розчинника над розчином нелетучих або малолетучих речовин завжди нижче тиску пари розчинника над розчином:

РАо А; РАо - РА = DР

де РАо – тиск пари над чистим розчинником при даній температурі, РА – тиск пари розчинника над розчином нелетучих речовин при тій самій температурі, DР – абсолютне зниження тиску пари розчинника над розчином.

Зниження тиску пари розчинника над розчином є результатом зменшення загальної концентрації молекул розчинника в поверхневому шарі розчину. Зменшенню тиску пари над розчином сприяє процес сольватації. Величина

DР РАо - РА

----------- = -------------------

РАо РАо

називається відносним зниженням тиску пари розчинника над розчином, або депресією пари.

Французький фізик Рауль встановив закон, що одержав назву Закон Рауля: відносне зниження тиску пари розчинника над розчином дорівнює мольній частці розчиненої речовини в розчині:

РАо - РА nb

------------------- = ----------------

РАо na + nb

де nb – число молей розчиненої речовини, na – число молей розчинника. Ці величини не залежать від природи розчинника і розчиненої речовини, а залежать від концентрації розчину.

Для сильно розведених розчинів закон має вигляд:

 

РАо - РА nb

------------------- = ----------------

РАо na

Якщо використовується розчин електроліту, вираження приймає вигляд:

РАо - РА i nb

------------------- = ----------------

РАо na

Розчини, що підкоряються закону Рауля, називаються ідеальними.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных