Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ДІАГРАМА СТАНУ Bi – Cd
Припустимо, що необхідно провести аналіз сплаву Bi - Cd. З цього складу виконують ряд сплавів, наприклад:

100% Bi

90% Bi – 10% Cd

80% Bi – 20% Cd

………………….

30% Bi – 70% Cd

20% Bi – 80% Cd

10% Bi – 90% Cd

100% Cd

Кожний з розплавлених зразків повільно охолоджують, реєструючи температуру через певні проміжки часу. По отриманим даним будують криві охолодження. Їх кількість відповідає числу узятих зразків. Автоматичний запис кривих охолодження при нагріванні (термографію) проводять на термографах (системи Курнакова та інших).

На підставі даних термічного аналізу будують діаграми стану в координатах температура плавлення – склад (діаграми плавкості). На осі абсцис указують точки состава узятих зразків сплавів, на осі ординат – температуру.

На діаграмі стану Bi – Cd лівий кут відповідає чистому Bi, правий - чистому Cd.

На діаграмі стану є наступні лінії і поля: Лінія солідуса (СД)– це лінія, що відповідає температурам повного затвердіння. Нижче цієї лінії сплав знаходиться в твердому стані за будь-яких температур і складі. Лінія ліквідусу (АЕВ)- відповідає температурам початку кристалізації. Вище лінії ліквідусу знаходиться область рідини, тобто рідких сплав.

Евтектика (точка Е) – це механічна суміш, неоднорідна за своєю структурою, що складається з дрібних кристалів обох компонентів. Одночасна кристалізація обох компонентів заважає утворенню великих кристалів. Доевтектичні та заевтектичні сплави містять включення великих, добре утворених первинних кристалів, зцементованих дрібнозернистою структурою евтектики. Сплав, що володіє найбільш низкою температурою кристалізації, називається евтектичним.

Поля, позначені буквами АСЕ і ВЕД, представляють собою рідку фазу з кристалами одного з компонентів. Згідно до ПРАВИЛА ВАЖЕЛЯ, при охолодженні неевтектичних сплавів в першу чергу виділяються кристалитого компонента, який знаходиться в надлишку порівняно зі складом евтектики.

Це правило використовують для обчислення кількості речовини, що викристалізувалася. Аналітичним його вираженням є формула:

P *GD

Р´ = ------------------

FD

де GD – відстань від знайденої точки до лінії ліквідусу, FD – відстань від лінії ліквідусу до осі координат.

Питання для самоперевірки

1. Що називається фазою, компонентом, ступеню свободи?

2. Наведіть правило Гіббса.

3. Що називається діаграмою стану?

4. Дайте аналіз однокомпонентних систем.

5. Дайте аналіз двокомпонентних систем.

6. В чому сутність термічного аналізу?


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных