Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності.
Захист населення і територій є системою загальнодержавних заходів, які реалізуються центральними і місцевими органами влади.

Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо в загальнодер­жавному масштабі не буде вирішено завдання захисту населення, об'єктів еко­номіки, національного надбання від надзвичайних ситуацій техногенного, при­родного або іншого характеру.

Загрози життєво важливим інтересам громадян, держави, суспільства по­діляються на зовнішні та внутрішні і виникають під час надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та воєнних конфліктів.

Зовнішні загрози безпосередньо пов'язані з безпекою життєдіяльності на­селення і держави у разі розв'язання війни або локальних збройних конфліктів, виникнення глобальних техногенних екологічних катастроф за межами України (на землі, в навколоземному просторі), які можуть спричинити негативний вплив на населення та територію держави.

Внутрішні загрози пов'язані з надзвичайними ситуаціями техногенного і природного характеру, або можуть бути спровоковані терористичними діями.

Основні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності населення в ме­жах діючого законодавства України:

а). Встановлення основних пріоритетів охорони навколишнього середовища, б). Визначення стратегії і тактики гармонійного розвитку виробничого та природничого потенціалу на рівні:

- роботи галузей виробництва;

- вирішення питань в галузі використання, поховання і регенерації відходів;

- військової діяльності і конверсії військово-промислового комплексу;

- забезпечення державної системи екологічного моніторингу.

г). Формування єдиної державної системи запобігання травмуванням, захво­рюванням, аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям і реагування на них.

д). Визначення і реалізація основних заходів щодо збалансованого викорис­тання і відновлення природних ресурсів.

є). Механізм реалізації основних напрямків державної політики України у сфері екологічної безпеки, безпеки праці та іншого.

Методами і заходами щодо забезпечення безпеки життєдіяльності є:

- розробка і реалізація національних програм і концепцій з питань забезпе­чення безпеки життєдіяльності населення;

- професійна підготовка фахівців і загальна підготовка населення з питань безпеки життєдіяльності;

- запровадження експертного забезпечення в безпеці життєдіяльності;


- матеріально-технічне забезпечення безпеки життєдіяльності;

- розробка і впровадження інфраструктури безпеки життєдіяльності різних рівнів за регіональним принципом;

- стимулювання науково-проектних розробок, що дозволяють підвищити рі­вень безпеки життєдіяльності.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных