Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Система управління на рівні підприємства.
Регулювання управлінською діяльності в галузях, на рівні підприємств, ґрунтується на «Положенні про систему управління охороною праці» в конкрет­ній галузі, представлена на мал. 6.Мал. 6. Схема організації робіт з розробки і впровадження системи управління охоро­ною праці на виробничих підприємствах.

 


4. Приблизний план ліквідації аварії на виробництві. 4.1. Загальні положення.

Конкретний план ліквідації аварій 1 та 2 категорій має бути складений на всіх підприємствах (ДНАОП 0.00-4.03-01 «Положення про розслідування та об­лік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» за­тверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 року № 1094 п. 82) незалежно від форм власності, коли є можливість її виникнення за переліком, встановленим ДБН.В. 1.2-1-95.

Складовими частинами плану ліквідації аварії, виходячи з п. 82 «Поло­ження...», мають бути такі розділи (як обов'язкові):

а) можливі аварійні ситуації;

б) дії посадових осіб і працівників підприємства;

в) обов'язки працівників інших підприємств, установ і організацій, що залу­
чаються до ліквідації аварії.

З огляду на п. 82 «Положення...» цей план повинен бути на підприємстві та організаціях, які беруть участь у розслідуванні, ліквідації аварії, ліквідації на­слідків аварії, у лікувальних, енергопостачальних, транспортних службах, уста­новах пожежної охорони та інших, хто має відношення до участі у вищезгада­них діях.

Додатком до цього плану повинні бути:

- генплан підприємства з позначками можливих аварій та аварійних ситуацій;

- підземні та наземні комунікації;

- схема шляхів сполучення на території та поза нею, а також майданчики па-ркування транспорту та за необхідності для посадки гелікоптерів;

- всі зміни, що здійснені на той час, коли сталася аварія у вищезгаданих до­кументах цього пункту.

План має передбачати характер зв'язку між підрозділами під час аварійних ситуацій. Пакет документації повинен також містити плани підприємств, споруд тощо, які знаходяться поблизу підприємства, де може статися нова аварія з іні­ціативи попередньої. За узгодженням з підприємствами та установами, а також з органами держадміністрації необхідно розробити та затвердити схеми ліквідації аварії та її наслідків, де передбачити в складних випадках залучення людських резервів та техніки, транспорту тощо, інших підприємств й установ. Розробити конкретну систему інформаційного повідомлення (за схемами нормативних до­кументів про аварію) всіх рівнів держадміністрації, служб та утворень, що бра­тимуть участь у розслідуванні і ліквідації аварії та її наслідків, а також вжити заходів щодо повідомлення населення через засоби масової інформації. В про­цесі ліквідації необхідно встановити тісний контакт з метеорологічною службою з метою отримання інформації про погодні умови та її зміни на час ліквідації аварії та її наслідків.

Передбачити налагодження охорони відповідними органами транспортних шляхів сполучення та території, де скоїлась аварія.


Повідомлення про аварію можна отримати:

- від очевидця, що працює на підприємстві;

- від очевидця, що не працює на підприємстві, але знаходився безпосередньо в зоні аварії;

- від квартиронаймача чи очевидця, що знаходиться біля житлового будинку чи іншої споруди;

- від показників спеціальних приладів (на значній відстані) чи сигналізації.

За часом ліквідації аварії можна поділити на дві частини:

- ліквідація аварії до прибуття професійних формувань;

- ліквідація аварії силами професійних формувань.

Керівництво підприємства повинно підготувати інформацію про кількість та місце розташування робітників у зоні аварії на постійних та тимчасових ро­бочих місцях, склад ремонтних бригад, що виконують відповідні роботи, та міс­це їх знаходження, свідчення про осіб керівного складу, які за своїми обов'язка­ми могли бути присутні в зоні аварії на той час.

Визначення можливого місця авари на підприємстві зумовлює необхід­ність розробки плану, що передбачає формування, які забезпечать відповідні напрями роботи:

а) встановити причину аварії (оглянути місце аварії і зафіксувати стан пере­
бігу подій на місці її скоєння);

б) розвідку стану в зоні аварії;

в) усунення причин поширення аварії;

г) організацію першої допомоги потерпілим та їх евакуацію;

д) приведення в дію засобів захисту та пожежогасіння;

є) встановити стійку систему зв'язку з діючими формуваннями;

ж) організувати охорону об'єкта;

к) виявити очевидців аварії та організувати їх опитування;

л) встановити необхідну проектно-технологічну документацію для визначен­ня причин аварії та її ліквідації;

м) встановити напрями розгортання аварії, розробити та впровадити заходи щодо усунення можливостей розгортання аварії.

Кожне формування на підприємстві за призначенням повинно мати відпо­відні засоби захисту, спецодяг, спецвзуття та інші спеціальні пристосування для виконання робіт.

Працівники підприємства, що братимуть участь у ліквідації аварії, пови­нні пройти інструктаж та навчання з питань виконання робіт з рятування людей з-під уламків обладнання, будівельних конструкцій та іншого.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных