Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Розслідування та порядок обліку нещасних випадків невиробни­чого характеру.
Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти: не по­в'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслі­док заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опі­ки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, тра­вми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами, тощо (далі -нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я потерпілих.

Нещасні випадки підлягають розслідуванню відповідно до Порядку роз­слідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001р. № 270.

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися під час:

- прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або орга­нізації;

- переміщення будь-якими видами транспорту;

- виконання громадських обов'язків (рятування людей, захист власності, пра­вопорядку, якщо це не входить до службових обов'язків);

- участі в громадських акціях;

- участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях;

- проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов'язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах;

- використання газу у побуті;

- користування або контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матері­алами;

- виконання робіт у домашньому господарстві;

- використання побутової техніки;

- стихійного лиха;

- перебування в громадських місцях, закладах торгівлі, закладах лікувально-оздоровчого, культурно-освітнього та спортивно-розважального призначення та інших.

Факт ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку встановлює і за­свідчує лікувально-профілактичний заклад. Документом, який підтверджує ушкодження здоров'я особи, є листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу.


Повідомлення про нещасні випадки із смертельним наслідком лікувально-профілактичні заклади протягом доби надсилають до районної адміністрації, ор­ганів внутрішніх справ та органів прокуратури.

Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Розслідування нещасних випад­ків проводиться з метою визначення їх обставин та причин.

Районна держадміністрація (виконавчий орган міської, районної у місті ради) протягом доби приймає рішення про утворення комісії з розслідування нещасного випадку. Нещасні випадки, які сталися з працюючими особами, роз­слідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий. Розсліду­вання нещасних випадків із смертельними наслідками проводиться органами внутрішніх справ або прокуратури.

За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за фо­рмою НТ(невиробничий травматизм).

На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобі­гання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих. Облік нещасних випадків та аналіз причин їх, виникнення прово­дять районні держадміністрації на підставі звітів про нещасні випадки.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных